flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз роботи Харківського окружного адміністративного суду за 2020 рік

АНАЛІЗ РОБОТИ

ХАРКІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

ЗА  2020 РІК

 

  1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Загальні питання організації діяльності суду

 

   Відповідно до плану роботи Харківського окружного адміністративного суду  (далі - Суду) та враховуючи показники статистичної звітності здійснено аналітичний огляд даних судової статистики про стан здійснення правосуддя та проаналізовано роботу всіх структурних підрозділів Суду  за 12 місяців  2020 року.

  Завданням даного аналізу є відображення процесів, що відбуваються при здійсненні правосуддя. Використання статистичної інформації має важливе значення для своєчасного виявлення тенденцій, що виникають у судовій діяльності, їх аналізу для вжиття необхідних заходів задля усунення недоліків у роботі та підвищення рівня здійснення судочинства.       

 Метою аналізу є визначення кількісних характеристик об’єкта дослідження з урахуванням суб’єктного та предметного складу адміністративних позовів, що надійшли до Суду  за  12 місяців  2020 року  та характеристика роботи всіх підрозділів  Суду.               

Об’єктами аналізу виступають аналізи відділів про роботу здійснену в 2020 році в порівнянні із показниками аналогічного періоду 2019 року, статистичні дані судової звітності, основні показники здійснення судочинства, кількість справ та матеріалів, розглянутих судом за окремими категоріями, якість їх розгляду, а також строки їх вирішення 

Судом за 12 місяців 2020 року забезпечено належні умови для судового розгляду адміністративних справ, для відвідувачів так і для суддів, працівників апарату Суду.

 Керівництвом Суду значна увага приділяється для забезпечення належних умов безперешкодного доступу до приміщення Суду особам з обмеженими можливостями та маломобільним групам населення зорема: передбачено пандуси, майданчик підйомний для інвалідів призначений для підйому (спуску) однієї людини, яка пересувається в інвалідному візку з метою подолання різниці висот між рівнями підлоги  та спеціально облаштований зал судового засідання.  

 Відвідувачам в приміщенні Суду надана повна інформація щодо перебування у Суді, організації його роботи, отримання необхідних процесуальних документів, а саме: інформаційні стенди (дошки), інформаційний екран, інформаційний кіоск, покажчики напрямків, залів та кабінетів, плани евакуації у разі пожежі, відповідно до норм чинного законодавства у сфері цивільного захисту та правил пожежної та санітарної безпеки в Україні.

Повнота, актуальність та відповідність чинному законодавству інформації, яка оприлюднюється на офіційній веб-сторінці Суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України», є одним із важливих напрямків роботи Суду, тому покращення інформування громадськості про діяльність судової системи, зміцнення рівня довіри до неї, створення умов для впровадження електронного врядування в Україні перебуває на постійному контролі керівницва Суду.

 Функціонування офіційної веб-сторінки Суду за основними параметрами: повнота та актуальність інформації, зручність навігації по веб-сайті, формат, у якому оприлюднено повідомлення, електронні сервіси, технічні параметри сайту - є на сьогодні унікальним джерелом інформації з точки зору доступу до інформації про рух судових справ, судових послуг (оплата судового збору), державних реєстрів, тощо.

Щодо діяльності Суду в підсистемі «Електронний суд» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), робота якої відтермінована ДСА України, варто зазначити, що за 2020 в провадження надійшло 865 електронних позовних заяв, що були зареєстровані в КП «ДСС» відповідно до вимог вказаної підсистеми.    

Зареєстровані заяви передані суддям для розгляду, у визначеному  законом порядку.       

Питання запровадження "Електронного суду» сьогодні є вкрай актуальним, оскільки робота всіх підсистем дозволила б проводити засідання онлайн, що надало б можливість розглядати справи дистанційно, дотримуючись процесуальних строків.

В 2020 році Суд зіткнувся з проблемою встановлення особливого режиму під час карантину, запровадженого у зв’язку з поширенням на території України корона вірусної хвороби COVID-19, адже специфіка та можливості сьогодення не дозволяють перейти на дистанційну роботу, але при цьому Суд, з одного боку, має дотримуватися правил безпеки щодо здоров’я кожного громадянина, а з іншого – гарантувати право на судовий захист.

Згідно з наказом Голови Суду № 04-05/8 від 18 березня 2020 року «Про внесення змін в режим роботи суду» змінена робота суду,  вхід в будівлю суду та переміщення по території суду відвідувачів суду без засобів індивідуального захисту суворо заборонена у зв’язку з поширенням на території України коронавірусу COVID-19 та введенням Урядом України протиепідемічних заходів, з метою запобігання розповсюдження особливо небезпечного вірусного захворювання серед працівників суду та відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 № 93-р "Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nСоV", а також відповідно до ст. 24 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

           З 19 березня 2020 року і до закінчення визначеного на території України карантину, пов’язаного з розповсюдженням коронавірусу COVID-19 у приміщені Суду введена заборона на відвідування будівлі суду особами, які не є учасниками судового процесу і обмеження доступу до канцелярії суду учасникам судового процесу та лише у невідкладних випадках громадянам надається допуск до канцелярії суду по одній особі з обмеженням часу знаходження в канцелярії суду не більше 5 хвилин за умови користування особою засобами особистого захисту від інфекційних хвороб (захисна маска, рукавички).

 На підставі Наказу Голови Суду № 04-05/11 від 20 травня 2020 року «Про режим роботи суду в умовах визначеного на території України карантину, пов’язаного з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» внесено зміни до режиму пропуску осіб до будівлі суду, а саме: з 25 травня 2020 року і до закінчення визначеного на території України карантину, пов’язаного з розповсюдженням коронавірусу COVID-19 доступ до приміщення Харківського окружного адміністративного суду, у тому числі і для участі у судовому засіданні, здійснюється з дотриманням санітарно-епідеміологічних умов та правил соціального дистанціювання.

  На офіційній веб-сторінці Суду веб-порталу «Судова влада України» відвідувачам своєчасно повідомлено про встановлення особливого режиму роботи Суду,  роз’яснено можливість відкладення розгляду справ та розгляду справ у режимі відео конференції, про подачу документів в електронному вигляді дистанційно, про розгляд у їхній відсутності за наявними в справі матеріалами, рекомендовано утримуватися від відвідування приміщення суду, особливо за наявності захворювання.

 Також варто звернути увагу, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року, автоматично продовжено строки звернення до суду та процесуальних строків у цивільних, господарських та адміністративних справах на строк дії карантину та надано учасникам адміністративних справ права брати участь у судовому розгляді в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів за допомогою сервісів EASYCON та ZOOM, перебуваючи за межами приміщення суду, тощо.

  Щодо дистанційного розгляду справ, за рекомендацією Ради суддів України, то доцільно використати досвід інших країн, які звернулися до використання загальнодоступних програм, що підтримують відеоконференцію (Skype, Zoom, Google Meet тощо), і забезпечити учасникам процесу право на участь у віддаленому режимі, розширюючи таким чином коло справ, які суди можуть розглядати навіть під час карантину. Цей досвід доцільно зберегти і продовжити після закінчення карантину.

 Окрім цього, в Суді впроваджено систему дистанційного температурного скринінгу. Нова технологія допомагає виявити відвідувачів і співробітників суду з підвищеною температурою. Термінал розпізнавання особи Hikvision, який автоматично сканує обличчя людини і вимірює температуру його тіла, дозволяє уникнути великого скупчення людей, а відтак - зменшує ймовірність поширення COVID-19. Крім того, ця система дозволяє знизити небезпеку інфікування COVID-19 та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій.

 Враховуючи вищенаведене слід відзначити, що дії керівництва Суду по впровадженню зазначених вище заходів стали дієвими і своєчасними та дали можливість зберегти від  захворювання не тільки колектив Суду (захворіло на короновірусну хворобу  тільки 6 працівників), а й відвідувачів Суду.     

 Відтак, як результат роботи в напруженому режимі є збільшення основних показників роботи всіх відділів Суду та суддівського корпусу по відправленню правосуддя, що є об’єктивною обставиною ритмічної та ефективної роботи Суду.

Для покращення здійснення правосуддя протягом 12 місяців 2020 року важливим та результативним є проведення зборів суддів (у звітному періоді проведено 10 зборів суддів).

          Всі напрямки роботи Суду і основні завдання відділів та результати їх виконання будуть розкриті в відповідних розділах аналізу, наведених нижче.

          Згідно із штатним розписом апарат Суду складається з 6 відділів та 1 сектору, які взаємодіють між собою:

          - відділ з надання судово-адміністративних послуг;

         - сектор організаційного забезпечення виконання рішень суду та архівної роботи;

         - відділ  забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи;

         - відділ  роботи з персоналом та запобігання корупції;

         - відділ  узагальнення судової практики, роботи  по розгляду  звернень фізичних та 

           юридичних осіб і зв’язку  зі ЗМІ; 

         - відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

         - відділ з питань управління об’єктами державного майна та контролю за їх використанням.

          Відповідно до вимог чинного законодавства у Суді створено також патронатну службу, до складу якої увійшли помічники: суддів, голови суду, заступників голови суду та члена  Ради суддів України.

        1.2 Підсумки роботи відділу з надання судово-адміністративних послуг:

 

           Метою діяльності Відділу є організація роботи секретарів судового засідання, судових розпорядників, спеціалістів та секретарів суду, забезпечення належного виконання ними своїх завдань та обов’язків.

          До складу відділу входять: секретарі судових засідань, судові розпорядники, спеціалісти та секретарі суду. Всі вони мають досить високий професійний рівень підготовки і завдяки чому, вносять вагомий внесок як в роботу Харківського окружного адміністративного суду в цілому, так і в роботу суддівського корпусу під час відправлення  правосуддя.

         Вся робота  по документальному забезпеченню інформаційної та архівної роботи у 2020 році проводилась по принципу системного, об’ємно-календарного планованого підходу з означеними цілями і задачами та визначенням по кожному напрямку обсягів робіт, завантаження виконавців, розподілу роботи за календарними періодами.

         Незважаючи на професіоналізм працівники відділу постійно підвищують його шляхом самоосвіти.

         Поряд з цим, керівництвом відділу надавалась методична та практична допомога працівникам відділу з питань, які виникали під час виконання ними посадових обов’язків.

         Щомісяця проводилися оперативні наради, семінарські заняття з працівниками відділу з окремих питань діяльності та семінарські заняття, які мали за мету роз’яснення змін та доповнень до чинного законодавства, ознайомлення працівників відділу з листами-роз’ясненнями, наказами та рішеннями керівних органів з питань підвищення кваліфікації, що дає змогу використовувати набуті знання та вміння користуватися нормативними актами при виконанні посадових обов’язків.

        Так у звітному періоді проведено 14 зборів з працівниками відділу за участю керівництва (оперативні наради та семінарські заняття).

        Підрозділом служби судових розпорядників протягом звітного періоду було виконано 262 заявки по забезпеченню судових засідань.

        Протягом 2020 року зареєстровано 19 512 адміністративних позовів та сформовано 3 483 картки додаткових матеріалів до справи (КДМ).

        Крім цього, в автоматизованій системі було зареєстровано 105 064 вхідних документів, зокрема:

        - апеляційних скарг по справах – 7 670;

        - запитів із Другого апеляційного адміністративного суду про направлення справ – 1488;

        - запитів із КАС у складі Верховного Суду про направлення справ – 504;

        - повернень справ із Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду – 956;

        - повернень адміністративних справ, відокремлених матеріалів із ДААС – 6 903  та 24;  

         Поряд з цим, під час звітного періоду зареєстровано у журналі вихідної кореспонденції та відправлено 1 790 документів,

         До Другого апеляційного адміністративного суду направлено 8471 адміністративна справа та 41 відокремлений матеріал, до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду – 568 справ, до інших судів – 100.

         Загальна кількість відправленої  вихідної кореспонденції становить - 61 958.

         Всього поштової кореспонденції замарковано на суму 3 078 948,40 грн., законвертовано 66 715 поштових відправлень.

         Окрім цього вся поштова кореспонденція, яка адресована Державній податковій службі у Харківській області та Головному управлінню Пенсійного фонду в Харківській області, доставляється кур’єрською доставкою.

         Всього за  період з 02.01.2020 по 31.12.2020 виготовлено 9 946 виконавчих листів, у тому числі виготовлено 2 943  виконавчий лист про стягнення судового збору на користь Держави та направлено до територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області для подальшого виконання.

        Відповідно до наказу голови Суду з метою належної організації роботи та посилення контролю за направленням до територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області оригіналів виконавчих документів про стягнення судового збору, про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу), які передбачають стягнення коштів з державних органів, державних підприємств, установ, організацій, з урахуванням спільного листа Державної судової адміністрації України від 09.03.2017 № 1-1905/17, Міністерства юстиції України від 09.03.2017 № 2220/20/17-17 та Державної казначейської служби України від 09.03.2017 № 5-08/1571-3972 «Про виконання судових рішень щодо стягнення судового збору, накладення штрафу (як засобу процесуального примусу)», листа територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області від 24.03.2020 №03-20/748/20-вих., зобов’язано помічників суддів патронатної служби Суду щомісячно до 5 числа наступного за звітним місяцем надавати інформацію щодо постановлених судових рішень, зміст яких передбачає необхідність виготовлення та направлення вищенаведених виконавчих листів. 

           Видано копій процесуальних документів та відповідей на звернення учасників адміністративного процесу про видачу вказаних копій рішень – 8 946.

          Працівниками відділу з надання судово-адміністративних послуг надано 232 адміністративні справи для ознайомлення  учасникам судового процесу. Ознайомлення з матеріалами справи проводиться виключно у приміщенні суду, у визначеному наказом голови Суду місці, протягом усього робочого часу в присутності працівника відділу з надання судово-адміністративних послуг. Справи для ознайомлення видаються за резолюцією заступника голови суду (якщо провадження у справі закінчено) або судді-доповідача (якщо провадження у справі не закінчено).

         Окремим напрямком діяльності є робота, пов’язана з адміністративними справами, провадження по яких закінчено, та які перебувають у відділі з надання судово-адміністративних послуг та в архіві суду. Рух розглянутих справ фіксується створенням архівної картки в КП «ДСС», а саме: для направлення справ в суди вищих інстанцій, ознайомлення зі справами учасниками судового процесу, виготовлення копій процесуальних документів, у разі надходження заяв сторін в порядку виконання судових рішень та повернення судового збору, для надання відповідей за зверненнями громадян тощо. За поточний рік було видано з архіву та повернуто 22 290 адміністративних справ.  

         У 2020 році працівниками апарату суду здійснювалося своєчасне внесення до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили та направлялись до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР).

         Працівники відділу постійно приймають участь у роботі інформаційно-довідкового контактного центру та надають сторонам інформаційні довідки щодо стану розгляду адміністративних справ та інформацію з інших питань щодо роботи суду.

          У 2020 році проводилась робота з науково-технічного упорядкування справ управлінської документації за 2017 рік. В результаті упорядкування укладено описи справ постійного зберігання за 2017 рік у кількості 33 справи та з особового складу у кількості 14 справ. На документи, термін зберігання яких минув складено: акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду за 2007, 2014-2017 роки у кількості 333 справи (106 позицій); акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (звернення та скарги громадян) за 2014 рік у кількості 15 справ.

          За підсумками роботи можна зазначити, що працівники відділу з надання судово-адміністративних послуг здійснювали забезпечення роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення або передання в архів, звернення до виконання судових рішень.

           1.2.1 Підсумки роботи сектору організаційного забезпечення виконання                    

                                       рішень суду та архівної роботи

  Протягом 2020 року сектором організаційного забезпечення виконання рішень суду та архівної роботи складено акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (адміністративні справи Харківського окружного адміністративного суду за 2008 рік у кількості – 108 справ, за 2009 рік – 97 справ, за 2010 рік – 12 справ, за 2011 рік – 20 справ, за 2012 рік - 183 справ, за 2013 рік – 3 211 справ, за 2014 рік – 19 866 справ,  за 2015 рік – 3 447 справ, за 2016 рік – 2 262 справ.

  Знищено адміністративні справи за  2013-2016 роки, що надійшли з інших судів, у кількості 15 та справи, які надійшли з Луганського окружного адміністративного суду, за 2011-2014 роки у кількості 15.

  Загальна кількість знищених адміністративних справ у 2020 році складає 29 236. Взагалі у 2020 році складено та погоджено на комісії ЕПК Державного архіву Харківської області 12 актів про вилучення про знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.

  Відбір справ та документів для знищення здійснювався експертною комісією відповідно до Переліків. Під час відбору справ для знищення проводились всі необхідні відмітки. Дотримувались всі правила складання актів про відбір справ для знищення.

У 2020 році проведено чотири засідання експертної комісії Харківського окружного адміністративного суду, на яких розглядались питання щодо схвалення актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (управлінська документація, звернення та скарги громадян, адміністративні справи, паперові обліково-статистичні картки на адміністративні справи); описів справ з особового складу і постійного зберігання, та направлено їх на погодження до експертно-перевірочної комісії Державного архіву Харківської області. Також на засіданні ЕК Харківського окружного адміністративного суду розглядалось питання щодо схвалення зведеної номенклатури справ суду на 2021 рік за результатами наданих пропозицій керівниками структурних підрозділів.

 Після погодження ЕПК Державного архіву Харківської області працівниками сектору проведено роботу щодо знищення справ та карток, термін зберігання яких минув.

 Окремим напрямком діяльності є робота, пов’язана з адміністративними справами, провадження по яких закінчено, та які перебувають у Відділі та в архіві суду.

Так, у разі надходження документів по адміністративних справах, закінчених провадженням, та за минулі роки постійно долучались до матеріалів з продовженням опису в цих справах.

Протягом 2020 року працівники відділу з надання судово-адміністративних послуг та сектору організаційного забезпечення виконання рішень суду та архівної роботи за порушення виконавської дисципліни та приписів чинного законодавства в тому числі і Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України № 814 від 20.08.2019 (зі змінами та доповненнями) до відповідальності не притягувались.

 

1.3 Підсумки роботи відділу роботи з персоналом  та запобігання корупції:

 

          Кількість суддів Харківського окружного адміністративного суду за штатом складає – 40,  фактичний кількісний склад суддівського корпусу складає 33 судді,  які призначені на посади суддів Суду, обрано безстроково - 32 суддів, пройшли кваліфікаційне оцінювання 28 суддів.

        Згідно штатного розпису чисельність працівників апарату суду складає 152 одиниці, з них: 40 – працівники патронатної служби, 96 - державні службовці, 6 – службовців  та 9 – технічні працівники.

       В звітному періоді призначено на посаду 19 працівників, з них 1 – за контрактом, звільнено – 22 працівника.

        Працівники, що вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають присягу, яка залучається до особової справи.

        По мірі призначення працівників до Харківського міського центру зайнятості  здається звіт про прийняття працівників, повідомлення до Центральної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області. Щомісяця надається інформація до Управління Державної служби Головного управління Державної служби України в Харківській області щодо переліку вакантних посад державних службовців. До Територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області кожного місяця подаються відомості щодо штатної та фактичної кількості суддів та працівників апаратів судів, щоквартально надається звіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів суду.

        На виконання наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21.10.2016р. № 223 «Про затвердження форми звітності КСДС (квартальна) «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення» щоквартально в електронному вигляді подається звіт КСДС.

         Відділом роботи з персоналом та запобігання корупції суду щомісячно до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області надсилається інформація щодо звернень по фактах корупційних діянь серед працівників апарату суду. За звітний період зазначених фактів не зафіксовано.

         Постійно оновлюються особові картки на суддів та працівників апарату суду в автоматизованій інформаційно-аналітичній системи «Кадри WEB». 

        Крім цього слід зазначити, що в 2020 році судді та працівники апарату суду  приймали участь:

         - у семінарі на тему «Впровадження модельних рішень у судах у відповідності із кращими європейськими практиками»;

        - у конференції «Модельні рішення для судів: кращі європейські та українські практики»;

        - у тренінгу для тренерів на тему «Методика підготовки та викладання тренінгів у НШСУ»;

        - у заході на тему: «Презентація Звіту з моніторингу адміністративного судочинства в Україні: результати та рекомендації»;

        - у  Форумі жіночого лідерства;

        - у роботі круглого столу з метою обговорення побудови і впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), а також актуальних питань реформування судової системи, який організований за сприянням Проекту «Право-Justice»; 

        - у II Форумі з митного права та міжнародної торгівлі, який організований Асоціацією правників України;   

        - у тренінгу в режимі онлайн, організований Проектом щодо Суду з питань ІВ в Україні  в програмі «Онлайн-тренінг для українських  суддів щодо правової охорони інтелектуальної власності в ЄС та інших провідних юрисдикціях»;

        - у семінарі на тему: «Взаємодія суду та Служби судової охорони із забезпечення безпеки громадян під час судового процесу»;  

        - у семінарі на тему: «Впровадження модельних рішень у судах у відповідності із кращими європейськими практиками»;

        - в онлайн режимі захід «Тренінг з питань конкуренції та державної допомоги» для суддів адміністративних судів, організований Національною школою суддів України спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Міжнародною організацією права розвитку;

       - в заході в онлайн-форматі (вебінару) для працівників системи з наданням безоплатної правової допомоги, який буде присвячений особливостям розгляду адміністративними судами справ щодо виборчих прав громадян;

         - в режимі онлайн трансляції через програму «ZOOM» семінар-практикум на тему: «Процесуальні особливості розгляду судами прав шукачів захисту за Кодексом адміністративного судочинства України» для суддів Харківського, Полтавського, Сумського судів та Другого апеляційного адміністративного суду;

        - у тренінгу в онлайн  режимі через програму «ZOOM»;

        - участь в онлайн вебінарі на тему: «Захист адміністративним судом соціальних прав», організований Національною школою суддів України спільно з Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду;

        - в онлайн-форматі вебінар «Субєкт владних повноважень: поняття, ознаки, види» з навчального тренінгу «Захист адміністративним судом соціальних прав»» (суддя Бабаєв А.І., Бідонько А.В.);

        - в онлайн вебінарі «Регулювання роботи та призначення на посади в судових органах – відмінності підходів у країнах ЄС», організованому Національною школою суддів України спільно з Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки;

         Пройшли підготовку суддів окружних адміністративних судів, організовану Харківським регіональним відділенням Національної школи суддів України в режимі онлайн трансляції через програму «ZOOM», з 05 по 09 жовтня 2020 року;

         Щорічну підготовку в Національній школі суддів України  для голів та заступників голів місцевих загальних, місцевих господарських та окружних  адміністративних судів пройшов заступник голови суду;

          В 2020 році пройшли  щорічну підготовки в Харківському регіональному відділенні Національної школи суддів України наступні працівники апарату суду, а саме:

          - з 03 по 07 лютого пройшла підготовку провідний спеціаліст відділу роботи з персоналом та запобігання корупції;

         - з 02 по 06 березня пройшла підготовку заступник керівника апарату суду;

         - з 15 по 19 червня пройшли підготовку секретарі судового засідання відділу з надання судово-адміністративних послуг:

         - з 14 по 16 вересня 2020 року пройшов підготовку спеціалістів із забезпечення зв’язків зі ЗМІ (прес-секретарі) місцевих (окружних) та апеляційних судів підготовку в режимі онлайн трансляції;

         - з 02 по 06 листопада 2020 року пройшли підготовку працівники апарату суду в режимі онлайн трансляції;

         - з 07 по 09 вересня 2020 року пройшов підготовку для судових розпорядників місцевих (окружних) та апеляційних господарських судів підготовку в режимі онлайн трансляції;

          - з 29 по 31 липня 2020 року пройшли навчання для начальників і заступників начальників структурних підрозділів апаратів місцевих (окружних) та апеляційних судів навчання в режимі онлайн трансляції;

           Проходили підвищення кваліфікації 2 працівники з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення», який проводила Академія фінансового моніторингу;

          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID -19, не оголошувався конкурс на заміщення посад державної служби апарату суду.

          Відповідно до Закону України «Про державну службу» (зі змінами), статті 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з урахуванням вимог абзацу п’ятого пункту 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік», керуючись Порядком призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290 (далі – Порядок), у зв’язку з необхідністю забезпечення безперебійного виконання завдань і функцій, покладених на Суд, пов’язаних із здійсненням правосуддя, дотримання приписів чинного законодавства України на період дії карантину, було оголошено добір з призначення на вакантну посаду державної служби категорії «В» - секретаря судового засідання відділу з надання судово-адміністративних послуг.

          Постійно ведуться особові справи та трудові книжки суддів та державних службовців суду, ведеться журнал обліку листків непрацездатності, постійно складаються накази з особового складу, відпусток та відряджень, з основної діяльності,  з адміністративно-господарських питань.

          Згідно розрахунку стажу наказами голови суду та керівника апарату суду встановлюється надбавка за вислугу років суддям та працівникам апарату суду.

          Відповідно до статті 35, пункту 5 статті 39 Закону України “Про державну службу” від 10.12.2015 № 889-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016           № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»,  державним службовцям, у які успішно пройшла термін випробування, було присвоєно ранг державного службовця 9 працівникам  відділу з надання судово-адміністративних послуг.

         Постійно проводиться робота з обліку військовозобов’язаних і призовників суду та  ведеться облік військовозобов’язаних та призовників:

        - у семиденний строк повідомляються військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу чи звільнених;

        - раз на рік звіряються особові картки працівників з обліковими даними військових комісаріатів;

         - у семиденний строк  надсилаються до відповідних  військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних;

         - ведеться журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку та звіряння їх   облікових даних.

         В 2020 році працівники апарату Суду до дисциплінарної відповідальності не притягувалися.

1.4 Підсумки роботи відділу забезпечення діяльності суддів,

претензійно-позовної та правової роботи

Основними завданнями відділу забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи (далі - Відділу)  є проведення заходів, які забезпечують діяльність голови суду, заступників голови суду, суддів, керівника апарату суду та заступника керівника апарату суду; забезпечення планування роботи суду з основної діяльності; розроблення посадових інструкцій, положень тощо; здійснення претензійно-позовної роботи суду; організація підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності структурних підрозділів суду; організаційне забезпечення проведення за участю керівництва суду зустрічей іноземних делегацій;  організація впровадження в роботі суду комп'ютерних технологій; організація виконання судових доручень судів України та іноземних держав; забезпечення належних умов для проходження практики студентами й учнями навчальних закладів; опрацювання документів та внутрішньо-нормативних актів, необхідних для забезпечення діяльності суддівського корпусу та судової установи в цілому.

До функціональних обов’язків працівників Відділу входить:

- складання планів відділу та планів роботи суду;

- оформлення номенклатурних справ відділу;

- розробка посадових інструкцій, положень тощо;

- підготовки проектів наказів, розпоряджень (у тому числі підготовку проектів    

  розпоряджень про призначення повторного автоматичного розподілу справ та   

  щодо автоматизованої заміни судді – члена колегії у справі з підстав, встановлених   

  Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого

  рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (із змінами і доповненнями))

  та інших документів з основної діяльності та адміністративно-господарських

  питань;

- здійснення претензійно-позовної роботи;

- підготовка матеріалів для проведення оперативних нарад відділу та апарату суду;

- ведення діловодства оперативних нарад відділу та апарату суду;

- забезпечення підготовки матеріалів для проведення зборів, оперативних нарад

  суддів;

- методичне забезпечення та проведення семінарських занять, навчань з

  працівниками апарату суду з питань підвищення кваліфікації, здійснення

  підготовки інструктивного матеріалу;

- підготовка проектів  листів, відповідей тощо під час листування суду з органами

  системи Державної судової адміністрації, органами та установами судової системи,

   іншими державними органами, установами і організаціями в межах своєї   

   компетенції;

- опрацювання документів та внутрішньо-нормативних актів, необхідних для

   забезпечення діяльності суддівського корпусу та судової установи в цілому;

- впровадження в роботі суду комп'ютерних технологій: встановлення   

  комп'ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу,     

  автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної   

  комп'ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному

  захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп'ютерного обладнання

  тощо та забезпечення здійснення відповідного моніторингу;

- координація побудови і впровадження та подальше супроводження комплексної

  системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи;

- внесення змін та контроль роботи, за дорученням керівництва суду, в програмі КП «ДСС» в тому числі і в частині даних з грифом «для службового використання» тощо;

- адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду;

- введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп'ютерної техніки,

  периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді;

- організація проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення;

- консультативна допомога суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та

  використання комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення;

- забезпечення доступу користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів;

- здійснення оновлення та доповнення інформації на веб-сайті Харківського

  окружного адміністративного суду у складі веб-порталу «Судова влада України»;

- забезпечення належного функціонування програмно-апаратного комплексу з

   фіксування судового процесу;

- забе6зпечення роботи електронної системи «Ліга-Закон»;

- адміністрування бази даних КП «Діловодство спеціалізованого  суду».

 

         Працівники Відділу мають досить високий професійний рівень підготовки і завдяки чому, вносять вагомий внесок як в роботу Суду в цілому, так і в роботу суддівського корпусу під час відправлення ним правосуддя.

         Протягом 2020 року своєчасно та належним чином, в терміни передбачені положенням про планування роботи Суду, проведено роботу в частині складання планів роботи відділу та планів роботи суду.

         Номенклатура справ Відділу є частиною зведеної номенклатури і входить до номенклатури справ Суду на поточний рік та складається із 26 номенклатурних справ, обліковується за індексом 03 та систематизована за напрямками роботи Відділу. Формування номенклатурних справ Відділу відпрацьованими документами відбувалось кожного робочого дня. До архіву суду 28.09.2020 передано на зберігання завершені номенклатурні справи Відділу. Також в термін до 31.05.2020 проведено роботу щодо підготовки номенклатурних справи Відділу для знищення. Складання номенклатури справ та її ведення в Відділі відбуваються відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814.

          Відповідно до змін у штатний розпис Суду проведено роботу в частині розробки посадової інструкції провідного інженера-програміста відділу забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи.  

          За дорученням керівництва суду було підготовлено 131 розпорядження (у тому числі проектів розпоряджень про призначення повторного автоматичного розподілу справ та щодо автоматизованої заміни судді – члена колегії у справі з підстав, встановлених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (із змінами і доповненнями)) та 28 проектів наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань тощо.

        Також працівниками відділу здійснюється претензійно-позовна робота в частині захисту прав та інтересів Харківського окружного адміністративного суду. Під час роботи підготовлено заперечення на позовні заяви, апеляційні скарги, клопотання та інші документи, які в подальшому стали базою для підтримання судами різних інстанцій правової позиції суду по 23 справах.

        Спеціалісти відділу забезпечують проведення керівництвом суду нарад, зборів, здійснюють підготовку матеріалів з питань, включених до порядку денного цих заходів. Ведуть діловодство оперативних нарад, загальних зборів апарату суду.

         Здійснюють методичне забезпечення семінарських занять, навчань з працівниками апарату суду з питань підвищення кваліфікації, організовують проведення таких заходів. Надаємо методичну допомогу структурним підрозділам суду з питань чинного законодавства України та проводимо навчальні заняття з вивчення змін у законодавстві.

         Навчальні заняття також неодноразово мали за мету роз’яснення працівникам відділу змін та доповнень до чинного законодавства, ознайомлення працівників відділу з листами-роз’ясненнями, наказами та рішеннями керівних органів.

          Потягом 2020 року забезпечено підготовку матеріалів для проведення 10 зборів суддів.

           Робота впровадженої в суді комп’ютерної програми «ДСС», наразі встановлено версію 1.37.3.14, постійно вдосконалюється.

          Харківським окружним адміністративним судом, який постійно приймає активну участь у впровадженні інновацій в судовій системі України, впродовж 2020 року було встановлено нові версії КП «ДСС» та проведено пілотну експлуатацію зазначеної комп’ютерної програми.

         Поряд з цим постійно здійснюється контроль та оперативне направлення листів до ТУ ДСА України в Харківській області щодо необхідності створення електронних цифрових підписів суддів та працівників суду.

         Відповідно до п. 24 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 740 були вжиті заходи щодо забезпечення повним доступом до Єдиного Державного реєстру судових рішень суддів та працівників апарату Харківського окружного адміністративного суду.

          З метою забезпечення належної реалізації положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців та громадських формувань», було вжито відповідних заходів, щодо надання суддям Харківського окружного адміністративного суду ідентифікаторів доступу до реєстрів зазначених у відповідних законах.

         Працівниками відділу було організовано проведення 441 відіоконференцій.

         Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами суду. Зокрема, спеціалісти відділу з інформаційних технологій приймають побажання та зауваження відносно роботи КП «ДСС», вносять до відповідної програми шаблони для працівників  відділу з надання судово-адміністративних послуг, працівникам відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв’язку зі ЗМІ. Надають допомогу у створені фільтрів та шаблонів для складання відповідних звітів.

          Як один із прикладів спільної співпраці відділу з забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи з іншими структурними підрозділами суду є робота з моніторингу: своєчасного внесення працівниками апарату суду до автоматизованої системи документообігу суду відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили, своєчасного наповнення Єдиного державного реєстру судових рішень.

            Протягом звітного періоду було проведено роботу в частині направлення відомостей до ДСА України щодо: проведення відеоконференцзв’язку, стану виконання плану заходів щодо вдосконалення процедури фіксування судового засідання технічними засобами, виконавчих документів про стягнення судового збору, штрафу (як засобу процесуального примусу), направлених судами до органів державної виконавчої служби.

           Цей перелік не є вичерпним і відділ постійно приймає активну участь в організації роботи суду. До дисциплінарної відповідальності працівники відділу не притягалися.

1.5 Підсумки роботи відділу узагальнення судової практики, роботи  по розгляду  звернень фізичних та  юридичних осіб і зв’язку  зі ЗМІ

          В своїй діяльності Відділ керується Кодексом адміністративного судочинства України, законодавством України про судоустрій і статус суддів, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами та доповненнями),  Інструкцією з діловодства  в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814;  наказами Державної судової адміністрації України від якими затверджено нові форми річної звітності для адміністративних судів,  а також іншими нормативно-правовими актами, які регламентують роботу Суду.

Всі працівники Відділу мають вищу юридичну освіту та є досвідченими спеціалістами, а отже,  мають достатній досвід роботи за фахом. 

Щодо підвищення кваліфікації варто зазначити, що з метою досягнення позитивних результатів в обліково-статистичній діяльності працівники Відділу постійно приймають активну участь у навчальних семінарах та підвищують рівень власної компетенції і кваліфікаці  шляхом самоосвіти,  проходять навчання по підвищенню кваліфікації в Харківському регіональному відділенні Національної школи суддів, Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, а також беруть участь у вебінарах, які проводяться онлайн, у зв’язку із запобіганням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здійснення постійного контролю за ефективністю діяльності як всього апарату Суду так і безпосередньо працівників Відділу, надання методичної та практичної допомоги з проблемних питань, організація ведення в Суді судової статистики та інформаційно-аналітичного забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства перебуває на постійному контролі голови Суду та заступників голови суду.

 Відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814 номенклатура справ Відділу є частиною зведеної номенклатури і входить до номенклатури справ Суду на поточний рік та складається із 36 номенклатурних справ, обліковується за індексом 05 та систематизована за напрямками роботи Відділу. На протязі звітного періоду формування номенклатурних справ Відділу по відпрацьованими документами відбувалось кожного робочого дня. До архіву суду у версні 2020 року передано на зберігання завершені номенклатурні справи Відділу, а  в травні  потожного року проведено роботу по підготовці номенклатурних справ для знищення.  

 Статистична діяльність відділу:

За звітний період сформовано та своєчано надіслано до ДСА України та ТУ ДСА України в Харківській області:  «Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства» форми № 1-а;  «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» форми № 10; «Звіт окружних адміністративних судів про розгляд судових справ» форми № 1-ОАС та щомісячну інформацію про основні показники здійснення судочинства.

Стосовно річного «Звіту про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності» за формою №1-АП, то варто зазначити, що Наказом державної служби статистики України  № 37 від 09.01.2020 визнано таким, що втратив чинність наказ Держстату від 26.07.2018 №120 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-АП», а відтак, вказаний звіт скасовано. 

         Окрім цього підготовлена аналітична інформація за поточний рік  по  вказаній вище річній звітності: аналіз обліково-статистичної діяльності та огляд даних про стан здійснення правосуддя.

          Всі зазначені вище звіти та аналітична інформація подані своєчасно до Державної судової адміністрації України, Територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області без порушення встановлених термінів та зараховані до звітності по Україні. Статистичні звіти майже повністю сформовано за допомогою програмного забезпечення КП «ДСС». 

           В звітному періоді спеціалістами Відділу, згідно з посадовими обов’язками:

           - проводилась перевірка та підготовка проектів відповідей на запити, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб;

           - здійснювались заходи по підготовці аналітичної інформації для висвітлення роботи Суду, розміщення інформації на офіційному веб-сайті Суду, формування та ведення актуальної бази даних ЗМІ та журналістів;

          - здійснювалось інформування громадськості про статистичні та аналітичні дані по  відправленню правосуддя за новими формами комунікації, а саме: підготовка неформальних зустрічей, днів відкритих дверей, екскурсій до суду, спільних заходів з навчальними закладами, громадськими та правозахисними організаціями, круглих столів, ведення сторінок судів в соціальних мережах тощо;

         -  за окремими завданнями керівництва суду готувалась інформація для зборів суддів ХОАС про статистичні дані щодо навантаження суддів, строків розгляду справ, якості розгляду справ, контролю направлення копій рішень до ЄДРСР тощо;

        - проводився щомісячний контроль заповнення обліково-інформаційних карток шляхом використання фільтрів, які створюються у реєстрі статистичних карток КП "ДСС" та налаштування нових фільтрів. Інформація, що отримана за їх допомогою, дозволяє проводити узагальнення роботи Суду за різними напрямками і здійснювати оперативний контроль з боку керівництва за дотриманням строків розгляду адміністративних справ та подальшим їх проходженням відповідно до приписів чинного законодавства України про адміністративне судочинство;  

         - проводилась щомісячна підготовка статистичної інформації для контролю за своєчасністю направлення електронних копій судових рішень адміністратору Єдиного державного реєстру судових рішень, цей напрямок діяльності перебуває під постійним контролем  керівництва Суду.

        - здійснювалось спостереження за змінами чинного законодавства України та доведення оновленої інформації до відома суддів та працівників апарату Суду; систематична кодифікація змін та доповнень до чинного законодавства і внесення інформації щодо змін законодавства в контрольні кодекси;

        -  забезпечувалась робота по прийому інформації яка надходить на офіційну поштову скриньку суду та ведення реєстрів вхідної та вихідної електронної пошти;

        - забезпечено облік та реєстрацію юридичної літератури, що перебуває в бібліотечному фонді Суду.

        Також Відділом було підготовлено  43 подання про повернення помилково сплаченого судового збору, на загальну суму  1 282 756, 29 грн. За результатами розгляду  12-ти заяв відмовлено в задоволенні повернення судового збору з підстав неправильного оформлення заяви, ненадання оригіналу платіжного доручення, тощо. 

         Контроль за внесенням інформації до обліково-інформаційних карток щодо обліку судового збору та підготовка проектів подань про повернення помилково сплачено судового збору покладено на окремо визначеного спеціаліста Відділу, що є позитивним наслідком такої роботи.

  Аналітична діяльність Відділу:

        До аналітичної діяльності також залучаються судді Харківського окружного адміністративного суду, які використовують статистичні дані, відібрані та підготовлені до узагальнення в формі таблиць спеціалістами Відділу.

          З результатами узагальнень, аналізів, кількісних та якісних показників роботи по розгляду справ, практикою розгляду справ судами апеляційної і касаційної інстанції ознайомлюється весь суддівський корпус Суду.

         Так протягом звітного періоду Відділом було підготовлено згідно з Планами роботи Відділу за 2020 рік: аналіз роботи всіх підрозділів Суду, аналіз обліково-статистичної діяльності, огляд даних про стан здійснення судочинства; проаналізована робота суддів по відправленню правосуддя та всіх підрозділів апарату Суду, проаналізовано стан розгляду запитів та заяв про надання публічної інформації, поданих відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  проаналізовано стан розгляду заяв, скарг, пропозицій громадян, відповідно до Закону України «Про звернень громадян».

          Окрім цього суддями узагальнюється: практика розгляду Харківським окружним адміністративним судом адміністративних справ зі спорів з відносин публічної  служби; практика розгляду судом адміністративних справ зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів та контролю за дотриманням податкового законодавства;   практика розгляду судом адміністративних справ у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;   практика розгляду і вирішення судом справ з приводу реалізації державної політики у сфері митної справи;  судова практика застосування Харківським окружним адміністративним судом при розгляді адміністративних справ положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»;   практика розгляду і вирішення Харківським окружним адміністративним судом справ, постановлених  впродовж  2020 року за заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; практика розгляду і вирішення Харківським окружним адміністративним судом справ зі спорів забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування;    щомісячно аналізуються причини порушення строків розгляду справ; щоквартально аналізується стан розгляду запитів та заяв про надання публічної інформації, поданих відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Відтак, всі заплановані в звітному періоді заходи по узагальненню судової практики Суду  були повністю виконані як спеціалістами Відділу так і безпосередньо суддями на підставі  підготовленої аналітично-статистичної інформації.

Використання в Суді програмно-технологічних засобів обробки інформації внесеної до КП «ДСС» дає можливість оперативно та достовірно надавати аналітично-статистичну інформацію за окремими розпорядженнями керівництва, для обговорення на зборах суддів, формування аналітичних таблиць про стан здійснення правосуддя; про навантаження суддів; про якість розгляду адміністративних справ, про строки їх розгляду тощо.

Протягом звітного періоду було проведено ряд заходів стосовно покращення обліково-статистичної та аналітичної роботи Відділу, зокрема: щомісячно проводяться оперативні наради (проведено 12 нарад), на яких вивчаються нововведення в роботі, розглядаються поточні питання, що стосуються безпосередньо обліково-статистичної та аналітичної роботи спеціалістів Відділу.

Аналітична інформація про стан здійснення правосуддя та базові показники роботи Суду висвітлюються на офіційній веб-сторінці Суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України».

Окрім цього аналітично-статистична інформація надається для здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності, а саме: суддів – спікерів під час проведення круглих столів, неформальних зустрічей, для учасників проекту USAID «Україна – верховенство права», висвітленню інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості через соціальну мережу Facebook, офіційну веб-сторінку Суду на веб-порталі «Судова влада України.  

            З метою покращення рівня інформування громадськості  та організації діяльності Суду продовжується робота щодо наповнення офіційної веб-сторінки Суду інформацією, де висвітлюється останні новини та результати роботи як суддівського корпусу ХОАС так і апарату в цілому. 

            У зв’язку із запровадженням карантину на території України, пов’язаного з розповсюдженням коронавірусу COVID-19 навчально-просвітницький проект «Суд-шляхи довіри» за період карантину відвідувачів не приймав, а зустрічі із школярами та студентами відбудуться за необхідності  одразу ж після закінчення карантинного режиму.

            Важливим напрямом діяльності Суду залишається міжнародно-правове співробітництво, підготовка і проведення відповідних заходів входить також до функцій апарату суду. Зокрема, відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку участі апеляційних та окружних адміністративних судів у заходах міжнародного співробітництва № 50 від 11 грудня 2008 року, кожне півріччя до  Касаційного адміністративного суду (у складі Верховного Суду) направляються відомості щодо участі працівників апарату та суддівського корпусу у заходах міжнародного співробітництва. Звіти було сформовано 24 червня 2020 року та 24 грудня 2020 року.

          Прес-секретарем постійно здійснюється інформаційний супровід представників суду під час конференцій, навчань та інших тематичних заходів, їхнє технічне супроводження (фотозйомка), а також висвітлення зазначених заходів на офіційній веб-сторінці Суду.

          Постійно ведеться робота по наповненню офіційної веб-сторінки Суду на офіційному веб-сайті «Судова влада України» інформацією,  в якій висвітлюються останні новини та  результати роботи як суддівського корпусу ХОАС так і апарату в цілому.  

          Підсумовуючи викладене можна зробити висновок, що активна позиція Суду у 2020 році щодо налагодження комунікації між Судом та громадськістю під час запровадженого карантинного режиму на території України здійснювалась здебільшого в онлайн режимі, який є не менш дієвим та ефективним для успішної роботи суду.

      Розгляд звернень фізичних осіб та  представників юридичних осіб:

На протязі звітного періодлу особистий прийом громадян не здійснювався, у зв’язку із встановленням на території України карантину, пов’язаного з розповсюдженням коронавірусу COVID-19, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями).

 Усні та письмові звернення, в тому числі і ті, що надсилаються з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення), розглядаються Відділом з суворим дотриманням приписів статті 40 Конституції України, Законів України «Про звернення громадян»  та «Про доступ до публічної інформації».  

По фактах, наведених в скаргах та зверненнях громадян, проводиться ретельна перевірка, про результати якої заявникам надаються мотивовані відповіді.

За звітний період відповідно до номенклатури справ за 2020 рік на розгляд до Відділу надійшло  всього – 776 звернень та запитів, з них: 457 - звернення від фізичних осіб, 41 - звернення від представників юридичних осіб, 201 - запитів від установ, організацій, органів державної влади, 89 – запитів про надання публічної інформації.

За результатами їх розгляду заявникам надані повні та вмотивовані відповіді. Порушення строку для надання відповіді, встановленого чинним законодавством, спеціалістами Відділу не допускалось.

За 2020 рік до Суду, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» надійшло 20 звернень (заяв та скарг).

Відомості щодо надходження звернень у першому півріччі 2020 році за категоріями виглядають наступним чином: заяв  – 1; скарг   – 19.

Порушення строків при наданні відповіді заявникам у звітному періоді та продовженні строків розгляду заяв, скарг, встановлених чинним законодавством, не допускались.  Звернення розглянуті в терміни 15 та 30 діб.

Підсумовуючи викладене можна дійти висновку, що робота з розгляду звернень громадян у Суді ведеться на належному рівні у відповідності з вимогами законодавства, неухильно дотримуються положення Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997                  № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації", Положення про особистий прийом громадян, затвердженого розпорядженням Голови суду.

Контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання відповідей заявникам здійснюється Головою суду та заступниками голови суду.

Крім того, керівництвом Суду вживаються організаційні заходи для вдосконалення роботи з розгляду звернень громадян, вирішення порушених в них питань та усунення причин їх виникнення.

Стан розгляду звернень громадян та робота по наданню інформації обговорюється на нарадах Суду.

Відтак,  результатом  роботи Суду в цьому напрямку є  незначна кількість звернень.

За даною категорією звернень відсутні обґрунтовані скарги. 

Відсутність скарг та позовних заяв стосовно надання неповної та неправомірної відмови у наданні інформації також підтверджує належний рівень організації цієї роботи.

Розгляд запитів фізичних і юридичних осіб та надання публічної інформації

За 2020 рік до Суду надійшло 89 – запитів про надання публічної інформації, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

За результатами розгляду запитів, поданих з посиланням на Закон України "Про доступ до публічної інформації", у встановлений Законом строк, заявникам надана запитувана інформація, яка надіслана згідно з їх вимогами, на електронні адреси запитувачам та у паперовому вигляді  за місцем мешкання.

Інформація надавалась на запити, які стосувались відомостей, що находяться у володінні Суду. 

Іншим органам, установам та організаціям запити про надання публічної інформації, які надійшли на адресу суду, у відповідності до вимог статті 22 Закону "Про доступ до публічної інформації", не  надсилались.

          Запити на інформацію надійшли: від фізичних осіб – 58; від громадських організацій – 3;  від юридичних осіб – 6; від ДСА України, згідно з ст.22 Закону,  для розгляду як належному  розпоряднику інформації – 22, з них: в  письмові формі – 43; електронною поштою  - 46.

 Всі запити були розглянуті у строк встановлений статтею 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації". Порушення строків розгляду запитів не допускалось.  

          Інформація на всі запити судом надана безоплатно, відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

          У звітному періоді Судом не відмовлялось у задоволенні запитів про надання публічної інформації.

          До дисциплінарної відповідальності  спеціалісти відділу не притягувались.

 

 

1.6 Підсумки роботи відділу планово-фінансової діяльності,

бухгалтерського обліку та звітності:

 Бухгалтерський облік у Харківському окружному адміністративному суді ведеться за меморіально-ордерною формою з використанням комплексів програм автоматизації бухгалтерського  обліку.                                                                                                                     

Фінансування кошторису за загальним та спеціальним фондами здійснюється через Головне управління Державної казначейської служби України у Харківській області.

Рахунки  в  інших  установах  банків  не  відкрито.

Бюджетні фінансові зобов'язання по загальному фонду було зареєстровано в межах кошторису суду на 2020 рік. По спеціальному фонду бюджетні фінансові зобов'язання зареєстровано в межах фактичних надходжень.

Відповідно до кошторису  суду на 2020 рік станом на 31 грудня  2020 року по КПК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» затверджено фінансування:

 по загальному фонду – 75 642 800,00 грн.,

 по спеціальному фонду -  9 695 700,00 грн.

За  січень-грудень  поточного  року  по  загальному  фонду  фінансування  надійшло  у сумі 75 306 556,00 грн. Касові  видатки  складають 75 236 677,36  грн.

За  звітний  період  по спеціальному фонду  надійшло коштів – 9 665 139,00 грн. Касові видатки складають 9 568 712,02 грн.

Витрати установи, пов’язані з відрядженням за кордон працівників органів державної влади за рахунок  коштів державного бюджету, відсутні.

Станом на 01.01.2021  заборгованість ФСС з ТВП по  оплаті листків непрацездатності за грудень 2020 року – 352 704,46  грн.

Відповідно до завдань відділу, плану роботи, напрямів  діяльності  на 2020 рік його працівниками проводилась наступна робота:

- щомісячно складаються меморіальні ордери №2 – «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (установах банків)»», №3 – «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих  в органах Казначейства (установах банків)», №3.2 – «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих  в органах Казначейства (установах банків)», №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами», № 5- «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», №6 – «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами», №  8 - «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами», № 9 - «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів», №10-«Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів», № 13- «Накопичувальна відомість  витрачання виробничих запасів», № 16-«Накопичувальна відомість позабалансового обліку»,  №17 - інше (бюджет);

- постійно  ведеться:  підготовка розрахункових (розрахунково-платіжних) відомостей на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги та інших виплат суддям та працівникам суду; журнал видачі подорожніх листів та бланків довіреностей; книга «Журнал – Головна»; особові рахунки по заробітній платі працівників суду; реєстр фінансових та юридичних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів; картки аналітичного обліку отриманих асигнувань; облік матеріальних цінностей суду, особистих речей працівників суду, складаються  оборотні відомості з руху матеріальних цінностей;

- до п’ятого числа кожного місяця до Державної судової адміністрації України подано звіти про виконання загального фонду кошторису суду (Ф№2д) та спеціального фонду (Ф№4-1д, Ф№4-3д),  до восьмого числа кожного місяця складено і здано  звіти про заборгованість бюджетних установ станом на 01 число кожного місяця (Ф№7д);

- до п’ятого числа кожного місяця до  Державної судової адміністрації України подано дані про структуру заробітної плати;

- постійно проводиться підготовка і подання платіжних документів до Державної казначейської служби України для здійснення касових видатків;

- до другого числа кожного місяця до Головного управління Держстатистики подано звіти про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти   (Ф №4-МТП); до сьомого числа кожного місяця подано статистичні звіти  по  Ф1-ПВ (місячні і квартальні);

- постійно проводилося оформлення документів про оплату листків непрацездатності суддям та працівникам суду,  приймалася участь у веденні протоколів комісії соціального страхування по наданню допомоги по тимчасовій непрацездатності;

- до 20 числа кожного місяця  здано звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ;

- взято участь у складанні штатного розпису та зміни до нього;

- постійно  по мірі потреби проведено реєстрацію в Державній казначейській службі України договорів та додаткових угод по господарським операціям;

-  забезпечено заходи раціонального використання послуг телефонного зв’язку;

- щомісянно та щоквартально до Управління праці і соціального захисту населення подано інформацію про середню чисельність працюючих за заробітну плату;

- щомісячно подано звіти про здійснення відрахування та виплати до Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Харкова;

- щоквартально вносяться дані до Єдиного веб-порталу використання публічних закупівель «Є-дата»;

- щоквартально  до Державної судової адміністрації подається звіт про виконання індивідуального кошторису та паспорта бюджетної програми;

- щоквартально до Державної судової адміністрації подається аналіз виконання результативних показників;

- постійно проводиться підготовка документів для подачі до архіву.

Тендерним комітетом було проведено наступні процедури закупівлі:

         - поштових послуг (послуги з пересилання письмової кореспонденції з використанням маркувальної машини) на суми  1 000 000,00 грн., 500 000,00 грн., 1 167 000,00 грн. та укладено договори з ЦПЗ №1 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;

        - послуги централізованого адміністрування мереж та діловодство спеціалізованого суду на суму 877 377,60 грн. та укладено договори з ДП «ІСС»;

        - електропостачання на суму 394 114,30 грн. та укладено договір з ПрАТ «Харківенергозбут»;

        - придбання паперу на суму 157 764,30 грн. та укладено договір з ТОВ «АВЕРС КАНЦЕЛЯРІЯ»;

        - придбання конвертів і канцтоварів на суму 105 054,00 грн. та укладено договір з ПП «Самтекс Дистрибуція».

1.7 Підсумки роботи відділу з питань управління об’єктами

державного майна та контролю за їх використанням

   Основними завданнями відділу є:

   - управління об’єктами державного майна та контролю за їх використанням, здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності суду, суддів та працівників суду, підтримання належного внутрішнього порядку в приміщеннях суду, налагодження безперебійного функціонування систем життєзабезпечення приміщень суду, облік та збереження матеріальних цінностей, поточний ремонт і технічне обслуговування приміщень суду;

   - складання проектів договорів та інших правових угод, пов'язаних із виконанням покладених на відділ обов'язків, з наступним укладенням в установленому законодавством порядку;

   - забезпечення підготовки матеріалів  щодо  організації  процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб суду;

   - забезпечення та підтримання належного порядку в приміщеннях суду.

   У звітному періоді працівниками відділу було виконано у повному обсязі покладені на них обов’язки, а саме:

  - підготовка проектів та укладання договорів щодо придбання  товарів на суму 209 647,95 грн. та послуг на суму 3 238 448,65 грн.;

  - організація належного внутрішнього порядку і щоденне обслуговування приміщень суду, утримання їх в належному стані;

 - забезпечення та контроль своєчасного прибирання приміщень суду відповідно до санітарних норм і правил, а також прибирання прилеглих територій;

 - забезпечення робочого стану систем каналізації, опалення, вентиляції, електромережі тощо;

 - здійснення контролю за економією використання енергоносіїв та зняття показників з лічильників;

 - складання звітів щодо споживання електроенергії;

 - підтримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень;

 - здійснення контролю за  дотриманням протипожежних правил;

 - здійснення заходів щодо охорони службових приміщень і майна, організація контролю за дотриманням охоронно-пропускного режиму в приміщенні суду;

 - забезпечення справності та готовності автомобільної техніки для вирішення потреб поточної діяльності суду;

 - проведення поточного ремонту і технічного обслуговування приміщень та автотранспортного засобу суду, на підтримання належного стану транспортного засобу суду протягом звітного періоду укладено договорів на суму -  33 375,00 грн.

 - забезпечення взаємодії з органами комунальних служб;

 - організація та контроль зберігання технічних засобів і господарського інвентарю, його відновлення, поповнення та раціонального використання;

Відділ взаємодіє із структурними підрозділами суду, з судовими та правоохоронними органами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до його компетенції.

                        1.8  Планування та адміністративно-розпорядча діяльність

Однією з основних складових діяльності будь-якої організації є планування роботи (діяльності, заходів тощо), без якого неможливим є досягнення прогнозованих результатів.

Отже, в Харківському окружному адміністративному суді планування роботи суду виступає основою організаційного забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Суд, забезпечення належних умов для здійснення правосуддя з урахуванням структури Суду та взаємозв’язків між структурними підрозділами.

Планування роботи Суду здійснюється відповідно до Положення про планування роботи Харківського окружного адміністративного суду шляхом складання піврічних планів роботи, формування яких забезпечується шляхом підготовки пропозицій до планів роботи та їх подальшої систематизації, узагальнення та затвердження у формі плану.

Так, керівниками структурних підрозділів суду у визначений строк подано керівнику апарату відповідні пропозиції до плану роботи Суду на перше та друге півріччя 2020 року і в подальшому сформовані і підписані керівником апарату проект плану роботи Суду, який  подано  на затвердження Голові Суду у визначений строк.

Слід також зазначити, що кожним структурним підрозділом суду після закінчення планового періоду складено та подано керівнику апарату звіти про виконання плану роботи Відділу та плану роботи Суду в частині, виконання якої покладено на керівника чи працівника відповідного відділу. 

Підсумовуючи діяльність Суду за 2020 року, можна стверджувати про те, що план роботи  Суду виконаний усіма підрозділами у повному обсязі.

 

  1. II. АНАЛІЗ РОБОТИ СУДУ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ПРАВОСУДДЯ

            Головними аспектами цього аналізу виступають основні показники здійснення судочинства, дані статисттичнгих звітів зха завітний період, кількість справ та матеріалів, розглянутих Судом за окремими  категоріями,  якість та строки їх розгляду. 

          Використання статистичної інформації про результати надходження і розгляду адміністративних справ та матеріалів має важливе значення для своєчасного виявлення тенденцій, що виникають у судовій діяльності, їх аналізу для  вжиття необхідних заходів задля усунення недоліків у роботі та підвищення рівня здійснення судочинства.

          Аналізуючи обсяг роботи і навантаження на суддів Харківського окружного адміністративного суду за 12 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним  періодом 2019 року, необхідно звернути увагу та проаналізувати кількість та види заяв і матеріалів, що надійшли на розгляд Суду впродовж звітного періоду (діаграми 1, 2).      

           За 12 місяців 2020 року до Суду в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року усього надійшло позовних заяв, заяв за нововиявленими обставинами, подань, клопотань та матеріалів 23 566 проти 18 169; позовних заяв – 19 397 проти 15 085;  заяви/клопотання, матеріали – 3 631 проти 2 976,  отже всі показники збільшились у 1,2 рази. Показник надходження кількості заяв за нововиявленими або виключними обставинами зменшився в 2 рази (53 проти 108), а судових доручень судів України  збільшився  (2 проти 0).

  Найбільше надходження позовних заяв та матеріалів зареєстровано по таких категоріях:                 

  - зі спорів з приводу  реалізації публічної політики  у сферах праці, зайнятості  населення та соціального захисту  громадян та  публічної житлової політики (10 410 проти 6 827);

  - справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів та контролю за дотриманням вимог податкового законодавства (3 341 проти 3 430);

  У таблиці № 1 наведені основні статистичні показники розгляду адміністративних позовів (справ), заяв, клопотань, подань суддівським корпусом за звітний період 2020 року. Детальний аналіз кожного показника окремо буде надано в наступних розділах огляду.                    

 

                                                                                                                             Таблиця № 1

 

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

19812

 

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

19397

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

415

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

19192

в тому числі:

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

3670

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

       241

залишено без розгляду

45

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

15189

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі (у т.ч. залишено без руху) 

620

в тому числі:

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

         258

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

       17748

в тому числі:

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

15563

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

2185

2.3

закінчено провадження у справі

13323

2.3.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  75,1%

в тому числі:

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

442

2.3.3

% від загальної кількості  розглянутих справ, що перебували у провадженні

 3,3%

2.3.4

з прийняттям рішення

12615

2.3.5

передано в інші суди

16

2.3.6

закрито провадження у справі

299

2.3.7

залишено заяву без розгляду

313

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

4425

2.4.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

 25%

2.4.2

присуджено до стягнення  (задоволено позовних вимог) грн.

1609 516 530

в тому числі:

2.4.2

зупинено провадження у справі

1430

3

Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження  на кінець звітного періоду (усього)

41

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

41

3.2

невручення судової повістки

0

3.3

неявка прокурора

0

3.4

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

41

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

60

в тому числі:

4.1

надійшло заяв в звітному періоді

53

4.2

не розглянуті на початок звітного періоду

          7

4.3

повернуто

13

4.4

ухвалені інші рішення до відкриття провадження

          1

4.5

закінчено провадження

40

4.6

заяву залишено без задоволення

        36

4.7

заяву задоволено

4

в тому числі:

4.7.1

Скасовано рішень з прийняттям  нового рішення

3

4.7.2

Скасовано постанов  з прийняттям  нового рішення

1

4.7.3

скасовано ухвал

0

4.7.4

розглянуті в термін понад 1 місяця з дня надходження заяви

0

4.8

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими або виключиними обставинами 

6

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, заяв про забезпечення  доказів та  позову, заміну та  скасування заходів  забезпечення позову, які перебували у провадженні у звітному періоді

3631

в тому числі:

5.1

надійшли у звітному періоді

3494

5.2

залишок на початок звітного періоду

136

5.3

 усього розглянуто

2689

в тому числі:

5.3.4

задоволено

1762

5.3.6

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

129

6

  Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

Фактично сплачено  судового збору (грн.)

 25 720 340

6.2

Повернуто судового збору на підставі ухвал суду (грн..)

492 652

6.3

За поданнями про повернення помилково сплаченого судового збору

 1 282 756

6.4

присуджено до стягнення в державний бюджет (грн.)

6834

6.5

Звільнено від сплати відповідно до чинного законодавства (грн.)

   5 012 326

7

Кількість поданих апеляційних скарг на судові рішення, винесені    у звітному періоді

       6439

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

6439

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

31%

9

Кількість скасованих судових рішень 

762

9.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

       12%

10

Кількість змінених судових рішень

70

10.1

 % від загальної кількості оскаржених  рішень

1,0%

    

    Наведені показники демонструють додержання суддівським корпусом стандартів якості роботи, основним з яких, безумовно, є якість судового рішення: його законність, обґрунтованість та своєчасність.

  Судове рішення, відповідно до приписів статті 242 КАС України повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.     

  Згідно з частиною 1 статті 317  КАС України підставами для скасування або зміни рішення суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є: неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; неправильне застосування норм матеріального або порушення норм процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.  Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частини.

                                 Якість розгляду справ і матеріалів:

 

         Аналізуючи скасовані рішення варто зазначити, що найбільша кількість рішень скасована апеляційною інстанцію оскільки судом першої інстанції при ухваленні рішення були допущені порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права, такі підстави вважаються істотними і такими, що тягнуть скасування судового рішення та ухвалення нового рішення.

  Виходячи з показників кількості скасованих – 762 (4%), змінених – 70 (1,%)  судових рішень та ухвал, прийнятих у звітному періоді, за результатами їх апеляційного перегляду, можна зробити висновок про те, що у своїй більшості судді Харківського окружного адміністративного суду приймають законні та обґрунтовані рішення у відповідності до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

   Вказані вище показники загалом в порівнянні з аналогічним періодом минулого року покращились, оскільки  за 2019  рік  скасовано – 886,  а змінено - 61  судових рішень,  при цьому  необхідно врахувати збільшення (в 1,2 рази)  кількість  розглянутих  справ в 2020 році, що свідчить про високу якість судових рішень.

 Однак, зберігається необхідність і в подальшому вживати заходів для утримання високого рівня якості розглянутих судових рішень, що залишається пріоритетним завданням на наступний звітний період.

          Суддівський корпус Харківського окружного адміністративного суду за результатами апеляційного перегляду постановлених ними рішень вживає передбачені законом заходи для виявлення та усунення помилок під час здійснення судочинства, систематично вивчає судову практику по окремих категоріях адміністративних справ, при розгляді справ застосовує практику Верховного Суду, Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а також практику Європейського суду з прав людини.

                     Основні показники здійснення судочинства (навантаження):

Наведені вище показники характеризують роботу суддівського корпусу в цілому, але ця робота складається перш за все з показників роботи кожного судді.

       Оскільки для врахування в подальшому огляді необхідні деякі відомості стосовно суддів, необхідно зазначити, що надходження позовних заяв і матеріалів та навантаження по їх розгляду за 12 місяців 2020 року, розраховане на 31 суддю.

       Голові Суду та заступникам голови Суду не встановлений коефіцієнт у зв’язку з виконанням адміністративних повноважень. 

       Враховуючи збільшення середньомісячного надходження позовних заяв і матеріалів до Суду за 12 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кожним суддею проведений значний обсяг роботи.   

Враховуючи збільшення середньомісячного надходження та розгляду (1,2 рази) позовних заяв і матеріалів до Суду за 12 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року,  показник середньомісячного надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді становить 84, показник середньомісячної кількості розглянутих суддею справ і матеріалів становить 75, а в аналогічному періоді 2019 року середньомісячний показник надходження до судді складав – 62 та середньомісячний показник розглянутих справ і матеріалів, складав – 62.

Отже спостерігається збільшення середніх показників навантаження на суддів протягом звітного періоду поточного року.

Пояснення збільшення показників навантаження полягає в тому, що у звітному періоді 2020 року збільшилось надходження позовних заяв та матеріалів в основному по категорії справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту  громадян у сфері публічної житлової політики, у зв’язку зі зміною предметної підсудності окремих категорій адміністративних справ та встановлено нові правила розмежування юрисдикції окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів (статті 19, 20 Кодексу адміністративного судочинства України).          

Щодо залишку не розглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду 2020 року необхідно відмітити, що у звітному періоді залишок нерозглянутих адміністративних справ та матеріалів  склав -5180 (справ - 4425), а в аналогічному періоді минулого 2019  року -  2743 (справ -2185), а отже показник залишку  збільшився майже вдвічі.

При цьому варто звернути увагу на те, що найбільший показник нерозглянутих адміністративних справ по категоріях: у справах зі спорів з відносин з приводу адміністрування податків, зборів, платежів та контролю за дотриманням вимог податкового законодавства  - 860 та  у справах зі спорів  з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян  - 1272.

 

Аналіз розгляду адміністративних позовів

.

Протягом  12 місяців 2020 року до Суду надійшло 19397 позовних заяв, тоді як за аналогічний період 2019 року цей показник складав  14757, розглянуто всього позовних заяв в звітному періоді 2020 року –19192 (проти – 14670), тобто вказані показники збільшились  у  1,3 рази.   

Показники надходження позовних заяв значно домінують над показниками надходження заяв про забезпечення доказів чи позову, судових доручень, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключиними обставинами, заяв у порядку виконання судових рішень та інших клопотань/подань.

        Порівняння співвідношення результатів розгляду позовних заяв у зазначених періодах дозволяє спостерігати збільшення  в 1,3 рази кількісних показників в поточному році.

Варто зазначити, що судді при отриманні позовних заяв суворо дотримуються вимог статей  160, 161 КАС України. Встановивши, що позовну заяву подано без додержання зазначених вимог, приймають ухвалу про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначають недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюють строк, достатній для усунення недоліків. Так, на кінець звітного періоду не розглянуто – 620 позовних заяв, у тому числі 258  позовів залишено без руху.

Постановлення ухвал про залишення без руху має місце тоді, коли позивачі не сплачують судовий збір за звернення з адміністративним позовом, або сплачують не в повній мірі, відповідно до вимог Закону України «Про судовий збір», а також до позовної заяви не додані докази в обґрунтування доводів, викладених в позові, тощо.

При цьому слід зазначити, що по 362 позовних заявах не вирішено питання про відкриття провадження, оскільки в останні п’ять робочих днів грудня місяця 2020 року надійшло 700 позовних заяв, а враховуючи приписи статті 169  КАС України відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду.

 

Аналіз розгляду адміністративних справ у розрізі категорій

Визначальними вимірами ефективності судочинства є своєчасність та якість розгляду судових справ. В 2020 році в провадженні суддів перебували адміністративні справи наступних ключових категорій.    

З наведених в таблиці № 4 показників вбачається, що питому вагу від загальної кількості справ, що перебували в провадженні Суду –  9 291(53,3 %) складають справи з реалізації публічної політики в сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та  публічної житлової політики та  справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства – 3 733  (17,4%).

Основною причиною збільшення надходження цієї категорії позовів є порушення вимог діючого законодавства органами Пенсійного фонду України та іншими установами та організаціями, до кола повноважень яких відноситься здійснення нарахування соціальних виплат громадянам (працівникам органів МВС, внутрішньо переміщеним особам та ін.)

У справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами найчастіше судді розглядали спори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до податкових служб міста Харкова та області з приводу скасування податкових повідомлень-рішень, визнання їх не чинними, з питань адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів, погашення податкового боргу.  

Розподіл часток інших категорій справ у Суді коливається від 0 % до 10 %, та є майже не змінним протягом порівнюваних періодів.

Для більш повної характеристики стану розгляду справ за 2020 рік важливо розглянути їх кількісні показники у порівнянні з показниками за аналогічний період  2019 року.

Як вбачається з показників вищенаведеної таблиці кількість розглянутих по суті справ, здебільшого ухвалювались рішення про задоволення позовних вимог – 10 416. Питома вага таких справ становить 78 % від загальної кількості справ, у яких закінчено провадження, що більше ніж в аналогічному періоді минулого року – 7620 (71%).

Показники ухвалення судових рішень про залишення заяв без розгляду – 313 та закриття провадження у справах – 299 займають наступні позиції по закінченню провадження у справах після прийняття рішень про вирішення спорів. В аналогічному періоді 2019 року такі показники виглядали наступним чином –  388 та 350,  відповідно. Отже, як вбачається з вищенаведеного ці показники зменшились.

Домінуючими підставами для залишення позову без розгляду залишаються: надходження клопотання від позивача про відкликання позовної заяви; подання позовної заяви з пропущенням встановленого законом строку для звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для визнання причин пропуску строку звернення поважними та наявність в провадженні цього або іншого адміністративного суду адміністративної справи про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Поширеними підставами закриття провадження у справах були: відмова позивача від адміністративного позову і прийняття цієї відмови судом, а також якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства, досягнення сторонами примирення та з інших причини, передбачених  приписами  статті 238 КАС України.

Суддівським корпусом Харківського окружного адміністративного суду у звітному періоді розглянуто:  

- у порядку письмового провадження – 3 750 справ,

- під час підготовчого  провадження –504 справ,

- у спрощеному  провадженні – 10 448 справ,

- із фіксуванням судового засідання технічними засобами – 2 257 справ,

- в  режимі відеоконференцзв’язку  - 33 справи.

Суб’єктний склад позивачів виглядає наступним чином:

Як вбачається з наведених даних серед суб’єктів звернення до Суду найбільша кількість  пенсіонерів (8 612).

Щодо постановлення окремих ухвал варто зазначити, що їх постановлення свідчить про повагу з боку суддів до букви закону, оскільки виявивши під час розгляду справи порушення закону, суддям надано право відреагувати окремою ухвалою на таке порушення задля вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону.

У звітному періоді було постановлено 10 окремих ухвали про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону та 13 ухвал стосовно застосування заходів  процесуального примусу  про накладення штрафу  на суму 230 998 грн.

Враховуючи приписи частини 10 статті 120 КАС України  – зупинення провадження зупиняє перебіг усіх процесуальних строків. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. З огляду на цю норму закону варто звернути увагу на відсутність у звітному періоді в провадженні суддів справ, у яких відкладено розгляд (41) та не закінчено провадження понад 6 місяців до 1 року, понад 1 рік до 2 років, понад 2 роки. Показник за 12 місяців 2019 року складає  - 181, що менше у 4.4 рази.

Щодо залишку нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, то можна зазначити, що залишилися нерозглянутими 4 425 адміністративних справ, проти 2 185 справ на кінець аналогічного періоду 2019 року,  отже, цей показник у звітному періоді збільшився у 2 рази).

Однією із причин кількості (4 425) не розглянутих адміністративних справ на кінець звітного періоду варто відзначити традиційно найбільше надходження від представників державних органів позовних заяв саме в кінці звітного періоду (за грудень 2020 року надійшло – 2 392 позовних заяв), що об’єктивно сформувало високий показник залишку  адміністративних справ та матеріалів. 

         Якщо проаналізувати залишок нерозглянутих справ в розрізі категорій, то можна зазначити, що найбільший залишок нерозглянутих справ складає: 2 671 – за категорією   спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах  праці, зайнятості населення та соціального захисту  громадян  та публічної житлової політики та  860  - за категорією   адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства. Ці статистичні дані пояснюються високим показником надходження позовних заяв зазначених категорій протягом звітного періоду.

Показник зупинених проваджень, які не розглянуті на кінець звітного періоду у відсотковому вираженні значно збільшився: справ – 1430  проти  325 справ зупинених провадженням за аналогічний період 2019 року, що більше у 4,4 рази.        

Аналізуючи строки розгляду адміністративних справ можна зазначити, що в основному адміністративні справи суддівським корпусом розглядаються з дотриманням встановлених законом строків.

У звітному періоді 442 (3,3%) адміністративних справ розглянуто з перевищенням строку, встановленого КАС України. В аналогічному періоді минулого 2019 року з перевищенням строку розглянуто   398 (3,7%) адміністративних справ.

Враховуючи наведені дані, спостерігається невелике збільшення цього  показника  в поточному 2020 році.

 Аналізуючи причини порушення строків розгляду справ  можна зазначити, що при здійсненні правосуддя судді Харківського окружного адміністративного суду загалом дотримуються вимог законодавства щодо розгляду справ протягом розумного строку, хоча інколи за об’єктивними причинами цей строк не вкладається у терміни передбачені КАС України.

 Основними причинами порушення визначених законодавством строків розгляду справ різних категорій є неявка в суд учасників процесу; невиконання або несвоєчасне виконання відповідними особами законних вимог суду щодо надання інформації та документів, необхідних для судового розгляду; оголошення в судовому засіданні перерви за клопотаннями сторін; тривалий термін проведення судових експертиз; задоволення клопотань, які подаються сторонами без належного обґрунтування, тощо.

Як свідчить практика розгляду адміністративних справ, однією із найпоширеніших причин порушення розумних строків розгляду адміністративних справ є зупинення провадження до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

          З метою покращення оперативності розгляду адміністративних справ в Харківському окружному адміністративному суді постійно (щомісячно) проводиться аналіз та вивчення причин порушення строків розгляду адміністративних справ з обговоренням результатів на зборах суддів

 

Розгляд справ, пов’язаних  з місцевими виборами у 2020 році

 

           В період проведення виборчого процесу (день виборів 25 жовтня 2020 року) на  розгляді в Суді перебувало 84 адміністративних справи.

Як вбачається із наведених статистичних даних більшість справ пов’язана із визнанням бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії (в основному за категоріями розгляд заяв про висування та реєстрації кандидатів та організації голосування та оскарження). Проаналізувавши суб’єктний склад, можна дійти наступних висновків, що позовні заяви були подані на дії територіальних та  дільничних виборчих комісій та її членів від виборців - 4,  від кандидатів у депутати -57, від партій – 23.

Отже, всього було розглянуто 84 адміністративних справи, з них: по суті – 40,  повернуто  – 23, залишено  без розгляду - 21, не розглянуто – 0.

Оскільки рішення в зазначених адміністративних справах оскаржувалися  сторонами в Другому апеляційному адміністративному суді (далі за текстом ДААС) то рішеннями ДААС  скасовано рішень і ухвал  ХОАС - 8,  змінено – 1, залишено без змін  - 21.

Таким чином, аналізуючи  якість розгляду адміністративних справ, пов’язаних  з  місцевими виборами, можна зазначити, що суддівським корпусом загалом вірно застосовано приписи чинного законодавством при розгляді цих справ, що свідчить про високу якість судових рішень   (скасовано 8  рішень, що складає - 9,5%).

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або  виключними обставинами

 

В Суді за 12 місяців 2020 року перебувало в провадженні 60 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, з яких 53 надійшли в звітному періоді (залишок на початок звітного періоду складав 7 заяв). В порівнянні цих показників з аналогічним періодом 2019 року - в провадженні суду перебувало 114 (надійшло 108 таких заяв), тобто спостерігається зменшення цього показника майже вдвічі.  

З підстав, визначених статтею 361 КАС України  основною була наступні підстави: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи та встановлення Конституційним судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акту чи окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано.

Стосовно категорій цих заяв можна зазначити, що у звітному періоді надійшла найбільша кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або  виключними обставинами по категорії спорів за категоріями: справи, що виникають з відносин  публічної служби, реалізації публічної політики у сфері праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема: громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  вирішення  спорів в податковому законодавстві.

За результатами розгляду цієї категорії заяв про перегляд судових рішень за ново виявленими або виключними  обставинами перебувало (60), усього розглянуто 54, з них:  повернуто - 13, ухвалено інші рішення до відкриття провадження – 1; закінчено провадження - 40, з них: задоволено – 4 (скасовано  рішення), залишено без задоволення – 36.

Стосовно порівняння залишку нерозглянутих заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими  або виключиними обставинами можна відмітити, що в звітному періоді поточного року показник залишку складає – 6 заяв, показник залишку нерозглянутих заяв за  2019 рік -7.

Щодо показника порушення строку розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, встановленим КАС України, в поточному звітному періоді - 0, в минулому звітному періоді – 6. При цьому необхідно врахувати зміну строку розгляду таких заяв встановлених статтею 368 КАС України (протягом тридцяти днів з  відкриття провадження).

 

Розгляд заяв, клопотань, подань                                                                                                                                                        

  Порівнюючи показники розгляду заяв, клопотань, подань, а саме: про забезпечення доказів (в тому числі, що надійшли до подання позовної заяви), про забезпечення позову, про заміну заходів забезпечення позову, в порядку виконання судових рішеньза 2020 рік з 2019 роком, загалом можна зазначити збільшення показників.   

Для характеристики показників надходження заяв у порядку виконання судових рішень варто звернути увагу на збільшення цього показника - 3202 проти  2726 ніж у минулому звітному періоді.

Сторони звертались з заявами про відстрочку виконання рішення суду, заміну способу чи порядку виконання рішення суду, розстрочку виконання рішення, заміну сторони виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого листа, надання роз’яснень щодо виконання рішення, поновлення строку пред’явлення виконавчого документу, судового контролю за виконанням  рішення суду, про виправлення описки у постанові суду та в виконавчому листі, тощо.

Більшість з цієї категорії заяв складають заяви про заміну сторони виконавчого провадження, в основному через реорганізацію органів Державної податкової служби і органів Пенсійного фонду України і у зв’язку з цим зміну назви установи її реквізитів.   

Щодо залишку нерозглянутих заяв у порядку виконання судових рішень  - 128 проти  135 (за минулий 2019 рік), питому вагу його складають заяви про заміну сторони виконавчого провадження  цей показник  зменшився.

Кодекс адміністративного судочинства України регламентує процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах, а отже Суду надані функції контролю за ходом виконання винесеного ним рішення.

 

Розгляд заяв про встановлення судового контролю та необхідність зобов’язання суб’єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення  

Переважна більшість заяв, що перебувала на розгляді у звітному 2020 році (150, з них: задоволено 38 заяв (25%),  а відмовлено у задоволенні - 112 заяв (75%), стосується категорії спорів з соціального захисту, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат органами Пенсійного фонду України;  спорів з органами державної податкової служби та спорів  стосовно  землекористування.           

 Основними підставами для прийняття ухвал, якими відмовлено в задоволенні заяв, можна визначити наступні:  обов'язковість судових рішень що набрали законної сили, до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України (ст. 14 КАС України);  судове рішення, яке набрало законної сили, є обов'язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності, - за її межами (ст.370 КАС України);  встановлення судового контролю за виконанням судового рішення є правом, а не обов'язком суду (ст.382 КАС України); відсутність об'єктивних обставин щодо невиконання судового рішення з боку відповідача, його часткове виконання відповідачем в порядку, визначеному Постановою КМУ № 649 та особливості нормативно-правового регулювання правовідносин в частині нарахування (перерахунку) пенсійних виплат, що фінансуються з державного бюджету;  рішення суду в частині зобов'язання відповідача виплачувати пенсію спрямоване на майбутнє,  а  докази  його невиконання  відповідачем  відсутні;  не звернення до примусового виконання судових рішень відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”, тощо.

  Стосовно апеляційного оскарження: із загальної кількості розглянутих заяв (150) скасовано Другим апеляційним адміністративним судом – 5 (3%),  змінено - 2 (1%), що є безумовно позитивним результатом. При цьому значна кількість прийнятих ухвал по вказаній категорії взагалі не оскаржувалась позивачами в апеляційному порядку. За результатами апеляційного перегляду були залишені без змін ухвали Суду за  15  заявами.   

 Наведена  вище  інформація свідчить загалом про сталу  та  удосконалену  з часом судову практику розгляду  заяв про судовий контроль  за виконанням  судових рішень. Варто зазначити, що чинне процесуальне законодавство має достатньо продуманий механізм для здійснення судового контролю за виконанням рішень. Тому  проголошені Конституцією принципи обов’язковості судових рішень надалі підлягають виконанню.  

 Отже, підсумовуючи викладене можна зазначити, що практика розгляду заяв про здійснення судового контролю за виконанням судових рішень є сталою, ухвали при розгляді вказаної категорії справ в більшості приймаються з дотриманням вимог норм матеріального та процесуального права, у межах повноважень, визначених Конституцією України та законодавством України.

 Статтею 144 КАС України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

  Відповідно до частини 4 статті 45 КАС України суд зобов’язаний вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання учасником судового процесу його процесуальними правами, суд застосовує до нього заходи, визначені цим Кодексом.

  Відтак в 2020 році Судом  застосовано заходи процесуального примусу -13:  (статті 148,149 КАС України) в вигляді приводу  - 1, попередження - 1,   в вигляді штрафу – 11 на загальну суму 230 998 грн.

 

 

 

    Видача виконавчих листів за розглянутими адміністративними справами

 

Стосовно видачі виконавчих листів за рішеннями в адміністраивних справах: згідно зі статистичними даними  звіт  форми №1-ОАС суддівським корпусом за 12 місяців 2020 року розглянуто адміністративних справ – 13 323 (в аналогічному періоді минулого року – 10 737), задоволено позовних вимог по справах -10 416 (проти 7 620), тому відповідно за цими рішеннями  у  звітному періоді поточного року  видано 9 374 виконавчих листів на суму 87 156 549 грн. проти  6 636   на суму 86 736 179 грн. в минулому році.

Виконавчі листи видавались в 2020 році як за рішеннями, винесеними в поточному році так і за рішеннями минулих років, що набрали чинності після апеляційного та касаційного оскарження.

Автоматизованою системою документообігу суду КП «ДСС» виконавчий лист формується на підставі даних, зазначених в судових рішеннях. Внесені дані відображаються в рішеннях суду та в подальшому при виготовленні виконавчих документів.

При цьому варто звернути увагу на те, що не по всіх рішеннях наступає примусова стадія його виконання, а це означає, що можливе виконання судового рішення відповідачем по справі без видачі виконавчого документу. Тому в окремих випадках позивач не ініціює примусове виконання, постановленого на його користь судового рішення, та, в свою чергу, не ставить питання видачі виконавчого документа.

 

    Відомості щодо справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору

  Відповідно до показників статистичної звітності форми № 10 «Звіту про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» у звітному періоді 2020 року позивачами на рахунок Суду фактично сплачено судовий збір у розмірі  25 720 340 грн., проти  23 953 725 грн. в аналогічному періоді 2019 року.

  Статтею 7 Закону передбачено повернення сплаченого судового збору, яке направлено на забезпечення рівного права доступу до правосуддя.

  Чинним законодавством встановлено вичерпний перелік основних причин, повернення судового збору, це зокрема: зменшення розміру позовних вимог; повернення позовних заяв; відмова у відкритті провадження у справі; залишення позовних заяв без розгляду; внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; закриття провадження у справі, тощо.     

  Стосовно повернення в звітному періоді судового збору, відповідно до вимог  Закону України «Про судовий збір», слід зазначити, що розмір цієї суми складає 492 652 грн. проти  1 419 230 грн. за  аналогічний період минулого року.                                                                                                       

  Розмір несплаченого судового збору внаслідок звільнення від сплати, відповідно до вимог чинного законодавства: в звітному періоді ця сума складала 5 012 326 грн.  проти     2 839 724 грн. в аналогічному звітному періоді минулого року, що є наслідком об’єктивного збільшення показника находження на розгляд до Суду позовних заяв від осіб, якім чинним законодавством встановлені певні пільги з цього питання.  

  Варто звернути увагу на найбільші показники розрахункової суми пільг щодо сплати судового збору за 12 місяців 2020 року, які виглядають наступним чином:  

  - 718 169 грн. -  позивачі – громадяни віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської  катастрофи;

  - 574 526 грн. - інваліди I та II груп, законні представники дітей - інвалідів і недієздатних інвалідів;

  - 272 801  грн. - інваліди  Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти і прирівняні до них у встановленому порядку  особи;

  - 2 434 327 грн. - учасники бойових дій, Герої України  - у справах пов’язаних з порушенням їх прав;

  - 583 362 грн. - позивачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

  - 74 831 грн. - позивачі у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

  Щодо повернення помилково сплаченого судового збору то варто відзначити, що відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 827 від 19.09.2016 «Про затвердження змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів»  повернення помилково сплаченого судового збору  повинно здійснюватись місцевими судами.

  Оскільки позовні заяви до Суду позивачами не подавались, або помилково сплачено не на визначений рахунок Суду, повернення помилково сплаченого судового збору фізичним та юридичним особам проводиться органами  Державної казначейської служби України за поданнями Суду.

         За звітний період всього винесено 43 подання про повернення помилково сплаченого судового збору, з них: надійшли  вперше - 38  на суму 1 282 756, 29 грн.; повторно - 5 подань  на суму 15 975,20 грн., відмовлено у зв’язку з різними порушеннями  вимог оформлення - 12 на суму  44 383,58  грн. в минулому 2019 році цей показник був вдвічі більший та складав: 41 подань на загальну суму   162  416 грн.     

ВИСНОВКИ

 

         Характеризуючи роботу Суду в цілому, навіть попри карантинні обмеження, як судді так і працвники апарату в поточному році гідно справились зі своїми обов’язками та навіть покращили показники своєї діяльності при збільшенні навантаження по надходженню та розгляду  адміністративних справ і матеріалів.

         Відтак, завершуючи аналіз даних судової статистики, можна стверджувати, що за основними показниками суддівським корпусом по відправленню правосуддя якісні і кількісні показники роботи Суду загалом утримуються на належному рівні.        

        Судді Харківського окружного адміністративного суду забезпечують всі необхідні заходи щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ при дотриманні строків їх розгляду, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

         Колектив Харківського окружного адміністративного суду й надалі докладатиме багато зусиль для вдосконалення роботи суду, підвищуватиме рівень професійності і культури працівників апарату суду, сприятиме  зміцненню довіри громадян до судової гілки влади та доступності судової системи.