flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Додаток до наказу керівника апарату   

Харківського окружного адміністративного

суду від 04.12.2020 № 04-09/12

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк

документів, які надаються запитувачам інформації в Харківському

окружному адміністративному суді

 

  1. Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання документів, які надаються запитувачам інформації в Харківському окружному адміністративному суді (далі - Інструкція) розроблена відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 4), з урахуванням вимог наказу Державної судової адміністрації України від 07.06.2012 № 69 (із змінами), та визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації в Харківському окружному адміністративному суді (далі - Суд).
  2. 2. Структурним підрозділам Суду, які здійснюють підготовку інформації на відповідний запит, у разі необхідності проведення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, впродовж одного робочого дня з дати отримання запиту слід визначити кількість сторінок, їх формат, наявності в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
  3. Відповідний структурний підрозділ Суду не пізніше 24 годин, після визначення даних про обсяг запитуваної, інформації, подає відділу планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення Суду заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.
  4. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Суду на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформлює рахунок за формою (додаток 2) та впродовж одного робочого дня, а в разі продовження строку на надання інформації, протягом двох робочих днів, передає його до відповідного структурного підрозділу Суду для видачі його запитувачу інформації.
  5. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 4).
  6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв'язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
  7. Після надходження коштів на рахунок Суду від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Суду повідомляє службовою запискою відповідний структурний підрозділ Суду з зазначенням дати надходження коштів на рахунок Суду.
  8. Після отримання повідомлення про оплату відповідний структурний підрозділ Суду здійснює підготовлення запитуваної інформації і копії документів.
  9. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
  10. Відповідь на запит щодо інформації обсягом понад 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається в разі відмови запитувача від сплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою вважається ненадходження протягом 15 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок Суду, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Суду повідомляє службовою запискою відповідний структурний підрозділ Суду.

_________________________________________________________________

 

                                                                                                                                               

 

Додаток 1 до Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання документів, які надаються запитувачам інформації в Харківському окружному адміністративному суді

 

ГРАНИЧНІ НОРМИ

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

Примітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 

  

Додаток 2 до Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання документів, які надаються запитувачам інформації в Харківському окружному адміністративному суді

 

Надавач послуг: Харківський окружний адміністративний суд      

Код ЄДРПОУ:                             34390710

Реєстраційний рахунок:  _________________________________           

Платник: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

 

від «____» ________________ 20 ___  року

 

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

4.

Витрати на виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

Всього до сплати:  _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

Керівник  ________________                                      Головний бухгалтер  ________________

                     (підпис)                                                                                                (підпис)