flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історична довідка

Визнаючи людину найвищою соціальною цінністю, Конституція України  закріпила широке коло прав, свобод та гарантувала їх захист, в тому числі й від порушення з боку держави, її органів та посадових осіб.

Одним з найдієвіших засобів захисту прав, свобод, законних інтересів є судовий захист. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Це право не може бути обмежене навіть в період введення надзвичайного або воєнного стану, що гарантується ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Становлення адміністративних судів в Україні проходило тривалий шлях:

– цей процес розпочався в 1992 році з прийняттям Концепції судово-правової реформи, яка передбачала поетапні зміни в структурі судової системи з поступовим відокремленням в самостійні ланки окремих судів, які б мали спеціальну підсудність;

– 1996 рік було ознаменовано прийняттям Основного закону країни, який у статті 125 визначив, що „система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації ”. Спеціалізація передбачала створення  господарських, адміністративних та інших судів, визначених як спеціалізовані суди;

–  останнім етапом формування системи адміністративної юстиції стали Указ Президента України від 16.11.2004 № 1417/2004 „Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їхньої мережі та кількісного складу суддів ” та прийнятий Верховною Радою України Кодекс адміністративного судочинства України, який набрав чинності 1 вересня 2005 року.

Харківський окружний адміністративний суд був заснований в червні 2006 року, а його робота по розгляду справ почалась 25 травня 2007 року і того ж дня суддями були винесені перші рішення.

Серед пріоритетних завдань у своїй діяльності суд визначає:

–  захист прав, свобод, інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень та інших суб’єктів при здійсненні ними делегованих повноважень; поновлення порушених прав;

–  контроль за дотриманням суб’єктами владних повноважень законодавства та Конституції, запобігання порушенню прав, свобод;

–  реалізація системи стримувань та противаг у системі розподілу влади.

Так, штатна чисельність суддів Харківського адміністративного суду на сьогоднішній день складає 40 суддів.

Харківський окружний адміністративний суд розпочав свою діяльність у складі 6 суддів, а на кінець 2008 року суддівський корпус було укомплектовано на 38 % (15 суддів), на 1 січня 2009 року – на 58 % (23 судді), на 1 січня 2010 року – майже на 73 % (29 суддів), на початок другого півріччя 2011 року – на 92,5 % (37 суддів), на 1 січня 2013 року суддівський корпус було укомплектовано – на 100% (40 суддів),  що дозволило поступово підвищити оперативність та якість розгляду справ.

Станом на 1 липня 2020 року в ХОАС 33 судді мають повноваження на здійснення процесуальних дій. З них, 1 суддя – не здійснює відправлення правосуддя у зв’язку з закінченням строку повноважень в межах 5 річного терміну на посаді судді, 1 – суддя перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

07 лютого 2020 року в Харківському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів на яких, шляхом таємного голосування було обрано головою суду Панченко Ольгу Володимирівну на другий строк керівництва більшістю від кількості суддів строком на три роки.

До суддівського складу Харківського окружного адміністративного суду входять судді, що обрані безстроково: Панченко Ольга Володимирівна, Бабаєв Андрій Іванович, Бадюков Юрій В’ячеславович, Бідонько Анатолій Васильович, Біленський Олег Олексійович, Білова Ольга Валентинівна, Волошин Дмитро Анатолійович, Горшкова Ольга Олександрівна, Єгупенко Владислав Вадимович, Зінченко Андрій Вікторович, Заічко Олена Вікторівна, Зоркіна Юлія Володимирівна, Котеньов Олексій Геннадійович, Кухар Марина Дмитрівна, Лук’яненко Марина Олексіївна, Мар’єнко Лариса Михайлівна, Мельников Руслан Володимирович, Мороко Анастасія Сергіївна, Ніколаєва Ольга Вікторівна, Панов Микола Миколайович, Полях Наталія Анатоліївна, Рубан Вікторія Володимирівна, Сагайдак Валерій Вікторович, Спірідонов Михайло Олександрович,  Старосєльцева Оксана Валеріївна, Севастьяненко Катерина Олександрівна, Сліденко Андрій Вікторович, Супрун Юрій Олександрович, Тітов Олександр Миколайович, Чудних Світлана Олександрівна, Шевченко Олександр Володимирович, Шляхова Олена Миколаївна.

Судді, які обрані безстроково, мають колосальний досвід відправлення правосуддя, це фахівці своєї справи.

Так, у першому півріччі 2020 у Харківському окружному адміністративному суді усього перебувало на розгляді 13369 позовних заяв, заяв за нововиявленими обставинами, подань, клопотань.

Не зважаючи на суттєве збільшення навантаження, можна зазначити, що за основними показниками по відправленню правосуддя, судді не допускали погіршення своєї роботи, а навіть суттєво покращили більшість показників.

Апарат суду нараховує 152 працівників, які мають високий рівень професійних знань і повсякденною роботою створюють для суддів та відвідувачів суду відповідні сприятливі умови. Різновіковий склад колективу дозволяє поєднувати багатий професійний досвід з молодістю та завзяттям.

До складу суду входить 6 відділів:

  1. Відділ з надання судово-адміністративних послуг;
  2. Відділ забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи;
  3. Відділ роботи з персоналом та запобігання корупції;
  4. Відділ узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв’язку із ЗМІ;
  5. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;
  6. Відділ з питань управління об’єктами державного майна та контролю за їх використанням.

Сьогодні суд розташований на майдані Свободи, 6 в самому центрі міста Харків.

З 1 січня 2009 року в суді працює система електронного документообігу "Діловодство спеціалізованого суду", яка дозволила забезпечити повну автоматизацію діловодства на всіх стадіях адміністративного процесу, зробила простішим доступ до інформації у справі, оперативнішою роботу апарату суду, оптимізувала процес прийняття  документів та видачі рішень тощо.

За роки її роботи розроблено шаблони процесуальних документів відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, внаслідок чого досягнута майже повна відповідність справи у паперовому вигляді її електронному аналогу.

Поряд з цим функціонує офіційний веб-сайт суду, інформаційні стенди (дошки), інформаційний екран, інформаційний кіоск.

Інформаційний кіоск – програмно-технічний комплекс, створений як спеціалізована частина "Діловодства", який надає доступ відвідувачам суду до загальної інформації про суд, зокрема, щодо сплати судового збору, пошуку справи, графіку особистого прийому громадян керівництвом суду. Також, відвідувачі суду мають можливість переглянути довідник службових номерів телефонів працівників суду, та схему розміщення кабінетів та залів.

Розподіл справ між суддями відбувається автоматично, що є важливою гарантією неупередженості. Також налагоджено автоматичне відправлення судових рішень до Єдиного Державного реєстру судових рішень, реплікацію даних між Харківським окружним адміністративним судом, Другим апеляційним адміністративним судом та Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду.

З метою підвищення якості роботи, а також визначення єдиної практики та підходів до вирішення справ проводяться стажування суддів Харківського окружного адміністративного суду, спільні семінарські заняття з суддями апеляційних та касаційних судів.

На початок 2020 року в суді діє навчально-просвітницька програма «Суд – шляхи довіри», призначену учнівській молоді Харкова. Її мета – сприяти підвищенню правової обізнаності  молоді. Як наслідок цієї діяльності, на базі Харківського окружного адміністративного суду приймаються групи старшокласників. Учні 9-11 класів, які вивчають правознавство в рамках шкільної програми, мають змогу на власні очі побачити, як працює в їхньому місті один із судів держави - адміністративний. Слухачами даної програми також є студенти вищих навчальних закладів Харківщини, які неодноразово відвідували Харківський окружний адміністративний суд з метою підвищення своєї обізнаності  у сфері адміністративного судочинства. Так, вже понад 8 років працівниками суду здійснюється плідна співпраця із школярами та студентами, з майбутніми працівниками в галузі права.

Діяльність Харківського окружного адміністративного суду піддається незалежному оцінюванню за допомогою карток громадянського звітування.

Зокрема, в 2019 робота Харківського окружного адміністративного суду визнається більшістю респондентів на «4,5 балів» тобто така, що забезпечує належні умови судового розгляду. Респонденти досить високо оцінюють роботу суддів. Працівникам апарату, за позицією опитаних громадян, в основному притаманні високий рівень професійних та моральних якостей.

В рамках пілотного дослідження «Оцінка якості роботи суду» у Харківському окружному адміністративному суді проводиться оцінювання якості роботи суду за основними вимірами. Як результат такого оцінювання найбільш суттєво покращився показник «Сприйняття роботи судді» (4,65) та «Доступність суду» (4,31). При цьому, найвищим став показник «Доброзичливість, повага та бажання допомогти» (4,74). Також, у Харківському окружному адміністративному судом найкраще забезпечуються «Зручність та комфортність перебування у суді» (4,66), та «Чистота та прибраність приміщень) (4,71). Так, показники «Старанність працівників» та «Сприйняття роботи працівників апарату суду» респонденти оцінили (4,51) та (4,07) відповідно.

Метою даного оцінювання є вдосконалення внутрішньої організації роботи суду, а саме: підвищення продуктивності, ефективності та якості судового процесу. Дане оцінювання виявило як позитивні моменти роботи суду, так і деякі помилки, що послужило індикатором підвищення ефективності організації роботи суду та обумовило її зростання. Загалом, результати узагальнення відобразили реальні та майбутні алгоритм та курс діяльності суду.

Також, відповідно до рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року щодо стратегії розвитку судової системи України на 2015-2020 роки, Харківський окружний адміністративний суд розміщує базові показники роботи суду на офіційному веб-сайті суду.

Харківський окружний адміністративний суд активно бере участь в заходах міжнародного співробітництва. Плідно співпрацює з проектом «Україна: верховенство права», який  фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Проект був розроблений з метою посприяти Україні в її зусиллях, спрямованих на вдосконалення правового та регуляторного поля судової системи; збільшення прозорості та ефективності роботи судової системи; підвищення професіоналізму та підзвітності судової системи; та залучення представників громадянського суспільства в якості партнерів у реформуванні та вдосконаленні процесу судочинства.

Прогресивним є і те, що наш суд бере участь у пілотних проектах, використання яких, як показує досвід, є тим сучасним кроком у вдосконаленні судової системи,  яке так необхідне нашій державі.

Харківський окружний адміністративний суд був одним з перших судів, які приймали участь у розробці та впровадженні пілотного навчально-просвітницького проекту «Судове адміністрування», реалізація якого перейшла з регіонального на державний рівень, та впровадженням якого зараз займається Державна судова адміністрація України. Учасниками таких проектів є керівники апаратів судів, зокрема керівник апарату Харківського окружного адміністративного суду Валентина Лисенко, яка приймає участь у навчальних семінарах з питань судового адміністрування, організаторами яких виступають не тільки українські, а й американські викладачі залучені відповідно до навчально-просвітницьких проектів USAID.

Метою пілотної сертифікованої програми "Судове адміністрування" є:

*організація спеціальної підготовки керівників апаратів судів,

їх заступників, осіб, що перебувають в резерві на цю посаду, та (або) мають намір на неї *претендувати;

*підвищення фахового рівня вищезазначених осіб;

*впровадження нових, сучасних технологій навчання;

*створення дистанційного курсу;

*розробка посадових інструкцій судових адміністраторів.

Все це сприятиме  підвищенню рівня  професійних знань і навичок працівників суду та  підвищенню рівня роботи суду в цілому.

Створення Єдиної судової інформаційної-телекомунікаційної системи в Україні сприятиме розвитку правосуддя, оскільки полегшить та прискорить процес документообігу між суб’єктами господарювання, судами та суб’єктами владних повноважень.

Наразі триває аудит поточного стану розробки та наявних функціональних можливостей прикладного програмного забезпечення, що створювалося відповідно до договорів з побудови компонентів ЄСІТС. За для цього, було створено постійну комісію, згідно з рішенням Вищої ради правосуддя від 10 травня 2018 року № 1370-1/0/15-18, оскільки відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» до повноважень Ради належить затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. До роботи Комісії залучено Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Державну судову адміністрацію України, Національну школу суддів України, Верховний Суд, Раду суддів України, Міністерство юстиції України, Генеральну прокуратуру України, Національну поліцію України, Національну асоціацію адвокатів України, Державне агентство з питань електронного урядування України, апеляційні суди, місцеві суди, Державне підприємство «Інформаційні судові системи».

Побудова ЄСІТС передбачає автоматизацію ділових процесів, включаючи загальний та процесуальний документообіг, розгляду судових справ, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові та інформаційно-телекомунікаційні потреби органів судової влади.

ЄСІТС має стати інструментом підвищення ефективності діяльності, який забезпечуватиме функціонування органів судової влади.

Поряд с цим доцільність, корисність та прогресивність такого заходу істотно підвищить оперативність судів, зменшить ризики втрати документів, мінімізує можливість пропущення строків, відведених на вчинення процесуальних дій та судових засідань, а також суттєво зменшить значні видатки  коштів державного бюджету та коштів сторін судового процесу, які сьогодні витрачаються на папір та поштове пересилання документів.

На базі Харківського окружного адміністративного суду, в співпраці з Національним Університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та Харківським національним університетом внутрішніх справ функціонує Юридична клініка, метою діяльності якої є надання безоплатної правової допомоги відвідувачам суду та забезпечення практичної підготовки студентів-юристів до професійної діяльності.

Сучасний погляд на справи є невід`ємною рисою сьогодення. Адже, досвід інших країн, зокрема країн Європи показує нам, як розпоряджатися  надбанням в галузі адміністративного права, яке вдало застосовується на теренах нашої України.

Так, можна стверджувати, що на сьогодні досягнута стабільна робота Суду в усіх напрямках діяльності. Цей висновок базується на підставі як характеристики статистичних показників діяльності суду, так і оцінювання  відвідувачами  суду. Вагомим аргументом на підтвердження стабільної роботи суду, є результати дослідження оцінки якості роботи суду, шляхом опитування відвідувачів. Загалом, робота Харківського окружного адміністративного суду визнана більшістю респондентів на добре, тобто така, що забезпечує належні умови судового розгляду. За оцінкою відвідувачів суду їм надається досить повна інформація щодо перебування у суді, організації роботи суду, необхідних процесуальних документів та інше. В нагоді для них є – офіційний веб-сайт суду, зміст якого загалом задовольняє опитаних осіб, інформаційні стенди (дошки), інформаційний екран, інформаційний кіоск.

Важливим та результативним є планування та проведення аналітичної роботи, узагальнення судової практики різних категорій справ, проведення зборів суддів, участь суддівського корпусу та колективу апарату суду у конференціях, семінарах, вебінарах, пілотних проектах, задля покращення здійснення правосуддя та щоденної багатосторонньої роботи суду.

Вже четвертий рік поспіль, Харківський окружний адміністративний суд друкує міні-видання «Річний звіт Харківського окружного адміністративного суду».

Дане видання включає в себе звернення голови суду до друзів та колег, а також містить схеми, графіки, таблиці, алгоритми та аналізи показників діяльності суду.

Одночасно, видання висвітлює поточні новини, зокрема про участь працівників суду у семінарах, вебінарах, круглих столах та інших заходах, присвячених актуальним проблемам адміністративного судочинства та розбудови адміністративної юстиції.

Видання містить новини про наукову діяльність суддів та працівників суду.

Судді та працівники Харківського адміністративного суду активно займаються науковою діяльністю, чим привносять свій науковий внесок в правову доктрину, також займаються викладацькою діяльністю.

У 2019 році було видано монографію: Кримінальне провадження щодо юридичної особи (монографія/О.В.Панченко.-Харків: Право, 2019,-184с).

Підводячи підсумки,  слід зазначити, що адміністративні суди є дієвим інструментом захисту порушених прав, свобод та інтересів громадян та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин.