flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

4 жовтня 2019

 ВИТЯГ

 

 

ЗБОРИ СУДДІВ

ХАРКІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 04.10.19                                         м. Харків                                              5 

 

Обговоривши питання згідно з порядком денним, взявши до уваги інформацію голови суду Панченко О.В. та вислухавши думки і пропозиції інших суддів, за результатами таємного голосування з обрання делегатів Харківського окружного адміністративного суду на XVІІ позачерговий з’їзд суддів України, керуючись ст. 1301 Конституції України, відповідно до ст.ст. 20, 126-131 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", враховуючи приписи Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (із змінами і доповненнями), з урахуванням Положення про збори суддів Харківського окружного адміністративного суду, затвердженого рішенням зборів суддів від 26.06.2015 № 4 (із змінами), збори суддів, –  

 

вирішили:

 

  1. ………………

 

  1. Затвердити Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Харківському окружному адміністративному суді та викласти їх у формі нового письмового документу в редакції, що додається (додаток 1).

У зв`язку з тим, що основні положення Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Харківському окружному адміністративному суді, затверджених рішенням Зборів суддів від 13.07.2018 № 4 (із змінами і доповненнями), увійшли до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Харківському окружному адміністративному суді, затверджених рішенням Зборів суддів від 04.10.2019 № 5, вважати такими, що втратили чинність Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Харківському окружному адміністративному суді, затверджені рішенням Зборів суддів від 13.07.2018 № 4 (із змінами).

  1. ………………
  2. ………………

 

 

Головуючий зборів                        підпис                          О.В. Панченко

 

 

Секретар зборів                              підпис                          С.О. Чудних

 

 

З оригіналом згідно

Головуючий зборів      

                                Панченко О.В.

 

Додаток 1 до рішення Зборів суддів

Харківського окружного адміністративного суду

від 04.10.2019 № 5

 

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу в Харківському окружному адміністративному суді

 

  1. Загальні положення

1.1 Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Харківському окружному адміністративному суді (далі – Засади) визначають особливості функціонування автоматизованої системи документообігу суду (далі – АСДС) в Харківському окружному адміністративному суді (далі – Суд), врегулювання яких відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (із змінами та доповненнями) з урахуванням  рішення Ради суддів України № 16 від 12.04.2018 відноситься до повноважень зборів суддів Харківського окружного адміністративного суду.

1.2 Метою прийняття Засад є визначення особливостей автоматизованого розподілу судових справ у Харківському окружному адміністративному суді.

1.3 Порядок документообігу в суді регламентується Кодексом адміністративного судочинства України, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення), Інструкцією з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом ДСА України від 17.12.2013 № 174, та цими Засадами.

  1. Засади формування колегії суддів

2.1 Для розгляду конкретної адміністративної справи АСДС визначається головуючий суддя з числа всіх суддів ХОАС, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

2.2 Засади формування колегій в Харківському окружному адміністративному суді здійснюються згідно з Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, КАС України, в тому числі шляхом створення постійно діючого персонального складу колегій суддів, визначеного зборами суддів ХОАС.

2.3 У разі неможливості виконання суддею, який входить до визначеного складу колегії суддів, обов’язків судді (припинення строку повноважень на посаді судді, у зв’язку з закінченням п’ятирічного терміну перебування на посаді, відрядження судді для роботи у Національній школі суддів України або до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, переведення судді до іншого суду, звільнення судді з посади, надання судді відпустки по вагітності та пологам, або відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, перебування на листку непрацездатності тривалої дії, відсторонення судді від посади тощо), визначення складу суду на будь-якій стадії судового процесу здійснюється АСДС в автоматичному режимі в порядку, визначеному процесуальним законом.   

2.4 Якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи у строки, встановлені ч. 9 ст. 31 КАСУ, суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі (припинення строку повноважень на посаді судді, у зв’язку з закінченням п’ятирічного терміну перебування на посаді, відрядження судді для роботи у Національній школі суддів України або до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, переведення судді до іншого суду, звільнення судді з посади, надання судді відпустки по вагітності та пологам, або відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, перебування на листку непрацездатності тривалої дії, відсторонення судді від посади тощо), що може перешкоджати розгляду справи, заміна такого судді здійснюється на виконання обґрунтованої службової записки судді-доповідача за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду АСДС, на будь-якій стадії судового процесу, в автоматизованому режимі.

2.5 Винятково, якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені КАСУ, заміна такого судді здійснюється АСДС на виконання обґрунтованої службової записки судді-доповідача за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду.

2.6 У разі повернення судової справи на новий розгляд з суду вищої інстанції, яка за правилами КАСУ в редакції чинній до 15.12.2017, розглядалася судом першої інстанції в обов’язковому порядку колегіальним складом суду, а за правилами КАСУ в новій редакції (з 15 грудня 2017 року) має розглядатися суддею одноособово, але суддею прийнято відповідне рішення про розгляд такої справи колегією суддів, то формування двох додаткових суддів буде здійснюватися за правилами ч.7 ст. 31 КАСУ.

2.7 Справа, розгляд якої відповідно до КАСУ здійснюється колегією суддів в обов’язковому порядку, розглядається постійною колегією суддів Харківського окружного адміністративного суду, до складу якої входить визначений АСДС суддя-доповідач (ч. 2 ст. 31 КАСУ).

2.8 Якщо справа має розглядатися суддею одноособово, але КАСУ передбачена можливість колегіального розгляду такої справи і про це прийнято відповідне рішення суддею-доповідачем, така справа розглядається в ХОАС колегією суддів, до складу якої включаються два судді, додатково визначених АСДС після прийняття рішення про колегіальний розгляд справи з зазначенням частини статті 31 КАСУ, (ч.2 або ч. 7 ст. 31 КАСУ). 

2.9 В разі наявності підстав, передбачених частиною 9 статті 31 КАСУ, у випадку відсутності судді-доповідача зі складу постійної колегії суддів проводиться повторний автоматизований розподіл справ, і АСДС визначається новий склад колегії у складі трьох суддів. При цьому відсутні підстави виключати з розподілу суддів, які були учасниками колегії, оскільки підстави виключення законом не передбачено.

 

  1. Розподіл судових справ між суддями

Розподіл судових справ у суді здійснюється у відповідності до приписів статей 18, 31 КАС України та Положення з урахуванням нижчезазначених особливостей.

 

3.1. З урахуванням пункту 2.3.17. Положення, з метою недопущення порушення строків розгляду справи, визначених процесуальним законодавством, підлягають обов’язковому повторному автоматизованому розподілу справи, що залишилися нерозглянутими суддею у разі:

- припинення строку повноважень на посаді судді, у зв’язку з закінченням п’ятирічного терміну перебування на посаді;

- відрядження судді для роботи у Національній школі суддів України або до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя;

- переведення судді до іншого суду;

- звільнення судді з посади;

- надання судді відпустки по вагітності та пологам, або відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, перебування на листку непрацездатності тривалої дії;

- відсторонення судді від посади.

 

3.2. Якщо станом на 10 годину дня, в якому здійснюється розподіл судових справ, не надійшло повідомлення про знаходження судді на листку тимчасової непрацездатності, суддя включається в автоматизовану систему до загального списку суддів, які мають повноваження щодо здійснення процесуальних дій, для подальшого розподілу справ.

3.3. У разі виникнення після 10:00 години обставин, що зумовлюють вибуття судді з авторозподілу, вказаний суддя направляє зборам суддів ХОАС заяву про необхідність, повторного автоматизованого розподілу справ, які надійшли в цей день та розподілені йому, якщо він не в змозі вирішити питання про відкриття провадження по ним.

 

3.4. Розподіл справ, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації в неробочі дні здійснюється АСДС в автоматизованому режимі між компетентними суддями Харківського окружного адміністративного суду.

 

3.5. У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів і відповідно до вимог підпункту 2.3.55 пункту 2.3 Положення, має бути зафіксовано актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки).

Розподіл судових справ, які за законом мають бути розглянуті невідкладно (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, тощо), з метою недопущення порушення конституційних прав сторін адміністративного процесу, здійснюється за резолюцією керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) з дотриманням принципу алфавітного порядку, згідно додатку.

 

  1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 

 

4.1. Раніше визначеним суддею вважається головуючий суддя, який приймав рішення по суті спору за відповідним адміністративним позовом.

 

4.2. У разі повторного автоматизованого розподілу справ, що залишилися нерозглянутими суддею у випадках, включених до переліку пункту 3.1. розділу 3 цих Засад, раніше визначеним суддею вважається суддя, визначений АСДС після повторного автоматизованого розподілу таких справ.

4.2.1. Всі заяви, скарги та інші визначені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду в рамках даної адміністративної справи, в подальшому передаються раніше визначеному судді відповідно пункту 4.2.

4.2.2. У разі, якщо в розгляді заяв, скарг та інших передбачених законом процесуальних документів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, приймали участь 2 та більше суддів, раніше визначеним суддею по справі вважається суддя, яким прийнято останнє процесуальне рішення у справах, повторний автоматизований розподіл яких відбувся у випадках включених до переліку пункту 3.1. розділу 3 цих Засад.

 

4.3. Судові справи, що надійшли з судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи без повторного автоматизованого розподілу передаються раніше визначеному головуючому судді, ухвалу якого скасовано чи у провадженні якого перебувала або перебуває адміністративна справа (п. 2.3.43 Положення).

 

4.4. У разі надходження до суду заяв та інших визначених законом процесуальних документів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, роз’яснення судового рішення, інших заяв та клопотань з процесуальних питань, пов`язаних з виконанням судових рішень (у тому числі для вирішення питання в порядку ст. 52, 382, 383 КАС України, за винятком ст. 380 КАС України), в рамках відповідної адміністративної справи для прийняття відповідного процесуального рішення – адміністративна справа разом з заявою, клопотанням тощо без повторного автоматизованого розподілу передається раніше визначеному судді, відповідно до п. 2.3.44. Положення з урахуванням приписів п.п. 4.1., 4.2. цих Засад.

 

Прикінцеві положення

 

Зміни до Засад викладаються у формі нового письмового документа, проект якого підлягає доведенню до відома суддів Харківського окружного адміністративного суду шляхом оприлюднення по електронному чату суду. 

Дні, в які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 

_________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Засад використання автоматизованої

системи документообігу в Харківському окружному

адміністративному суді, затверджених рішенням

Зборів суддів Харківського окружного

адміністративного суду від 04.10.2019 № 5

 

С п и с о к

суддів Харківського окружного адміністративного суду в алфавітному порядку

 

1

Бабаєв А.І.

2

Бадюков Ю.В.

3

Бідонько А.В.

4

Біленський О.О.

5

Білова О.В.

6

Волошин Д.А.

7

Горшкова О.О.

8

Єгупенко В.В.

9

Заічко О.В.

10

Зінченко А.В.

11

Зоркіна Ю.В.

12

Ізовітова-Вакім О.В.

13

Котеньов О.Г.

14

Кухар М.Д.

15

Лук’яненко М.О.

16

Мар’єнко Л.М.

17

Мельников Р.В.

18

Мінаєва К.В.

19

Мороко А.С.

20

Ніколаєва О.В.

21

Панов М.М.

22

Панченко О.В.

23

Полях Н.А.

24

Рубан В.В.

25

Сагайдак В.В.

26

Севастьяненко К.О.

27

Сліденко А.В.

28

Спірідонов М.О.

29

Старосєльцева О.В.

30

Супрун Ю.О.

31

Тітов О.М.

32

Чудних С.О.

33

Шевченко О.В.

34

Шляхова О.М.