flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Додаток до наказу керівника апарату

Харківського окружного

адміністративного суду

від 01 серпня 2012 року № 05-06/22

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в Харківському окружному адміністративному суді

 

  1. Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання документів, які надаються запитувачам інформації в Харківському окружному адміністративному суді (далі - Інструкція) розроблена відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» з урахуваннямвимог наказу Державної судової адміністрації України від 07.06.2012 № 69 «Про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації», Харківського апеляційного адміністративного суду від 21.06.2012 № 04-03/52 «Про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації», та визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації в Харківському окружному адміністративному суді (далі - Суд).
  2. 2. Структурним підрозділам Суду, які здійснюють підготовку інформації на відповідний запит, у разі необхідності проведення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, впродовж терміну згідно чинного законодавства з дати отримання запитуслідвизначити кількість сторінок, їх формат, наявності в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
  3. Відповідний структурний підрозділ Суду не пізніше 24 годин, після визначення даних про обсяг запитуваної інформації, подає відділу планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення Суду заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.
  4. Відділ планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення Суду на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформлює рахунок за формою (додаток 2) та впродовж одного робочого дня, а в разі продовження строку на надання інформації, протягом двох робочих днів, передає його до відповідного структурного підрозділу Суду для видачі його запитувачу інформації.
  5. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740.
  6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв'язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
  7. Після надходження коштів на рахунок Суду від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення Суду повідомляє службовою запискою відповідний структурний підрозділ Суду з зазначенням дати надходження коштів на рахунок Суду.
  8. Після отримання повідомлення про оплату відповідний структурний підрозділ Суду здійснює підготовлення запитуваної інформації і копії документів.
  9. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
  10. Відповідь на запит щодо інформації обсягом понад 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається в разі відмови запитувача від сплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою вважається ненадходження протягом 10 робочих днів коштів на реєстраційний рахунок Суду від дати видачі (або направлення поштовим, факсимільним зв’язком тощо) заявнику рахунку (додаток 2), про що відділ планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення Суду повідомляє службовою запискою відповідний структурний підрозділ Суду.

_________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                 Додаток 1

 

Розміри фактичних витрат  на копіювання або друк документів

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

Додаток 2

 

Надавач послуг: Харківський окружний адміністративний  суд       

Код ЄДРПОУ:                            34390710

Реєстраційний рахунок:            № ____________________________            

Банк:                                                ____________________________

МФО банку:                                    ____________________________

Платник: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

 

від «____» ________________ 20 ___  року

 

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

2.

Відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

3.

Відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

Всього до сплати:  _______________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

 

Голова суду  ________________                                  Начальник відділу

                                (підпис)                                                  (головний бухгалтер) ________________

                                                                                                                                        (підпис)