flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Пам’ятка для представників ЗМІ щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання

Шановні представники засобів масової інформації!

 Ця Пам’ятка розроблена для забезпечення зручності та ефективності вашої роботи у Харківському окружному адміністративному суді під час висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання.

Харківський окружний адміністративний суд всіляко сприяв і надалі сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо представників мас-медіа, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.

Упевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ у судовому порядку.

Як відомо, ст. 129 Конституції України, ст. 11 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та ст. 10 Кодексу адміністративного судочинства України передбачають, що судовий розгляд та вирішення справ здійснюються гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, визначених законом. Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або оголосити закритою його частину (ч.8, 9 ст. 10 КАСУ).

Розгляд справи та вчинення окремих процесуальних дій у закритому судовому засіданні проводиться з додержанням правил здійснення адміністративного судочинства. Під час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники справи, а в разі необхідності – свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі. Суд попереджає зазначених осіб про обов’язок не розголошувати інформацію, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбуваються в закритому судовому засіданні.(ч.10 ст. 10 КАСУ).

Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд проводився в закритому судовому засіданні, прилюдно оголошується лише вступна та резолютивна частини рішення, якщо такі частини не містять інформації, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні. Якщо вступна та (або) резолютивна частини рішення містять таку інформацію, їх оголошення здійснюється в закритому судовому засіданні (ч.15,16 ст. 10 КАСУ).

Якщо судове рішення оголошується прилюдно, учасники справи, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відеозапис, транслювання проголошення рішення по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет (ч. 17 ст. 10 КАСУ).

Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом. Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, які подали апеляційну чи касаційну скаргу на відповідне рішення, мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії судових рішень в порядку, передбаченому цим Кодексом (ч.1, 2 ст. 11 КАСУ). Рішення Харківського окружного адміністративного суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Особи, які бажають бути присутніми у судовому засіданні, допускаються до зали судового засідання до початку судового засідання та під час перерви (ч.3 ст. 10 КАСУ).

Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом.

Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі учасники справи беруть участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет в обов’язковому порядку.

 Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав (ч.5-7 ст. 10 КАСУ).

Учасники судового процесу та інші присутні у судовому засіданні особи звертаються до суду словами “Ваша честь” (ст. 197 КАСУ).

Звертаємо увагу на особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, де знаходяться відвідувачі в очікуванні інших судових засідань.

Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

Журналісти, присутні в залі судового засідання, повинні дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:

-вставати при вході до залу судового засідання суддів та при їх виході;

-стоячи заслуховувати рішення суду;

-дотримуватися тиші;

-виконувати розпорядження головуючого судді у справі;

-додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;

-утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

У залі судового засідання заборонено (7 основних правил):

  1. сперечатися із суддею, судовим розпорядником або працівником судової міліції;
  2. користуватися мобільним телефоном (відключіть звук і не розмовляйте по телефону до закінчення слухання справи);
  3. вживати їжу або напої;
  4. жувати гумку;
  5. обговорювати з колегою хід судового засідання під час судового засідання (дотримуйтесь тиші);
  6. ставити запитання суддям після фрази “Чи є у сторін запитання” (це не прес-конференція, до того ж, відповідно до Кодексу суддівської етики, судді не мають права коментувати судові рішення, а на ваші запитання зможуть дати відповідь сторони у справі після завершення розгляду справи);
  7. виходити із залу судового засідання до завершення розгляду справи або до оголошення перерви у справі.

Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками адміністративного процесу. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавством не надано можливості ставити запитання суддям або сторонам у справі під час судового засідання.

Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов’язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил. Суд може видалити із зали судового засідання осіб, які перешкоджають веденню судового засідання, здійсненню прав або виконанню обов’язків учасників судового процесу або судді, порушують порядок в залі судового засідання (ч.4 ст. 10 КАСУ).

За прояв неповаги до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення учасника справи або іншої особи, присутньої в залі судового засідання, до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення правопорушення, для чого у судовому засіданні із розгляду справи оголошується перерва, або після закінчення судового засідання (ч. 3, 4 ст. 198 КАСУ).

Згідно зі статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність за прояв неповаги до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу України втручання у будь-якій формі у діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Представники ЗМІ, присутні у приміщенні суду, поза межами судового засідання зобов’язані дотримуватися правил журналістської етики та норм поведінки у місцях загального користування, у тому числі утримуватися від наполегливих спроб інтерв’ювання суддів та працівників апарату суду без їхньої згоди. Намагання отримати інформацію у суддів без їхньої згоди може розцінюватися як прояв неповаги до суду та судді як представника судової влади. Зневажливе ставлення до суддів не допускається.