flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

26 червня 2015

ВИТЯГ

 

З Б О Р И    С У Д Д І В

Х А Р К І В С Ь К О Г О    О К Р У Ж Н О Г О

А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н О Г О    С У Д У

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

26 червня 2015 р. м. Харків 4

 

 

Про деякі питання організації роботи суду

 

Заслухавши керівника апарату суду стосовно особливостей здійснення автоматизованого розподілу судових справ та вислухавши думки та пропозиції інших суддів, збори суддів,-

 

В И Р І Ш И Л И:

 

 

4. Затвердити основні положення Засад автоматизованої системи документообігу суду в частині здійснення автоматизованого розподілу судових справ в Харківському окружному адміністративному суді:

 

1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді.  

1.1. Судові справи, що надійшли з судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи:

- скасування ухвали про повернення позову;

- скасування ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі;

- скасування ухвали про передачу справи;

- скасування ухвали про залишення позову без руху;

- скасування ухвали про залишення позову без розгляду.

 

1.1.2. Якщо в день надходження до суду матеріалів справи, суддю, ухвалу якого скасовано, включено в автоматизованій системі до загального списку суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу – справа без повторного автоматизованого розподілу негайно передається цьому судді (раніше визначеному судді) відповідно до п. 2.3.43 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 № 25).

1.1.3. Якщо в день надходження до суду матеріалів справи, суддя, ухвалу якого скасовано, відсутній на роботі з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, перебування судді на навчанні) або з інших підстав виключений в автоматизованій системі з загального списку суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу – справа підлягає повторному автоматизованому розподілу.

1.2. У разі надходження до суду заяв про:

- роз’яснення судового рішення:

- винесення додаткового рішення;

- відстрочення і розстрочення виконання рішення;

- зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення;

- звернення постанови до негайного виконання;

- виправлення описки в судовому рішенні чи виконавчому документі;

- визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню;

- поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання;

- видачу дубліката виконавчого листа;

- відновлення втраченого судового провадження.

- прийняття відмови стягувача від примусового виконання і про закінчення виконавчого провадження;

- заміну сторони виконавчого провадження;

- повернення судового збору;

- примирення сторін в процесі виконання;

- заява про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

- надходження заяви в порядку судового контролю (ч.ч.1 - 8 ст.267 КАС України).

1.2.1. Якщо суддя, який виносив рішення по суті спору, включений в автоматизованій системі до загального списку суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу – справа (разом з відповідною заявою/документом) без повторного автоматизованого розподілу негайно передається цьому судді відповідно до п. 2.3.44 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 № 25).

1.2.2. Якщо суддя, який виносив рішення по суті спору, відсутній на роботі з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, перебування судді на навчанні), або з інших підстав виключений в автоматизованій системі з загального списку суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу – справа підлягає повторному автоматизованому розподілу

 2. Якщо станом на 10 годину дня, в якому здійснюється розподіл судових справ, не надійшло повідомлення про знаходження судді на листку тимчасової непрацездатності, суддя включається в автоматизовану систему до загального списку суддів, які мають повноваження щодо здійснення процесуальних дій, для подальшого розподілу справ.

 

  

Голова зборів Ізовітова-Вакім О.В.

 

Секретар зборів Зоркіна Ю.В.