flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історична довідка

Історична довідка

Харківського окружного адміністративного суду

 

Визнаючи людину найвищою соціальною цінністю, Конституція України  закріпила широке коло прав, свобод та гарантувала їх захист, в тому числі й від порушення з боку держави, її органів та посадових осіб.

Одним з найдієвіших засобів захисту прав, свобод, законних інтересів є судовий захист. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Це право не може бути обмежене навіть в період введення надзвичайного або воєнного стану, що гарантується ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Становлення адміністративних судів в Україні проходило тривалий шлях:

– цей процес розпочався в 1992 році з прийняттям Концепції судово-правової реформи, яка передбачала поетапні зміни в структурі судової системи з поступовим відокремленням в самостійні ланки окремих судів, які б мали спеціальну підсудність;

– 1996 рік було ознаменовано прийняттям Основного закону країни, який у статті 125 визначив, що „система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації ”. Спеціалізація передбачала створення  господарських, адміністративних та інших судів, визначених як спеціалізовані суди;

–  останнім етапом формування системи адміністративної юстиції стали Указ Президента України від 16.11.2004 № 1417/2004 „Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їхньої мережі та кількісного складу суддів ” та прийнятий Верховною Радою України Кодекс адміністративного судочинства України, який набрав чинності 1 вересня 2005 року.

Харківський окружний адміністративний суд був заснований в червні 2006 року, а його робота по розгляду справ почалась 25 травня 2007 року і того ж дня суддями були винесені перші рішення.

Серед пріоритетних завдань у своїй діяльності суд визначає:

–  захист прав, свобод, інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень та інших суб’єктів при здійсненні ними делегованих повноважень; поновлення порушених прав;

–  контроль за дотриманням суб’єктами владних повноважень законодавства та Конституції, запобігання порушенню прав, свобод;

–  реалізація системи стримувань та противаг у системі розподілу влади.

Так, штатна чисельність суддів Харківського адміністративного суду на сьогоднішній день складає 40 суддів.

Станом на 1 липня 2020 року в ХОАС 33 судді мають повноваження на здійснення процесуальних дій. З них, 1 суддя – не здійснює відправлення правосуддя у зв’язку з закінченням строку повноважень в межах 5 річного терміну на посаді судді, 1 – суддя перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

07 лютого 2020 року в Харківському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів на яких, шляхом таємного голосування було обрано головою суду Панченко Ольгу Володимирівну на другий строк керівництва більшістю від кількості суддів строком на три роки.

До суддівського складу Харківського окружного адміністративного суду входять судді, що обрані безстроково: Панченко Ольга Володимирівна, Бабаєв Андрій Іванович, Бадюков Юрій В’ячеславович, Бідонько Анатолій Васильович, Біленський Олег Олексійович, Білова Ольга Валентинівна, Волошин Дмитро Анатолійович, Горшкова Ольга Олександрівна, Григоров Дмитро Володимирович, Єгупенко Владислав Вадимович, Зінченко Андрій Вікторович, Заічко Олена Вікторівна, Зоркіна Юлія Володимирівна, Котеньов Олексій Геннадійович, Кухар Марина Дмитрівна, Лук’яненко Марина Олексіївна, Мар’єнко Лариса Михайлівна, Мельников Руслан Володимирович, Мороко Анастасія Сергіївна, Ніколаєва Ольга Вікторівна, Панов Микола Миколайович, Полях Наталія Анатоліївна, Рубан Вікторія Володимирівна, Сагайдак Валерій Вікторович, Спірідонов Михайло Олександрович,  Старосєльцева Оксана Валеріївна, Севастьяненко Катерина Олександрівна, Сліденко Андрій Вікторович, Супрун Юрій Олександрович, Тітов Олександр Миколайович, Чудних Світлана Олександрівна, Шевченко Олександр Володимирович, Шляхова Олена Миколаївна.

Судді, які обрані безстроково, мають колосальний досвід відправлення правосуддя, це фахівці своєї справи.

Не зважаючи на суттєве збільшення навантаження, можна зазначити, що за основними показниками по відправленню правосуддя, судді не допускали погіршення своєї роботи, а навіть суттєво покращили більшість показників.

Основні показники здійснення судочинства Харківського окружного адміністративного суду за період з 01 січня по 31 жовтня 2021 року, зокрема:

Апарат суду нараховує 152 працівників, які мають високий рівень професійних знань і повсякденною роботою створюють для суддів та відвідувачів суду відповідні сприятливі умови. Різновіковий склад колективу дозволяє поєднувати багатий професійний досвід з молодістю та завзяттям.

До складу суду входить 6 відділів і 1 сектор:

Відділ з надання судово-адміністративних послуг;

Відділ забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи;

Відділ роботи з персоналом та запобігання корупції;

Відділ узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв’язку із ЗМІ;

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

Відділ з питань управління об’єктами державного майна та контролю за їх використанням.

Сектор організаційного забезпечення виконання рішень суду та архівної роботи.

Сьогодні суд розташований на майдані Свободи, 6 в самому центрі міста Харків.

На сьогоднішній день ХОАС приймає активну участь у міжнародних проектах по реформуванню та вдосконаленню організаційної структури роботи суду та апарату суду.

Також, в суді відповідно до Рішення Ради суддів України №14 від 12 березня 2015 року «Зміцнення довіри до судової влади через покращення взаємної комунікації» було обрано 3 судді-спікери, які активно співпрацюють із головою суду, керівником апарату суду та прес-секретарем з метою покращення рівня інформування громадськості  та наповнення офіційної веб-сторінки суду на офіційному веб-сайті «Судова влада України», сторінки у Facebook, де висвітлюються останні новини та результати роботи як суддівського корпусу ХОАС так і апарату суду в цілому. 

Відповідальною особою за внесення вище вказаної інформації є прес-секретар суду, який зокрема: співпрацює з цільовими аудиторіями суду, вивчає громадську думку з метою постановки комунікаційних завдань, забезпечує в межах своєї компетенції комунікаційної діяльності суду та інформаційних зв'язків між судом та відвідувачами суду, місцевим населенням, органами державної влади, підприємствами, об'єднаннями громадян, науковими та експертними установами, засобами масової інформації, тощо.

Адже, у сучасному світі є необхідним постійне вдосконалення, пошук нових форм роботи по організації роботи апарату суду та підвищення кваліфікації працівників апарату з метою покращення рівня організації його діяльності.

Варто зазначити, що в ХОАС діє навчально-просвітницький проект «Суд-шляхи довіри», в якому беруть участь школярі, студенти та інші бажаючи, які цікавляться роботою судових установ.

Однак, у зв’язку із запровадженням карантину на території України, пов’язаного з розповсюдженням коронавірусу COVID-19 в 2021 році суд відвідувачів не приймав.

Відтак, всі заплановані зустрічі із школярами та студентами відбудуться за необхідності  одразу ж після зняття  карантинного режиму.

Крім того, в суді працює інформаційно-довідковий контакт-центр для зручності отримання інформації громадянами щодо роботи суду, зокрема стосовно розгляду адміністративних справ та інших документів тощо.

Підсумовуючи викладене та враховуючи зростання загальних показників судової статистики, можна зробити висновок, що активна позиція ХОАС щодо налагодження комунікації між судом та громадськістю під час запровадженого карантинного режиму на території України здійснювалась здебільшого в он-лайн режимі, який також є не менш дієвим та ефективним для успішної роботи суду, що підтверджується високими оцінками в результаті проведеного опитування учасників судових проваджень та аналізу отриманих відповідей Громадською організацією «Чугуївська правозахисна група».

Відвідувачі суду повідомлені, що можуть надсилати всі процесуальні документи до суду електронною поштою через офіційну електронну адресу inbox@adm.hr.court.gov.ua або через систему «Електронний суд», поштою.

З 5 жовтня 2021 року працюють три перших модулі – «Електронний суд», «Електронний кабінет» та модуль відеоконференцзв’язку, відповідно до затвердженого ВРП Положення про функціонування  окремих підсистем (модулів) ЄСІТС, яким встановлено порядок та основні засади функціонування в судовій владі цифрових систем та сервісів.

Робота над розробленням та впровадженням інших підсистем та модулів ЄСІТС ще триває. 

Також, з початком функціонування підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зазнає змін порядок вчинення процесуальних (або інших) дій, особливості вчинення яких передбачені підпунктами 15.1, 15.5, 15.7, 15.15, 15.17 підпункту 15 пункту 1 розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України. 

 Перший модуль - «Електронний суд» – це один із сервісів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, доступ до якого здійснюється після реєстрації користувачем Офіційної електронної адреси (Електронного кабінету).

Користування підсистемою «Електронний суд» здійснюється після початкової реєстрації та подальшої авторизації користувача у власному Електронному кабінеті, що знаходиться за інтернет-посиланням: https://cabinet.court.gov.ua.

Другий модуль - «Електронний кабінет» - це інформаційно-телекомунікаційна система, створена для забезпечення реалізації платниками податків та державними органами своїх прав та обов’язків, визначених Податковим Кодексом України, в електронному вигляді.

Офіційна сторінка електронного кабiнету https://cabinet.tax.gov.ua

За цим посиланням користувачі електронного кабiнету отримують доступ до порталу, робота з яким здійснюється через мережу Internet та не вимагає використання чи встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення.

Третій модуль – «Відеоконференцзв’язок» – це телекомунікаційна технологія, що забезпечує одночасну двосторонню передачу, обробку, перетворення та представлення інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки.

Загалом, на час дії карантину, це можливість участі в судовому засіданні в режимі відеоконференцій за межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Фактично адвокати і представники сторін та інші учасники удового процесу зможуть брати участь у засіданні з власного комп’ютера.

Отже, під час карантину застосування електронних сервісів є своєчасним, виправданим і таким, яке мінімізує ризики інфікування вірусом COVID-19, при цьому реалізуючи право громадян на справедливий суд гарантоване Конституцією України, Законами України та «Європейською конвенцією про права людини».

Нові суспільні відносини вимагають нових правил їхнього регулювання, а тому і зміненої реалізації вже існуючих законів.

За час своєї роботи та існування Харківський окружний адміністративний суд підтвердив, що адміністративні суди є дієвим інструментом захисту порушених прав, свобод та інтересів громадян та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин.