flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз роботи Харківського окружного адміністративного суду за 2018 рік

 

 

 АНАЛІЗ РОБОТИ

ХАРКІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

ЗА 2018 РІК

 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1 Загальні питання організації діяльності суду

 

         На виконання доручень Державної судової адміністрації України  від 26.12.2018, Територіального управління Державної судової адміністрації Україні у Харківській області від 29.12.2018 та відповідно до плану роботи Харківського окружного адміністративного суду, враховуючи показники статистичної звітності, здійснено аналітичний огляд даних судової статистики про стан здійснення правосуддя за 12 місяців  2018 року.

Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, гарантовано забезпечення кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод при здійсненні правосуддя на засадах верховенства права.

В рамках проведення судової реформи в Україні 15 грудня 2017 року розпочав свою роботу Верховний Суд та саме з цієї дати набрав чинності, прийнятий Верховною Радою України 03.10.2017, Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі-Закон).  

        Захист прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб у спорах із суб’єктами владних повноважень є основним завданням адміністративного суду, а винесення законного судового рішення є основною передумовою якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів.

Варто звернути увагу, що Суд забезпечує належні умови для судового розгляду адміністративних справ, як для суддів, працівників апарату Суду так і для відвідувачів.

В грудні 2018 року після закінчення ремонтно-реставраційних робіт, Суд переїхав у нове приміщення за адресою: місто Харків, майдан Свободи, буд. № 6.

У новому приміщенні функціонує 24 зали судового засідання, з них 3 зали обладнано засобами відеофіксації для проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв’язку, відповідно до вимог статті 195 Кодексу адміністративного судочинства України.

Керівництвом Суду приділяється значна увага для забезпечення належних умов стосовно безперешкодного доступу до приміщення Суду особам з обмеженими можливостями та маломобільним групам населення (передбачено пандуси та спеціально облаштований зал судового засідання).   

Відвідувачам в новому приміщенні Суду надана повна інформація щодо перебування у Суді, організації його роботи, отримання необхідних процесуальних документів, тощо.

В нагоді для них є інформаційні стенди (дошки), інформаційний екран, інформаційний кіоск, покажчики напрямків, залів та кабінетів, а також розміщено плани евакуації у разі пожежі, відповідно до норм чинного законодавства у сфері цивільного захисту та правил пожежної безпеки в Україні.

         Покращення інформування громадськості про діяльність судової системи, зміцнення рівня довіри до неї, створення умов для впровадження електронного врядування в Україні -  є одним із важливих напрямків роботи Суду, тому значна увага надається повноті, актуальності та відповідності чинному законодавству інформації, яка оприлюднюється на офіційній веб-сторінці Суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України».

Функціонування офіційної веб-сторінки Суду за основними параметрами: повнота та актуальність інформації, зручність навігації по веб-сайті, формат, у якому оприлюднено повідомлення, електронні сервіси, технічні параметри сайту - є на сьогодні унікальним джерелом інформації з точки зору доступу до інформації про рух судових справ, судових послуг (оплата судового збору), державних реєстрів  тощо.

Враховуючи зміни законодавства даний аналіз здійснено з врахуванням  показників розгляду адміністративних справ і матеріалів на підставі Кодексу адміністративного судочинства України (зі змінами та доповненнями відповідно до  Закону  від 15.12.2017 (далі - КАС України).

Окрім цього необхідно звернути увагу на новації 2018 року, що регламентують роботу Суду зокрема: наказом Державної судової адміністрації України від 23.06.2018 №325 затверджено нові форми річної звітності  для адміністративних судів - форма № 1-а «Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства» та визнано такими, що втратили чинність деякі накази Державної судової адміністрації України, що стосувались судової звітності; наказом від 28.09.2018 №484 введено нові коди для судів (код Харківського окружного адміністративного суду - 520),  наказом   № 622 від 21.12.2018 затверджено загальний класифікатор спеціалізації суддів та категорій справ, що вводиться в дію з 01.01.2019, а також продовжується робота по впровадженню Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та  підсистеми «Електронний суд».

Завданням даного аналізу є відображення процесів, що відбуваються при здійсненні правосуддя. Використання статистичної інформації має важливе значення для своєчасного виявлення тенденцій, що виникають у судовій діяльності, їх аналізу для  вжиття необхідних заходів задля усунення недоліків у роботі та підвищення рівня здійснення судочинства.        

Метою цього аналізу є визначення кількісних характеристик об’єкта дослідження з урахуванням суб’єктного та предметного складу адміністративних позовів, що надійшли до Суду  за  12 місяців  2018 року  та характеристика роботи всіх підрозділів  Суду.               

Об’єктами цього аналізу виступають аналізи відділів про роботу здійснену в 2018 році у порівнянні із показниками аналогічного періоду за 2017 рік, статистичні дані  судової звітності, основні показники здійснення судочинства, кількість справ та матеріалів, розглянутих судом за окремими  категоріями,  якість їх розгляду,  а також  строки їх вирішення 

Задля покращення здійснення правосуддя та щоденної багатосторонньої роботи Суду протягом 12 місяців 2018 року важливим та результативним є проведення зборів суддів, участь суддівського корпусу та колективу апарату суду у конференціях, семінарах, пілотних проектах, проведення аналітичної роботи, узагальнення судової практики різних категорій справ  (у звітному періоді проведено  5  зборів суддів).             

Всі напрямки роботи Суду і основні завдання відділів та результати їх виконання будуть розкриті в відповідних розділах аналізу, наведених нижче.

Згідно із штатним розписом суду з 1 травня 2016 року, затвердженого начальником ТУ ДСА України у Харківський області, апарат Суду складається з 6 відділів, які взаємодіють між собою:

- відділ з надання судово-адміністративних послуг;

- сектор організаційного забезпечення виконання рішень суду та архівної роботи;

- відділ  забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи;

- відділ  роботи з персоналом та запобігання корупції;

- відділ  узагальнення судової практики, роботи  по розгляду  звернень фізичних та  юридичних осіб і зв’язку  зі ЗМІ; 

- відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

- відділ з питань управління об’єктами державного майна та контролю за їх використанням.

 Відповідно до вимог чинного законодавства у Суді створено також патронатну службу, до складу якої увійшли помічники суддів, голови суду та заступника голови суду.

 

        1.2 Підсумки роботи відділу з надання судово-адміністративних послуг:

 

        Метою діяльності Відділу є організація роботи секретарів судового засідання, судових розпорядників, спеціалістів та секретарів суду, забезпечення належного виконання ними своїх завдань та обов’язків.

Станом на 29 грудня 2018 року до складу відділу входять: секретарі судових засідань, судові розпорядники, спеціалісти та секретарі суду. Всі вони мають досить високий професійний рівень підготовки і завдяки чому, вносять вагомий внесок як в роботу Харківського окружного адміністративного суду в цілому, так і в роботу суддівського корпусу під час відправлення ним правосуддя.

        Вся робота по документальному забезпеченню інформаційної та архівної роботи у 2018 році проводилась по принципу системного, об’ємно-календарного планованого підходу з  означеними цілями і задачами та визначенням по кожному напрямку обсягів робіт, завантаження виконавців, розподілу роботи за календарними періодами.

        До функціональних обов’язків працівників відділу входить:

        - проведення навчальних занять з працівниками відділу та особами, які проходять стажування у відділі з надання судово-адміністративних послуг з комп’ютерною програмою «Діловодство спеціалізованого суду»;

       - проведення перевірки щодо своєчасності передачі розглянутих справ до Відділу за журналом розгляду адміністративних справ і матеріалів суддею;

       - проведення перевірки щодо своєчасності передачі справ до Відділу за контрольними журналами адміністративних справ і документів переданих для розгляду суддям;

       - проведення перевірки щодо ведення секретарями судових засідань журналу розгляду адміністративних справ і матеріалів суддею;

       - організація та проведення практики учнями та студентами навчальних закладів;

       - перевірка наявності і з'ясування причини відсутності осіб, яких викликано до суду;

фіксування адміністративного процесу;

       - оформлення матеріалів адміністративних справ і здійснення передачі їх до Відділу;

ведення журналу розгляду адміністративних справ і матеріалів суддею;

       - виготовлення, оформлення та направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі;

       - підготовка виконавчих листів у справах, за якими передбачено негайне виконання;

       - підготовка довідок, інформаційних листів, повідомлень, запитів, інших матеріалів, які пов’язані з розглядом справи;

       - забезпечення організації судового процесу та додержання особами, які перебувають в суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні;

       - проставлення  в КП ДСС дати набрання законної сили рішеннями, що направлені до Єдиного державного реєстру судових рішень;

       - прийом, реєстрація та опрацювання вхідної, вихідної кореспонденції Суду, матеріалів по справах про адміністративні спори, дотримання встановленого в Суді порядку діловодства та документообігу;

       - формування номенклатури справ у Відділі, облік та контроль за їх наповненням відповідними документами, передачею до архіву Суду та Державного  архіву;

        - контроль за додержанням строків виконання документів та  відправку вихідної кореспонденції адресатам;    

        - контроль за додержанням термінів направлення адміністративних справ на архівне збереження;

        - відправка адміністративних справ до апеляційної та касаційної інстанції,

        - розсилка процесуальних документів сторонам по адміністративних справах та  контроль за  термінами відправки процесуальних документів;

        - опрацювання архівних справ, матеріалів та підготовка їх до передачі до Державного архівного фонду (до знищення відповідно до вимог чинного законодавства).

        - у встановленому законом порядку здійснення видачі архівних копій, довідок та даних про наявність в архіві відповідних документів;

        - забезпечення підготовки достовірної, об’єктивної, оперативної інформації про роботу суду.

        - підготовка довідок, інформації для використання на оперативних нарадах, при проведенні перевірок роботи суду;

        - здійснення щорічної передачі до Державного архіву паспорта архіву Суду;

        - розробка, формування та складання зведеної номенклатури справ Суду, перевірка відповідності формування документів у справи затвердженої номенклатури;

        - проведення попередньої експертизи цінності документів, що зберігаються, складання та подання на розгляд експертної комісії Суду описів документів, справ з особового складу суду та актів про виділення до знищення документів;

         - у межах своєї компетенції розглядання звернень громадян, прийом громадян, виявлення та усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги громадян.

         Незважаючи на достатній рвень професіоналізму працівники відділу постійно підвищують його шляхом самоосвіти.

         Поряд з цим, керівництвом Відділу надавалась методична та практична допомога працівникам відділу з питань, які виникали під час виконання ними посадових обов’язків.

         Проводилися навчальні заняття з працівниками відділу та особами, які проходили стажування у Відділі (з наданням інструктивного матеріалу за кожною темою) за  новелами чинного законодавства з адміністративного судочинства; формування відокремлених матеріалів справи в разі оскарження процесуальних документів, можливість оскарження яких передбачена процесуальним законом окремо від розгляду справи по суті; фіксування судового процесу технічними засобами; виготовлення виконавчих листів, рішення в яких підлягають негайному виконанню; вивчення методичних матеріалів щодо розгляду адміністративними судами справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тощо.

        Навчальні заняття, які проводились у відділі мали за мету роз’яснення працівникам змін та доповнень до чинного законодавства, ознайомлення працівників відділу з листами-роз’ясненнями, наказами та рішеннями керівних органів.

        Протягом 2018 року проведено 16 зборів працівників відділу, з них було проведено 2 оперативні наради за участю керівництва суду та 10 практичних занять.

        Підрозділом служби судових розпорядників за 2018 року було виконано 245 заявок по забезпеченню судових засідань.

        За підсумками роботи відділу можна зазначити, що працівники відділу з надання судово-адміністративних послуг здійснювали забезпечення роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення або передання в архів, звернення до виконання судових рішень.

        Протягом  2018 року зареєстровано:

        - 12405 адміністративних позовів (в тому числі, і ті, що надійшли з інших судів);

        - 70 954 вхідних документів по справам;

        - 5424 апеляційних скарг по справах та матеріалах;

        - 1310 - запитів із Касаційного Суду у складі Верховного Суду  про направлення адміністративних справ;

        - 712  адміністративних справ повернутих із Верховного Суду;

        - 3989 справ та матеріалів,  повернутих судом апеляційної інстанції.

        - зареєстровано у журналі вихідної кореспонденції та відправлено 48 657 документа;

        - надіслано адміністративних справ до ХААС – 4 991;

        - надіслано справ до Верховного Суду  – 1217;

        - надіслано справ до інших судів – 201;

       Всього поштову кореспонденцію замарковано на суму 1 878 4482, 30  грн.

       Окрім цього за звітний період 2018 року видано 3 404 виконавчих листа. Сума стягнення становить 72 196 960 грн. Сума судового збору становить 6 274 763 грн.

       Видано копій процесуальних документів та відповідей на звернення учасників адміністративного процесу про видачу вказаних копій рішень - 4492.

       Окремим напрямком діяльності Сектору організаційного забезпечення  виконання рішень та архівної роботи є діяльність, пов’язана з адміністративними справами, провадження по яких закінчено та які перебувають у Відділі та в архіві суду.

З березня по вересень 2018 року в Суді проводилась робота з науково-технічного упорядкування справ управлінської документації за 2015 рік.

Складено акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (адміністративні справи) за 2007 рік у кількості 43 справи, за 2008 рік 285 справ та за 2009 рік – 8062

У зв’язку з пожежею, яка сталася 22.08.2017 у Харківському апеляційному адміністративному суді, було невиправно пошкоджено адміністративні справи Харківського окружного адміністративного суду за 2010, 2011 та 2012 роки, які зберігалися в приміщенні за адресою м. Харків, вул. Семінарська, буд. 46, корп. 1, експертною комісією ХОАС вирішено скласти акти про їх знищення (акти про вилучення документів, не внесених до Національного фонду (адміністративні справи) №№ 29-44 від 28.11.2018.

        Рух справ за запитами з архіву та в архів фіксується в комп’ютерній програмі «ДСС» в шаблоні «Архівна картка». Протягом 2018 року було видано і повернуто до архіву Суду 17 188 адміністративних справ.

        Працівниками Сектору підготовлено 276 адміністративних справ для реалізації права на ознайомлення учасниками судового процесу.

        До дисциплінарної відповідальності працівники відділу не притягалися.

        Проведено роз’яснювальну роботу зі спеціалістами Відділу в частині охорони праці.

        Підсумовуючи роботу Відділу по виконанню планів роботи, важливо зазначити, що заходи  заплановані на перше та друге півріччя 2018 року виконані в повному обсязі.

 

1.3 Підсумки роботи відділу роботи з персоналом  та запобігання корупції:

 

Відповідно до Указу Президента України від 16 травня 2007 року № 417/2007 «Про кількісний склад суддів адміністративних судів» кількість суддів Харківського окружного адміністративного  суду  збільшена  на 27 суддів, тобто  штатна чисельність суддів складає 40.

Згідно штатного розпису чисельність працівників апарату суду складає 152 одиниці, з них: 40 – працівники патронатної служби, 101 - державні службовці, 4 – службовці  та 7 – технічні працівники.

В звітному періоді призначено на посаду 20 працівників, звільнено – 22 працівника.

         В 2018 році було проведено 3 засідання конкурсної комісії:

19-20 лютого 2018 року проведено конкурс на зайняття вакантних посад:

- провідного спеціаліста відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв’язку зі ЗМІ (1 вакансія).

- головного спеціаліста відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв’язку зі ЗМІ (1 вакансія - строкова).

- спеціаліста відділу забезпечення діяльності суддів, претензійно –позовної та правової роботи (1 вакансія).

11 квітня  2018 року проведено конкурс на зайняття вакантних посад:

- провідного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (1 вакансія – строкова до 16.05.2019 року);

- спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності  (1 вакансія);

- провідного спеціаліста відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв’язку зі ЗМІ (1 вакансія);

- спеціаліста  відділу з надання судово-адміністративних послуг  (1 вакансія).

- секретаря судового засідання відділу з надання судово-адміністративних послуг               (2 вакансії).

- судового розпорядника відділу з надання судово-адміністративних послуг             (2 вакансії).

16 жовтня 2018 року проведено конкурс на зайняття вакантних посад:

- спеціаліста відділу з надання судово-адміністративних послуг (2 вакансії);

- секретаря судового засідання відділу з надання судово-адміністративних послуг (4 вакансії);

- судового розпорядника відділу з надання судово-адміністративних послуг                (1 вакансія)

Працівники, що вперше призначені на посаду державного службовця, прийняли присягу, яка залучена до особової справи.

        По мірі призначення працівників до Харківського міського центру зайнятості  здано звіти про прийняття працівників, повідомлено Центральну ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області.

        Щомісяця надіслано інформацію до Межрегіонального Управління                                                                                      Національного агентства України з питань державної служби                                                                       у Харківській та Сумській областях щодо переліку вакантних посад державних службовців.

        До Територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області щомісячно подаються відомості щодо штатної та фактичної кількості суддів та працівників апаратів судів, щоквартально надається звіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів суду.

 Відділом щомісячно до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області  надсилається інформація щодо звернень по фактах корупційних діянь серед працівників апарату суду. За звітний період зазначених фактів не зафіксовано.

 Постійно оновлюються особові картки на суддів та працівників апарату суду в автоматизованій інформаційно-аналітичній системи «Кадри WEB». 

У звітному періоді 2018 року пройшли навчальну практику: 30 студентів Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.         

Протягом  звітного періоду пройшли виробничу  практику:

        - 6 студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

        - 1 студентка Національного університету «Одеська юридична академія»;

        - 1 студентка Харківського економіко-правового університету;

        - 18 студентів  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

        - 1 студентка Харківського Національного університету внутрішніх справ;

        - 24 студенти Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.           

        Постійно ведуться особові справи та трудові книжки суддів та працівників апарату суду, ведеться журнал обліку листків непрацездатності, постійно складаються накази з особового складу, відпусток та відряджень, з основної діяльності,  з адміністративно-господарських питань.

        Згідно розрахунку стажу наказами голови суду та керівника апарату встановлюється надбавка за вислугу років суддям та працівникам апарату суду. Оформляються документи щодо присвоєння чергового рангу.

        В жовтні 2018 року було проведено оцінювання результатів службової діяльності  державних службовців апарату Харківського окружного адміністративного суду, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» згідно графіку. Всього 64 державних службовця підлягало оцінюванню та всі вони пройшли його з оцінкою «позитивна».

Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В» та копії висновків результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В» долучені до особових справ

         Відповідно до статті 35, пункту 5 статті 39 Закону України “Про державну службу” від 10.12.2015 № 889-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016   № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»,  державним службовцям, у які успішно пройшла термін випробування, було присвоєно ранг державного службовця 12 працівникам. 

 В 2018 році працівники апарату Суду до дисциплінарної відповідальності не притягувалися.

         Як підсумок роботи Відділу по виконанню планів роботи, можна зазначити, що заплановані  заходи на перше та друге півріччя 2018 року виконані в повному обсязі.

 

1.4 Підсумки роботи відділу забезпечення діяльності суддів,

претензійно-позовної та правової роботи

 

 Основними завданнями відділу є проведення заходів, які забезпечують діяльність голови суду, заступників голови суду, суддів, керівника апарату суду та заступника керівника апарату суду; забезпечення планування роботи суду з основної діяльності; розроблення посадових інструкцій, положень тощо; здійснення претензійно-позовної роботи суду; організація підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності структурних підрозділів суду; організаційне забезпечення проведення за участю керівництва суду зустрічей іноземних делегацій; організація впровадження в роботі суду комп'ютерних технологій; організація виконання судових доручень судів України та іноземних держав; забезпечення належних умов для проходження практики студентами й учнями навчальних закладів; опрацювання документів та внутрішньо-нормативних актів, необхідних для забезпечення діяльності суддівського корпусу та судової установи в цілому.

До функціональних обов’язків працівників відділу входить:

- складання планів відділу та планів роботи суду;

- оформлення номенклатурних справ відділу;

- розробка посадових інструкцій, положень тощо;

- підготовка проектів наказів, розпоряджень (у тому числі підготовку проектів розпоряджень про призначення повторного автоматичного розподілу справ та щодо автоматизованої заміни судді – члена колегії у справі з підстав, встановлених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (із змінами і доповненнями)) та інших документів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань;

- здійснення претензійно-позовної роботи;

- підготовка матеріалів для проведення оперативних нарад відділу та апарату суду;

- ведення діловодства оперативних нарад відділу та апарату суду;

- забезпечення підготовки матеріалів для проведення зборів, оперативних нарад суддів;

- методичне забезпечення та проведення семінарських занять, навчань з працівниками апарату суду з питань підвищення кваліфікації, здійснення підготовки інструктивного матеріалу;

- підготовка проектів  листів, відповідей тощо під час листування суду з органами системи Державної судової адміністрації, органами та установами судової системи, іншими державними органами, установами і організаціями в межах своєї компетенції;

- опрацювання документів та внутрішньо-нормативних актів, необхідних для забезпечення діяльності суддівського корпусу та судової установи в цілому;

- впровадження в роботі суду комп'ютерних технологій: встановлення комп'ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп'ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп'ютерного обладнання тощо та забезпечення здійснення відповідного моніторингу;

- координація побудови і впровадження та подальше супроводження комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи;

- внесення змін та контроль роботи, за дорученням керівництва суду, в програмі КП «ДСС» в тому числі і в частині даних з грифом «для службового використання» тощо;

- адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду;

- введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді;

- організація проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення;

- консультативна допомога суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення;

- забезпечення доступу користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів;

- здійснення оновлення та доповнення інформації на веб-сайті Харківського окружного адміністративного суду у складі веб-порталу «Судова влада України»;

- забезпечення належного функціонування програмно-апаратного комплексу з фіксування судового процесу;

- забезпечення роботи електронної системи «Ліга-Закон»;

- адміністрування бази даних комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду».

Працівники відділу мають досить високий професійний рівень підготовки і завдяки чому, вносять вагомий внесок як в роботу Харківського окружного адміністративного суду в цілому, так і в роботу суддівського корпусу під час відправлення ним правосуддя.

За дорученням керівництва суду було підготовлено 951 розпорядження (у тому числі проектів розпоряджень про призначення повторного автоматичного розподілу справ та щодо автоматизованої заміни судді – члена колегії у справі з підстав, встановлених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (із змінами і доповненнями)) та інших документів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань тощо.

Здійснювалась підготовка матеріалів для проведення зборів, оперативних нарад суддів.

Своєчасно та належним чином було проведено роботу в частині складання планів роботи суду.

Спеціалісти відділу забезпечують проведення керівництвом суду нарад, зборів, здійснюють підготовку матеріалів з питань, включених до порядку денного цих заходів. Ведуть діловодство оперативних нарад, загальних зборів апарату суду.

Здійснюється методичне забезпечення семінарських занять, навчань з працівниками апарату суду з питань підвищення кваліфікації, організовує проведення таких заходів. Надаємо методичну допомогу структурним підрозділам суду з питань чинного законодавства України та проводимо навчальні заняття з вивчення змін у законодавстві.

Навчальні заняття також неодноразово мали за мету роз’яснення працівникам відділу змін та доповнень до чинного законодавства, ознайомлення працівників відділу з листами-роз’ясненнями, наказами та рішеннями керівних органів.

Робота впровадженої в суді комп’ютерної програми «ДСС» постійно вдосконалюється.

Харківським окружним адміністративним судом, який постійно приймає активну участь у впровадженні інновацій в судовій системі України, впродовж 2018 року було встановлено нові версії КП «ДСС» та проведено пілотну експлуатацію зазначеної комп’ютерної програми.

         Поряд з цим постійно здійснюється контроль та оперативне направлення листів до ТУ ДСА України в Харківській області щодо необхідності створення електронних цифрових підписів суддів та працівників суду.

Відповідно до пунктів 2, 5, 6 розділу ІХ Рішення Вищої ради правосуддя                         від 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18 були вжиті заходи щодо забезпечення повним доступом до Єдиного Державного реєстру судових рішень суддів та працівників апарату Харківського окружного адміністративного суду.

З метою забезпечення належної реалізації положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців та громадських формувань», було вжито відповідних заходів, щодо надання суддям Харківського окружного адміністративного суду ідентифікаторів доступу до реєстрів зазначених у відповідних законах.

Працівниками відділу було організовано проведення 327 відіоконференцій.

Також працівниками відділу здійснюється претензійно-позовна робота в частині захисту прав та інтересів Харківського окружного адміністративного суду. Під час роботи були підготовлені заперечення на позовні заяви, апеляційні скарги, клопотання та інші, які в подальшому стали базою для підтримання судами різних інстанцій правової позиції суду.

Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами суду. Зокрема, спеціалісти відділу з інформаційних технологій приймають побажання та зауваження відносно роботи КП «ДСС», вносять до відповідної програми шаблони які допомагають в роботі помічникам суддів, секретарям судового засідання, працівникам відділу з питань надання судово-адміністративних послуг, працівникам відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв’язку зі ЗМІ. Надають допомогу у створені фільтрів та шаблонів для складання відповідних звітів.

Як один із прикладів спільної співпраці відділу з забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи з іншими структурними підрозділами суду є робота з моніторингу: своєчасного внесення працівниками апарату суду до автоматизованої системи документообігу суду відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили, своєчасного наповнення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Протягом звітного періоду було проведено роботу в частині направлення відомостей до ДСА України щодо: проведення відеоконференцзв’язку, стану виконання плану заходів щодо вдосконалення процедури фіксування судового засідання технічними засобами, виконавчих документів про стягнення судового збору, штрафу (як засобу процесуального примусу), направлених судами до органів державної виконавчої служби.

Цей перелік не є вичерпним і Відділ постійно приймає активну участь в організації роботи суду.

До дисциплінарної відповідальності працівники Відділу не притягалися.

 

1.5 Підсумки роботи відділу узагальнення судової практики, роботи  по розгляду  звернень фізичних та  юридичних осіб і зв’язку  зі ЗМІ

 

Відділ в своїй діяльності керується Кодексом адміністративного судочинства України, законодавством України про судоустрій і статус суддів, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами та доповненнями),  Інструкцією з діловодства  в адміністративних судах України, наказом Державної судової адміністрації України від 23.06.2018 №325, якою затверджено нові форми річної звітності для адміністративних судів та скасовано старі форми звітності,  а також іншими нормативно-правовими актами, які регламентують роботу Суду.

Положенням про Відділ передбачені основні завдання напрямку обліково-статистичної роботи:

- формування встановленої чинним законодавством України статистичної звітності у суді; проведення аналітичної діяльності та узагальнення судової практики розгляду окремих категорій справ та матеріалів; забезпечення достовірності, об’єктивності та оперативності статистичної і аналітичної інформації про роботу суду  та  контроль за правильністю та повнотою внесення інформації до обліково-інформаційних карток про рух адміністративних справ заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами та матеріалів (заяв у порядку виконання судових рішень та інших заяв, клопотань (подань); розгляд звернень фізичних та юридичних осіб та зовнішньої комунікативної діяльності  суду  і зв’язку зі ЗМІ.

Кількісний склад Відділу за штатним розписом складає 9 посадових осіб, які    займаються аналітичною та обліково-статистичною роботою Суду. Станом на 29 грудня  2018 року Відділ укомплектовано на 89 %. У Відділі є тимчасово вакантна посада головного спеціаліста. 

Всі працівники Відділу мають вищу юридичну освіту та є досвідченими спеціалістами, а отже,  мають досвід роботи за фахом.   

Щодо підвищення кваліфікації варто зазначити, що з метою досягнення позитивних результатів в обліково-статистичній діяльності є активна участь спеціалістів Відділу в семінарах по підвищенню кваліфікації, що проводяться як в суді так і в інноваційних проектах ДСА України  в режимі відеоконференцзв’язку Учбовим Центром ДП «ІСС».

Відділом за  напрямком  аналітичної та статистичної роботи були заплановані та  втілені звітному періоді 2018 року наступні заходи:       

- сформовано піврічну та річну звітність за 2018 рік:

- підготовлена аналітична інформація за зазначеною вище річною звітністю: аналіз обліково-статистичної діяльності за 12 місяців 2018 року та огляд даних про стан здійснення судочинства за 12 місяців 2018 року;

- сформовано за 4 квартали 2018 року звіти:  

- сформовано за 12 місяців  2018 року щомісячні  звіти: інформація про основні показники здійснення судочинства.

Всі зазначені вище звіти та аналітична інформація подані своєчасно до Державної судової адміністрації України, Територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області та Головного Упрапвління статистики в Харківській області без порушення встановлених термінів та зараховані до звітності по Україні. Статистичні звіти майже повністю сформовано за допомогою програмного забезпечення КП «ДСС». 

На протязі звітного періоду спеціалістами Відділу, згідно з посадовими обов’язками:

- здійснювалась організація особистого прийому керівництвом Суду з підготовкою аналітично-статистичної інформації для його проведення;

- проводилась перевірка та підготовка проектів відповідей на запити, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб;

- здійснювались заходи по підготовці аналітичної інформації для висвітлення роботи Суду, розміщення інформації на офіційному веб-сайті Суду, формування та ведення актуальної бази даних ЗМІ та журналістів;

- здійснювалось інформування громадськості про статистичні та аналітичні дані по  відправленню правосуддя за новими формами комунікації, а саме: підготовка неформальних зустрічей, днів відкритих дверей, екскурсій до суду, спільних заходів з навчальними закладами, громадськими та правозахисними організаціями, круглих столів, ведення сторінок судів в соціальних мережах тощо;

-  за окремими завданнями керівництва суду готувалась інформація для зборів суддів ХОАС про статистичні дані щодо навантаження суддів, строків розгляду справ, якості розгляду справ, контролю направлення копій рішень до ЄДРСР тощо;

- проводився щомісячний контроль заповнення обліково-інформаційних карток шляхом використання фільтрів, які створюються у реєстрі статистичних карток КП "ДСС" та налаштування нових фільтрів. Інформація, що отримана за їх допомогою, дозволяє проводити узагальнення роботи Суду за різними напрямками і здійснювати оперативний контроль з боку керівництва за дотриманням строків розгляду адміністративних справ та подальшим їх проходженням відповідно до приписів чинного законодавства України про адміністративне судочинство;  

- проводилась щомісячна підготовка статистичної інформації для контролю за своєчасністю направлення електронних копій судових рішень адміністратору Єдиного державного реєстру судових рішень, цей напрямок діяльності перебуває під постійним контролем  керівництва Суду.

- здійснювалось спостереження за змінами чинного законодавства України та доведення оновленої інформації до відома суддів та працівників апарату Суду; систематична кодифікація змін та доповнень до чинного законодавства і внесення інформації щодо змін законодавства в контрольні кодекси;

- забезпечувалась робота по прийому інформації яка надходить на офіційну поштову скриньку суду та ведення реєстрів вхідної та вихідної електронної пошти;

- забезпечено облік та реєстрації юридичної літератури, яка перебуває в бібліотечному фонді Суду.

         Ще одним із напрямків роботи Відділу  є робота по підготовця проектів подань про повернення помилково сплаченого судового збору. В поточному 2018 році Судом винесено 88 подань про повернення помилково сплаченого судового збору, на загальну суму 321 821 грн., в минулому 2017 році цей показник був втричі менший та складав: 27 подань на загальну суму 77 022 грн. За результатами розгляду  5-ти заяв підготовлено проекти листів про відмову в задоволенні повернення судового збору з підстав неправильного оформлення заяви, ненадання оригіналу платіжного доручення, тощо.      Контроль за внесенням інформації до обліково-інформаційних карток щодо обліку судового збору та підготовка проектів подань про повернення помилково сплачено судового збору покладено на окремо визначеного спеціаліста Відділу, що є позитивним наслідком такої роботи.  

До аналітичної діяльності також залучаються судді Харківського окружного адміністративного суду, які використовують в своїй аналітичній діяльності статистичні дані, відібрані та підготовлені до узагальнення в формі таблиць спеціалістами Відділу.

З результатами узагальнень, аналізів, кількісних та якісних показників роботи по розгляду справ, практикою розгляду справ судами апеляційної і касаційної інстанції ознайомлюється весь суддівський корпус Суду на оперативних нарадах.

        Всі заплановані в звітному періоді заходи по узагальненню судової практики Суду  були повністю виконані як спеціалістами Відділу так і безпосередньо суддями на підставі  підготовленої аналітично-статистичної інформації.                                                               

Слід зазначити, що використання в Суді програмно-технологічних засобів обробки інформації внесеної до КП «ДСС» дає можливість оперативно та достовірно надавати аналітично-статистичну інформацію за окремими розпорядженнями керівництва, для обговорення на зборах суддів, формування аналітичних таблиць про стан здійснення правосуддя; про навантаження суддів; про якість розгляду адміністративних справ, про строки їх розгляду тощо.

Протягом звітного періоду було проведено ряд заходів стосовно покращення обліково-статистичної та аналітичної роботи Відділу, зокрема: щомісячно проводяться оперативні наради, на яких вивчаються нововведення в роботі, розглядаються поточні питання, що стосуються безпосередньо обліково-статистичної та аналітичної роботи спеціалістів Відділу.

Окремої уваги заслуговує питання надання аналітично-статистичної інформації для комунікативної діяльності Суду та обов'язку оприлюднення діяльності Суду з відправлення правосуддя, з огляду на це можна зазначити, що стан здійснення правосуддя та базові показники роботи Суду висвітлюються на офіційній веб-сторінці Суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України» та засобах масової інформації.

Аналітично-статистична інформація надається для здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності під час проведення круглих столів, неформальних зустрічей, днів відкритих дверей, екскурсій до суду, спільних заходів з навчальними закладами, громадськими та правозахисними організаціями, веденню сторінок судів в соціальних мережах, висвітленню інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості через соціальну мережу Facebook, офіційну веб-сторінку Суду на веб-порталі «Судова влада України» та проведення екскурсій для студентів, школярів, які тільки починають формувати своє ставлення до органів державної влади.

Оскільки Суд задіяний у міжнародних проектах по реформуванню та вдосконаленню організаційної структури роботи суду та апарату суду за допомогою проекту USAID «Україна – верховенство права» учасники забезпечуються необхідною для цього аналітично-статистичною інформацією про діяльність суду по відправленню правосуддя.

Спеціалісти Відділу за необхідності забезпечують аналітично-статистичною інформацією суддів – спікерів, які обрані на виконання Рішення Ради суддів України №14 від 12 березня 2015 року "Щодо рекомендацій міжнародної конференції "Зміцнення довіри до судової влади через покращення взаємної комунікації"  та активно працюють за напрямком оприлюднення діяльності Суду з відправлення правосуддя при проведенні круглих столів, неформальних зустрічей з громадськістю, представниками засобів масової інформації, тощо.

Водночас необхідним є постійне вдосконалення, пошук нових форм роботи по організації роботи апарату суду, підвищення кваліфікації працівників апарату з метою покращення рівня організації діяльності суду. Тому продовжується робота щодо наповнення офіційної веб-сторінки Суду інформацією, де висвітлюється останні новини та  результати роботи як суддівського корпусу ХОАС так і апарату в цілому.  

 Суд продовжує співпрацювати зі школярами та студентами на основі навчально-просвітницького проекту «Суд-шляхи довіри», що все більше і більше, привертає увагу з боку молоді щодо діяльності суду та взагалі адміністративного судочинства. Під час таких зустрічей відвідувачі мають змогу бути присутніми на судових засіданнях по справах, які розглядаються суддями Харківського окружного адміністративного суду, а також можуть поспілкуватися з ними після засідань та отримати відповіді на поставлені запитання. Також, проводяться екскурсії по відділах, де їхні керівники розповідають про особливості окремо взятої ділянки роботи детальніше адже громадяни які вперше завітали до суду можуть не зрозуміти всі юридичні терміни, і тому їм потрібна допомога в цьому. Протягом звітного періоду проведено 12 таких екскурсій.

Планування комунікаційних заходів ведеться з урахуванням  результатів опитувань думки громадян, які проводяться  серед відвідувачів суду щодо оцінки якості роботи суду та  вирішення проблем. які виникають у них при  відвідуванні його приміщення.

Важливим напрямом діяльності Харківського окружного адміністративного суду залишається міжнародно-правове співробітництво, підготовка і проведення відповідних заходів входить також до функцій апарату суду. Зокрема, відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку участі апеляційних та окружних адміністративних судів у заходах міжнародного співробітництва № 50 від 11 грудня 2008 року, кожне півріччя до  Касаційного адміністративного суду (у складі Верховного Суду) направляються відомості щодо участі працівників апарату та суддівського корпусу Харківського окружного адміністративного суду у заходах міжнародного співробітництва.

Варто зазначити, що головним спеціалістом Відділу Василенком В.М., що виконує  обов’зяки прес-секретаря, постійно здійснюється інформаційний супровід представників суду під час конференцій, навчань, семінарів, брифінгів та інших тематичних заходів, їхнє технічне супроводження (фотозйомка), а також висвітлення зазначених заходів на офіційних веб-сайтах Суду.

Водночас необхідним є постійне вдосконалення, пошук нових форм роботи по організації роботи апарату суду, підвищення кваліфікації працівників апарату з метою покращення рівня організації діяльності суду. Тому продовжується робота щодо наповнення офіційних веб-сайтів суду інформацією, де висвітлюються останні новини та  результати роботи як суддівського корпусу ХОАС так і апарату в цілому.  

Підсумовуючи викладене та враховуючи зростання загальних показників судової статистики, можна зробити висновок, що активна позиція Харківського окружного адміністративного суду у 2018 році щодо налагодження комунікації між судом та громадськістю здійснена на належному рівні.

З метою належної організації особистого прийому громадян затверджений графік прийому громадян керівництвом суду. Прийом громадян здійснюється у визначені дні та години. Графік прийому громадян розміщено у приміщенні Суду на довідковому стенді, а також на офіційній веб-сторінці Суду.

Усні та письмові звернення, в тому числі і ті, що надсилаються з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення), розглядаються Відділом з суворим дотриманням приписів статті 40 Конституції України, Законів України «Про звернення громадян»  та «Про доступ до публічної інформації».  

По фактах, наведених в скаргах та зверненнях громадян, проводиться ретельна перевірка, про результати якої заявникам надаються мотивовані відповіді.

Порушення строків надання відповіді заявникам, встановлених чинним законодавством,  у звітному періоді не допускались.  

За звітний період 2018 року до суду, відповідно до прписів Закону України «Про звернення громадян», надійшло 26 звернень, з них: на особистому прийомі Голови суду  було подано 9 звернень. За категоріями  виглядають наступним чином:  заяв надійшло – 10, з них 2 повторних;  скарг надійшло –16,  пропозицій – 0.

Письмові звернення громадян були у передбачений законом термін перевірені, та за результатами їх розгляду заявників письмово повідомлено стосовно порушених питань.     

Щодо усних звернень, то громадянам  на особистому прийомі були надані усні відповіді та роз′яснення.

Так, із 16 скарг – 15 були розглянуті в 2018 році, по одній скарзі, що надійшла  27.12.2018,  відповідь була надана в січні 2019 року.

Надходження звернень у 2018 році  по категоріях за кількістю звернень у порівнянні з попереднім звітним періодом 2017 року  відображено в таблиці № 1.

                                                                                             Таблиця № 1.

 

Кількість розглянутих у  2017 р.

%   від загальної кількості розглянутих                  у 2017 р.

Кількість розглянутих у 2018 р.

%  від загальної кількості розглянутих у 2018 р.

Заяви

6

26%

10

44%

Скарги

15

74 %

15

56%

Пропозиції

0

0%

0

0%

Всього

21

100%

25

100%

 

Порушення строків, встановлених чинним законодавством, при наданні відповіді заявникам та продовженні строків розгляду заяв, скарг у 2018 році не допускались.      

         Звернення (скарги), що надійшли протягом 2018 року до Харківського окружного адміністративного суду по категоріях справ розподіляються за такими показниками:

                                                                                                          Таблиця № 2

 

Категорія

Кількість розглянутих звернень(скарг)

У  2018 році

%  від загальної кількості розглянутих звернень (скарг) у 2018 році

Незгода з судовим  рішенням

0

0%

Незгода з діями суддів

3

12%

Тривалий розгляд справи

0

0%

Невидача копій судових рішень

1

4%

Невчасне направлення справи до апеляційної чи касаційної інстанцій

0

0%

Організація роботи суду

9

36%

Інші питання

11

44%

Несвоєчасне звернення до виконання судових рішень

1

4%

Всього

25

100%

 Як вбачається із наведених даних, найбільшу кількість - 44 % звернень (скарг) складає категорія «інші питання», категорія «організація роботи суду» становить  36% звернень (скарг), категорія «незгода з  діями судді» становить  - 12% звернень (скарг).

 Невеликий відсоток, а саме: 4% становлять категорії звернень (скарг) «невидача копій судових рішень» та «несвоєчасне звернення до виконання судових рішень». По даних категоріях звернень (скарг) заявникам були надані письмові обґрунтовані роз′яснення з приводу поставлених ними питань.

          Підсумовуючи викладене можна дійти висновку, що робота з розгляду звернень громадян у Суді ведеться на належному рівні у відповідності з вимогами законодавства, неухильно дотримуються положення Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", Постанови КМ України від 14.04.1997 № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації", Положення про особистий прийом громадян, затвердженого розпорядженням Голови суду.

         Контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання відповідей заявникам здійснюється Головою суду.

Крім того, керівництвом Суду вживаються організаційні заходи для вдосконалення роботи з розгляду звернень громадян, вирішення порушених в них питань та усунення причин їх виникнення.

        Стан розгляду звернень громадян та робота по наданню інформації обговорюється на нарадах Суду, та звертається увага на посилення контролю за виконанням приписів Законів України "Про звернення громадян", в частині своєчасності та повноти надання відповідей на звернення

        Результатом роботи Суду в цьому напрямку є незначна кількість звернень.

        За даною категорією звернень відсутні обґрунтовані скарги. 

        Відсутність скарг та позовних заяв стосовно надання неповної та неправомірної відмови у наданні інформації також підтверджує належний рівень організації цієї роботи.

        Розгляд запитів фізичних та юридичних осіб, відповідно до п. 8 Інструкції з діловодства в адміністративних судах України та Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

За звітний період відповідно до номенклатури справ на 2018 рік на розгляд до Відділу надійшло  всього - 520 звернень та запитів, з них: 234 - звернення від фізичних осіб, 75 - звернень від представників юридичних осіб, 139 - запити від установ, організацій, органів державної влади, 72 –запити про надання публічної інформації.

         За результатами їх розгляду заявникам надані повні та вмотивовані відповіді. Порушення строку для надання відповіді, встанового чинним законодавством не допускалось.

За  2018 рік до Суду надійшло 72 – запити про надання публічної інформації, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" в  минулому 2017 році – 35, тобто вдвічі менше.

За результатами розгляду запитів, поданих з посиланням на Закон України "Про доступ до публічної інформації", у встановлений Законом строк, заявникам надана відкрита запитувана інформація, яка надіслана згідно з їх вимогами, на електронні адреси запитувачам та у паперовому вигляді  за місцем мешкання.

Інформація надавалась на запити, які стосувались відомостей, що находяться у володінні Харківського окружного адміністративного суду. 

Іншим органам, установам та організаціям запити про надання публічної інформації, які надійшли на адресу суду, у відповідності до вимог статті 22 Закону "Про доступ до публічної інформації", не  надсилались.

Запити на інформацію надійшли: всього -72:  від фізичних осіб -  59;  від громадських організацій – 4; - від ДСА України, згідно з ст.22 Закону,  для розгляду як належному  розпоряднику інформації – 9.                                         

Запити надійшли: - в  письмові формі – 40;- електронною поштою  - 32;                                           

Зміст запитів про надання інформації стосувався:надання копій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів;  відповідальних осіб за видачу для ознайомлення матеріалів справ; надання інформації про затвердження, набрання чинності Інструкції з діловодства в адміністративних судах України;  надання аналітики по справах про стан здійснення судочинства в категорії спорів з приводу регулювання земельних відносин; надання інформації про рух адміністративної справи; процесуальних повноважень судді; розміру заробітної плати працівників апарату суду; кількості суддів, що не мають повноважень для відправлення правосуддя; інформації про суддів: освіту, кар’єру, розмір суддівської винагороди, надання копій розрахункових листів; щодо даних (П.І.П) діючих та колишніх помічників суддів; щодо контактних даних суду: адреси, електронної адреси, офіційного веб-сайту; даних про гендерний склад працівників суду; рішення Вищої Ради Правосуддя про відмову у внесенні подання Президенту України про призначення на посаду суддів;  порядку подачі позовних заяв;     інформації про рішення у справах;  незгоди з діями суддів; щодо направлення судових рішень до ЄДРСР; практики розгляду судом справ за позовами пенсіонерів МВС про перерахунок пенсій; осіб, що за штатним розписом виконують функції із забезпечення кібербезпеки;  пропуску осіб та охорону Харківського окружного адміністративного суду;      порядку запису на прийом до голови суду; щодо надання копій відео спостереження у Суді; щодо кількості суддів без повноважень для відправлення правосуддя та об’єму фінансування їх заробітних плат, тощо.

Всі запити були розглянуті у строк встановлений статтею 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації". Порушення строків розгляду запитів не допускалось.

Інформація на всі запити судом надана безоплатно, відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

У звітному періоді Судом не відмовлялось у задоволенні запитів про надання публічної інформації.

Запити, подані заявниками з посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації», які, однак, не належали до сфери правовідносин, що регулюються зазначеним Законом, Судом вчасно розглянуті. Вказані запити розглянуті у встановлені терміни відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», «Про інформацію» та Кодексу адміністративного судочинства України. За результатами їх розгляду заявникам надані відповідні роз’яснення з урахуванням норм законодавства України.

Відсутність скарг та позовних заяв про надання неповної та неправомірної відмови у наданні інформації також підтверджує належний рівень організації цієї роботи.

Окрім цього, протягом звітного періоду підготовлено, сформовано та передано до архіву Суду документи номенклатурних справ відділу, які підлягали знищенню за закінченням терміну зберігання.

Якщо підсумувати роботу Відділу по виконанню планів роботи, то можна зазначити, що заплановані на перше та друге півріччя 2018 року заходи виконані в повному обсязі.

В своїй безпосередній роботі Відділ взаємодіє зі всіма структурними підрозділами суду: насамперед а з відділом з надання судово-адміністративних послуг суду у напрямку здійснення первинного обліку документів, справ та матеріалів, необхідного для складання звітності про стан здійснення правосуддя.

Протягом 2018 року працівники Відділу до дисциплінарної відповідальності не притягувалися.

                                       

1.6 Підсумки роботи відділу планово-фінансової діяльності,

бухгалтерського обліку та звітності:

 

Відповідно до завдань відділу, плану роботи, напрямків  діяльності  у  період 2018 року його працівниками проводилась наступна робота:

- щомісячно складаються меморіальні ордери №2 – «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (установах банків)»», №3 – «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих  в органах Казначейства (установах банків)», №3.2 – «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих  в органах Казначейства (установах банків)», №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами», № 5- «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», №6 – «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами», № 8- «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами», № 9  - «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів», №10 - «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів», № 13 - «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів», № 16 – «Накопичувальна відомість позабалансового обліку»,  №17- інше (бюджет);

- постійно ведеться: підготовка розрахункових (розрахунково-платіжних) відомостей на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги та інших виплат суддям та працівникам суду; журнал видачі подорожніх листів та бланків довіреностей; книга «Журнал – Головна»; особові рахунки по заробітній платі працівників суду; реєстр фінансових та юридичних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів; картки аналітичного обліку отриманих асигнувань; облік матеріальних цінностей суду, особистих речей працівників суду, складаються  оборотні відомості з руху матеріальних цінностей;

- до п’ятого числа кожного місяця до управління Державної казначейської служби України та Державної судової адміністрації України подано звіти про виконання загального фонду кошторису суду (Ф№2д),  до восьмого числа кожного місяця складено і здано  звіти про заборгованість бюджетних установ станом на 01 число кожного місяця (Ф№7д);

- до п’ятого числа кожного місяця до  Державної судової адміністрації України подано дані про структуру заробітної плати;

         - постійно проводиться підготовка і подання платіжних документів до Державної казначейської служби України для здійснення касових видатків;

         - до другого числа кожного місяця до Головного управління Держстатистики подано звіти про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти  (Ф №4-МТП); до сьомого числа кожного місяця без порушення строків подано статистичні звіти  по  Ф1-ПВ;

         - постійно проводиться оформлення документів стосовно оплати листків непрацездатності суддям та працівникам суду,  приймалася участь у веденні протоколів комісії соціального страхування по наданню допомоги по тимчасовій непрацездатності;

         - до 20 числа кожного місяця здано звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ;

         - взято участь у складанні штатного розпису та зміни до нього;

         - постійно, по мірі потреби проводилась реєстрація в Державній казначейській службі України договорів та додаткових угод по господарським операціям;

         - забезпечено заходи раціонального використання послуг телефонного зв’язку;

         - щомісянно та щоквартально до Управління праці і соціального захисту населення подано інформацію про середню чисельність працюючих за заробітну плату;

         - підготовлено і здано звіти до управління Державної казначейської служби України, Державної судової адміністрації України, Головного управління Держстатистики.

Тендерним комітетом було проведено наступні процедури закупівлі:

         - переговорні процедури по закупівлі:

         - поштових послуг (послуги з пересилання письмової кореспонденції з використанням маркувальної машини) на суму 1 880 000,00 грн. та укладено договір з ЦПЗ №1 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;

         - теплопостачання на суму 462 990,31 грн. та укладено договір з КП «Харківські теплові мережі»;

         - електропостачання на суму 332 130,00 грн. та укладено договір з АК «Харківобленерго».

         - відкриті торги:

         - придбання комп’ютерного обладнання на суму 162 990,00 грн. та укладено договір з ТОВ «ВМ»;

- придбання паперу на суму 188 232,00 грн. та укладено договір з ТОВ «Український папір».

Відповідно до кошторису  Суду на 2018 рік станом на 31 грудня  2018 року по КПК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами» затверджено фінансування:

- по загальному фонду – 49 151 900,00 грн.,

-  по спеціальному фонду -  71 664 999,00 грн.

         За  січень-грудень  поточного  року  по  загальному  фонду  фінансування  надійшло  у сумі 48 925 800,00 грн., або 99,54 % від затвердженого  плану  асигнувань. Касові  видатки  складають 48 433 823,03  грн., фактичні  видатки  -  48 594 722,35  грн.

         За  звітний  період  по спеціальному  фонду  фактично  надійшло  коштів –  69 479 392,00 грн. або  96,95 % від затвердженого плану асигнувань (згідно із заявками суду на відкриття асигнувань). Касові видатки складають 69 329 506,08 грн., фактичні видатки  -  64 074 710,28  грн.

Касові видатки за 2018 рік по загальному фонду складають 48 433 823,03 грн.,  в т.ч.:

2110 «Оплата праці»                                                                       39 269 400,00 грн.                      

2120 «Нарахування на оплату праці»                                             7 829 900,00 грн.

2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар»                       20 000,00 грн.

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)                                          41 945,72 грн.

2271 «Оплата теплопостачання»                                                        902 040,15 грн.

2272 «Оплата водопостачання та  водовідведення»                           18 295,85 грн.

2273 «Оплата електроенергії»                                                            352 241,31 грн.

 

Касові видатки за 2018 рік по спеціальному фонду складають 69 329 506,08 грн., в т.ч.: 

2120 «Нарахування на оплату праці»                                                 548 100,88 грн.

2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар»                   1 007 587,03 грн.

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)                                      3 167 761,75 грн.

2250 «Видатки на відрядження                                                           220 142,92 грн.      

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесених до заходів розвитку                                         3 730,00 грн.

2800 «Інші поточні видатки»                                                                     322,59 грн.

3100  «Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування»                                                                                          1 856,76 грн.

3143 «Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури»  63 979 734,15 грн.

В Управлінні Державного казначейства з 01 січня 2018 року по 31 грудня  2018 року бюджетні фінансові зобов'язання по загальному фонду було зареєстровано в межах кошторису суду на 2018 рік. По спеціальному фонду бюджетні фінансові зобов'язання зареєстровано в межах фактичних надходжень.

Витрати установи, пов’язані з відрядженням за кордон працівників органів державної влади за рахунок  коштів державного бюджету, відсутні.

         Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 125 845,96 грн. -   оплата листків непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП .

Якщо підсумувати роботу Відділу по виконанню плану роботи, то можна зазначити, що заходи заплановані на  2018 рік виконані в повному обсязі.

В своїй безпосередній роботі Відділ взаємодіє зі всіма структурними підрозділами суду за всіма напрямками роботи.  

Протягом 2018 року працівники Відділу до дисциплінарної відповідальності не притягувалися.

1.7 Підсумки роботи відділу з питань управління об’єктами

державного майна та контролю за їх використанням

  Основними завданнями відділу є:

  - управління об’єктами державного майна та контролю за їх використанням, здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності Суду, суддів та працівників суду, підтримання належного внутрішнього порядку в приміщеннях суду, налагодження безперебійного функціонування систем життєзабезпечення приміщень суду, облік та збереження матеріальних цінностей, поточний ремонт і технічне обслуговування приміщень суду;

  - складання проектів договорів та інших правових угод, пов'язаних із виконанням покладених на відділ обов'язків, з наступним укладенням в установленому законодавством порядку;

  - забезпечення підготовки матеріалів  щодо організації  процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб Суду;

  - забезпечення  та підтрмання чистоти приміщень Суду.

  У звітному періоді працівниками відділу було виконано у повному обсязі покладені на них обов’язки, а саме:

- підготовлено проекти договорів щодо придбання товарів, робіт та послуг (укладено договорів на придбання товарів та послуг на суму: товарів – 1429713,79 грн., робіт – 63979734,15 грн., послуг – 4486014,78 грн.);

 - організовано належний внутрішньій порядок і щоденне обслуговування приміщень Суду, утримання їх в належному стані;

- забезпечено та проконтрольовано своєчасне прибирання приміщень Суду відповідно до санітарних норм і правил, а також прибирання прилеглих територій;

- забезпечено робочий стан систем каналізації, опалення, вентиляції, електромережі тощо;

- постійно здійснюється контроль за економією використання енергоносіїв та зняття показників з лічильників;

- складено необхідні  звіти щодо споживання води, електроенергії, тощо;

- здійснюються дії по підтриманню в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень;

-  на постійному  контролі перебуває  питання  дотримання протипожежних правил;

- здійснюються заходи щодо охорони службових приміщень і майна, а також контроль за дотриманням охоронно-пропускного режиму в приміщенні Суду;

- забезпечено справність та готовність автомобільної техніки для вирішення потреб поточної діяльності Суду;

-  забезпечено взаємодія з органами комунальних служб міста Харкова;

- організовано контроль за зберіганням технічних засобів і господарського інвентарю, його відновлення, поповнення та раціонального використання;

- проведена значна робота по підготовці та організації роботи по перевезенню Суду за новою адресою (майдан Свободи, буд.6, м.Харкова);

 - здійснено роботу по налагодженю робочих місць для суддів та працвників апарату Суду за напрямом матеріально-технічного забезпечення.

Відділ взаємодіє із структурними підрозділами суду, з судовими та правоохоронними органами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до його компетенції.

Протягом 2018 року працівники Відділу до дисциплінарної відповідальності не притягувалися.

За підсумками роботу Відділу по виконанню плану роботи, то можна зазначити, що заходи заплановані на  2018 рік виконані в повному обсязі.

                      1.8  Планування та адміністративно-розпорядча діяльність

Однією з основних складових діяльності будь-якої організації є планування роботи (діяльності, заходів тощо), без якого неможливим є досягнення прогнозованих результатів.

Отже, в Харківському окружному адміністративному суді планування роботи суду виступає основою організаційного забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Суд, забезпечення належних умов для здійснення правосуддя з урахуванням структури Суду та взаємозв’язків між структурними підрозділами.

Планування роботи Суду здійснюється відповідно до Положення про планування роботи Харківського окружного адміністративного суду шляхом складання піврічних планів роботи, формування яких забезпечується шляхом підготовки пропозицій до планів роботи та їх подальшої систематизації, узагальнення та затвердження у формі плану.

Так, керівниками структурних підрозділів суду подано керівнику апарату відповідні пропозиції до плану роботи Суду на перше та друге півріччя 2018 року, які сформовано на основі планів роботи відділів та подано у визначений  строк.

Сформовані і підписані керівником апарату проекти планів роботи Суду за перше та друге півріччя 2018 року  подано  на затвердження Голові Суду у визначений строк.

Слід також зазначити, що кожним структурним підрозділом суду після закінчення планового періоду складено та подано керівнику апарату звіти про виконання плану роботи відділу та плану роботи Суду в частині, виконання якої покладено на керівника чи працівника відповідного відділу. 

Підсумовуючи діяльність Суду за 2018 рік, можна стверджувати про те, що план роботи виконаний усіма підрозділами у повному обсязі.

 

  1. II. АНАЛІЗ РОБОТИ СУДУ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ПРАВОСУДДЯ

           Аналізуючи обсяг роботи і навантаження на суддів Харківського окружного адміністративного суду за 12 місяців 2018 року  в порівнянні з аналогічним  періодом 2017 року, у першу чергу необхідно проаналізувати  кількість та види заяв і матеріалів, що перебували на розгляді суду впродовж звітного періоду  

         Таким чином, за 12 місяців 2018 року до Харківського окружного адміністративного суду усього надійшло 15018 позовних заяв, заяв за нововиявленими обставинами, подань, клопотань, матеріалів проти 8082, що надійшли за аналогічний період 2017 року, тобто більше в 1,9 раз.

        Щодо надходження позовних заяв 12504 проти 6730 за 2017 рік, то в звітному періоді спостерігається збільшення  цього показника у  1,8 раз.

        Стосовно показника заяв/клопотань 2019 проти 1305 за 2017 рік  також вбачається динаміка росту у 1,6 раз, в основному за рахунок заяв у порядку виконання судових рішень та заміну сторони в виконавчому провадженні.

        В поточному році показник надходження кількості заяв за нововиявленими обставинами зменшився в 1,6 раз (28 проти 46), а судових доручень судів України навпаки збільшився з 1 до 5.

       Найбільше надходження позовних заяв та матеріалів зареєстровано по таких категоріях:

       - справи зі спорів з приводу  реалізації публічної політики  у сферах праці, зайнятості  населення та соціального захисту  громадян та спрів у сфері публічної житлової політики (6604);

      - справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів та контролю за дотриманням вимог податкового законодавства (2596);

      У таблиці № 1 наведені основні статистичні показники розгляду адміністративних позовів (справ), заяв, клопотань, подань суддівським корпусом за звітний період 2018 року. Детальний аналіз кожного показника окремо буде надано в наступних розділах огляду.                    

 

                                                                                                                             Таблиця № 1

 

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

12672

 

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

12405

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

267

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

12344

в тому числі:

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

2628

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

        242

залишено без розгляду

54

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

9420

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі (у т.ч. залишено без руху) 

328

в тому числі:

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

         177

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

        10633

в тому числі:

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

9645

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

988

2.3

закінчено провадження у справі

8915

2.3.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  83%

в тому числі:

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

632

2.3.3

% від загальної кількості  розглянутих справ, що перебували у провадженні

 6%

2.3.4

з прийняттям рішення

8102

2.3.5

передано в інші суди

34

2.3.6

закрито провадження у справі

327

2.3.7

залишено заяву без розгляду

452

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

1718

2.4.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

 16%

в тому числі:

2.4.2

зупинено провадження у справі

245

3

Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження  на кінець звітного періоду (усього)

125

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

125

3.2

неявка прокурора

0

3.3

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

125

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

33

в тому числі:

4.1

надійшло заяв в звітному періоді

28

4.2

не розглянуті на початок звітного періоду

          5

4.3

повернуто

9

4.4

ухвалені інші рішення до відкриття провадження

          0

4.5

закінчено провадження

18

4.6

заяву залишено без задоволення

         12

4.7

заяву задоволено

6

в тому числі:

4.7.1

Скасовано рішень з прийняттям  нового рішення

4

4.7.2

Скасовано постанов  з прийняттям  нового рішення

2

4.7.3

скасовано ухвал

0

4.7.4

розглянуті в термін понад 1 місяця з дня надходження заяви

7

4.8

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

6

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, заяв про забезпечення  доказів та  позову, заміну та  скасування заходів  забезпечення позову, які перебували у провадженні у звітному періоді

1361

в тому числі:

5.1

надійшли у звітному періоді

2157

5.2

залишок на початок звітного періоду

138

5.3

 усього розглянуто

2079

в тому числі:

5.3.4

задоволено

1575

5.3.6

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

78

6

  Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

Фактично сплачено  судового збору (грн.)

28 506 935

6.2

Повернуто судового збору (грн.)

367 192

6.3

присуджено до стягнення в державний бюджет (грн.)

2819

6.4

Звільнено від сплати відповідно до чинного законодавства (грн.)

   2 366 608

7

Кількість поданих апеляційних скарг на судові рішення, винесені    у звітному періоді

       5069

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

 5069

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

 

9

Кількість скасованих судових рішень  

540

9.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

       10,7%

10

Кількість змінених судових рішень

37

10.1

 % від загальної кількості оскаржених  рішень

0,7%

11

Кількість залишених в силі судових рішень

4492

11.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

 88,6%

    

         Наведені показники демонструють додержання суддівським корпусом стандартів якості роботи, основним з яких, безумовно, є якість судового рішення: його законність, обґрунтованість та своєчасність.

                                 Якість розгляду справ і матеріалів:

 

       Відповідно до частини 1 статті 242 нової редакції КАС України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

       Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права (частина 2 статті 242 нової редакції КАС України).

        Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні (частина 3 статті 242 нової редакції КАС України).

         Згідно з частиною 1 статті 317 нової редакції КАС України підставами для скасування або зміни рішення суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є: неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; неправильне застосування норм матеріального або порушення норм процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.     Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частини.

          Аналізуючи скасовані рішення варто зазначити, що найбільша кількість рішень скасована апеляційною інстанцію оскільки судом першої інстанції при ухваленні рішення були допущені порушення норм матеріального права, неправильне застосування норм процесуального права, неповне з'ясування обставин справи, тощо. Неправильне застосування норм матеріального чи порушення процесуального права вважаються істотними і такими, що тягнуть скасування судового рішення та ухвалення нового рішення.  

Враховуючи вищевказані законодавчі норми та виходячи з показників кількості скасованих   540 (10,7% від оскаржених), змінених 37 (0,7 %- від оскаржених)  судових рішень, прийнятих у звітному періоді, за результатами апеляційного перегляду цих рішень, можна зробити висновок про те, що у своїй більшості судді Харківського окружного адміністративного суду приймають законні та обґрунтовані рішення у відповідності до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, та в свою чергу  свідчить про високу якість судових рішень.

Вказані вище показники загалом в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року   мають тенденцію до збільшення та виглядають наступним чином: скасовано - 434  (21%), змінено - 31(2%) судових рішень, однак при цьому необхідно врахувати збільшення  майже вдвічі показників надходження та розгляду   в 2018 році справ та матеріалів.         

Однак, зберігається необхідність і в подальшому вживати заходів для утримання рівня якості розглянутих судових рішень на належному рівні, що залишається пріоритетним завданням на наступний період.

 Суддівському корпусу Харківського окружного адміністративного суду за результатами апеляційного перегляду постановлених ними рішень необхідно своєчасно вживати передбачені законом заходи для виявлення та усунення помилок під час здійснення судочинства, систематично вивчати судову практику по окремих категоріях адміністративних справ, при розгляді справ слід застосовувати практику Верховного Суду, Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а також практику Європейського суду з прав людини.

 В звітному періоді поточного року показник середньомісячного надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді становить 64, показник середньомісячної кількості розглянутих суддею справ і матеріалів становить 58, а в аналогічному періоді 2017 року середньомісячний показник надходження до судді складав –  28, а середньомісячний показник розглянутих справ і матеріалів, складав – 28.

Отже навантаження на суддів протягом звітного періоду поточного року збільшилось у 2 рази  (надходження) та у 2,3 рази (розгляд).

Основною причиною збільшення цих показників є той факт, що Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», прийнятий Верховною Радою України 03.10.2017, змінено предметну підсудність окремих категорій адміністративних справ та встановлено нові правила розмежування юрисдикції окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів (статті 19, 20 Кодексу адміністративного судочинства України). 

Пояснення збільшення показників збільшення навантаження полягає в тому, що у звітному періоді 2018 року збільшилось надходження позовних заяв та матеріалів в основному по категорії справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту  громадян та спрів у сфері публічної житлової політики.

Щодо залишку не розглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду 2018 року необхідно відмітити, що у звітному періоді залишок нерозглянутих адміністративних справ та матеріалів  склав - 2132 (справ 1718), а в аналогічному періоді минулого року - 1400 (справ - 988), а отже  цей показник  збільшився в півтора рази.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року варто звернути увагу на те, що найбільший показник нерозглянутих адміністративних справ по категоріях: у справах зі спорів з відносин з приводу адміністрування податків, зборів, платежів та контролю за дотриманням вимог податкового законодавства  - 468 та  у справах зі спорів  з приводу реалізації публічної політики  у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян  - 283.

В період проведеного аналізу показників навантаження на суддів одним з головних проблемних моментів залишається нерівномірний розподіл справ автоматизованою системою діловодства, що в свою чергу змушує працювати суддів у режимі нерівномірного навантаження.

Однак, нерівномірність розподілу спостерігається, якщо брати до уваги короткий проміжок часу, менший за календарний рік.

Враховуючи, що цикл програми складає один рік, кількість розподілених справ судді протягом періоду загалом вирівнюється.  

        Аналізуючи строки розгляду адміністративних справ можна зазначити, що в основному справи суддівським корпусом розглядаються з дотриманням встановлених законом строків. У звітному періоді 632 (7%) адміністративні справи розглянуто з перевищенням строку, встановленого КАС України. В аналогічному періоді минулого 2017 року з перевищенням строку розглянуто 2964 (58%)  адміністративних справ, а отже цей  показник  суттєво зменшився.

 Аналізуючи  причини порушення строків розгляду справ, можна зробити висновок, що при здійсненні правосуддя судді Харківського окружного адміністративного суду загалом дотримуються вимог законодавства щодо розгляду справ протягом розумного строку, хоча інколи за об’єктивними причинами цей строк не вкладається у строки передбачені КАС України. Основними причинами порушення суддями визначених законодавством строків розгляду справ різних категорій є неявка в суд учасників процесу; невиконання або несвоєчасне виконання відповідними особами законних вимог суду щодо надання інформації та документів, необхідних для судового розгляду; оголошення в судовому засіданні перерви за клопотаннями сторін; тривалий термін проведення судових експертиз; задоволення клопотань, які подаються сторонами без належного обґрунтування, тощо.

Як свідчить практика розгляду адміністративних справ, зупинення провадження до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства також є однією із найпоширеніших причин порушення розумних строків розгляду адміністративних справ.

З метою покращення оперативності розгляду адміністративних справ в Харківському окружному адміністративному суді постійно проводиться аналіз та вивчення причин порушення строків розгляду адміністративних справ, а результати цієї аналітичної роботи регулярно обговорюються на зборах суддів.

 

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

 

 В Харківському окружному адміністративному суді за 12 місяців 2018 року перебувало в провадженні 33 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, з яких 28 надійшли в звітному періоді (залишок на початок звітного періоду складав 5 заяв). В порівнянні цих показників з аналогічним періодом 2017 року: - в провадженні суду перебувало 52 (надійшло 46 таких заяв), тобто спостерігається незначне  (у  0,6 раз)  зменшення  цього показника.  

З підстав, визначених статтею 361 КАС України  основною була наступна підстава: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи. 

Стосовно категорій цих заяв можна зазначити, що у звітному періоді надійшла найбільша кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами по категорії спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів з деякими видами вимог (12), по категорії спорів щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування (11);  по категорії спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування (3), тощо.

За результатами розгляду цієї категорії заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (33), усього розглянуто 27, з них:  повернуто - 9, ухвалено інші рішення до відкриття провадження – 0; закінчено провадження - 18, з них: задоволено – 6 (скасовано 4 постанови та 2  рішення), залишено без задоволення – 12.

Стосовно порівняння залишку нерозглянутих заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами можна відмітити, що в звітному періоді поточного року показник залишку складає – 6 заяв, показник залишку нерозглянутих заяв за аналогічний період  2017 року - 5.

        Щодо показника порушення строку розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, встановленим КАС України, в поточному звітному періоді - 6, в минулому звітному періоді – 4. При цьому необхідно врахувати зміну строку розгляду таких заяв встановлених статтею 368 КАС України (протягом тридцяти днів з  відкриття провадження) проти 2-х місяців за КАС Україні в редакції 2005 року.

Стан розгляду заяв, клопотань, подань про забезпечення доказів (в тому числі, що надійшли до подання позовної заяви), про забезпечення позову, про заміну заходів забезпечення позову, в порядку виконання судових рішень, перебуває на належному рівні. При порівнянні показників за 2018 рік з 2017 роком, загалом можна зазначити  їх збільшення.                      

В поточному 2018 році до Суду надійшло 6 заяв про забезпечення доказів до подання позовної заяви, а в минулому  2017 році - 2.

Для характеристики показників надходження заяв у порядку виконання судових рішень варто звернути увагу на значне збільшення цього показника - 2157 проти 1121 ніж у минулому звітному періоді.

Сторони звертались з заявами про відстрочку виконання рішення суду, заміну способу чи порядку виконання вішення суду, розстрочку виконання рішення, заміну сторони виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого листа, надання роз’яснень щодо виконання рішення, поновлення строку пред’явлення виконавчого документу, судового контролю за виконанням  рішення суду, про виправлення описки у постанові суду та в виконавчому листі, тощо.

Більшість з цієї категорії заяв складають заяви про заміну сторони виконавчого провадження, в основному через реорганізацію органів податкової служби і органів Пенсійного фонду України і у зв’язку з цим зміну назви установи її реквізитів.   

Щодо залишку нерозглянутих заяв у порядку виконання судових рішень  - 78  проти   138 (за минулий 2017 рік), питому вагу його складають заяви про заміну сторони виконавчого провадження і можна зазначити, що цей показник  зменшився  у 1,7 раз.

Стосовно видачі виконавчий листів: згідно зі статистичними даними суддівським корпусом за 12 місяців 2018 року розглянуто 8915 адміністративних справ (в аналогічному періоді минулого року – 5150), задоволено позовних вимог по 5972 справах (проти 3387), тому відповідно за цими рішеннями видано у  звітному періоді поточного року  видано виконавчих документів 3404 на суму 72 196 960 грн. проти  1793 (на суму 251 650 233 грн.) в минулому році.

При цьому необхідно звернути увагу, що виконавчі листи видавались в 2018 році як за рішеннями, винесеними в поточному році так і за рішеннями минулих років, що набрали чинності після апеляційного та касаційного оскарження.

Автоматизованою системою документообігу суду КП «ДСС» виконавчий лист формується на підставі даних, зазначених в судових рішеннях. В разі невірного зазначення позивачами в позовних заявах назв, реквізитів, або не внесення ними уточнень, ці дані відображаються в постановах суду та в подальшому при виготовленні  виконавчих документів.

Кодекс адміністративного судочинства України регламентує процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах, а отже суду надані функції контролю за ходом виконання винесеного ним рішення.

При наявній можливості судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, робота в цьому напрямку оцінюється як недостатня.     

При цьому варто звернути увагу на те, що не по всіх рішеннях наступає примусова стадія його виконання, а це означає, що можливе виконання судового рішення відповідачем по справі без видачі виконавчого документу. Тому в окремих випадках позивач не ініціює примусове виконання, постановленого на його користь судового рішення, та, в свою чергу, не ставить питання видачі виконавчого документа.

 

    Відомості щодо справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору

       Закон України «Про судовий збір» виступає певною гарантією функціонування судової системи в цілому.

       Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», який набрав чинності з 1 вересня 2015,  внесені суттєві зміни для  сторін  учасників судового розгляду справ.

       Відповідно до показників статистичної звітності форми № 10 «Звіту про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» у звітному періоді 2018 року позивачами на рахунок Суду фактично сплачено судовий збір у розмірі  28 506 935  грн., проти    21 325 807 грн. в аналогічному періоді 2017 року.

       Статтею 7 Закону передбачено повернення сплаченого судового збору, яке направлено на забезпечення рівного права доступу до правосуддя.

       Чинним законодавством встановлено вичерпний перелік основних причин, повернення судового збору, це зокрема: зменшення розміру позовних вимог; повернення позовних заяв; відмова у відкритті провадження у справі; залишення позовних заяв без розгляду; внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; закриття провадження у справі, тощо.     

       Стосовно повернення в звітному періоді судового збору, відповідно до вимог  Закону України «Про судовий збір», слід зазначити, що розмір цієї суми складає 367 192 грн. проти   775 106 грн. за  аналогічний період минулого року.                                                                                                       

       Розмір несплаченого судового збору внаслідок звільнення від сплати, відповідно до вимог чинного законодавства: в звітному періоді ця сума складала  2 366 608 грн. проти 2 572 304 грн. в аналогічному звітному періоді минулого року, що є наслідком об’єктивного збільшення показника находження на розгляд до Суду позовних заяв від осіб, якім чинним законодавством встановлені певні пільги з цього питання.  

      Варто звернути увагу на найбільші показники розрахункової суми пільг щодо сплати судового збору за 12 місяців 2018 року, які виглядають наступним чином: 

       - 906 373 грн. -  позивачі – громадяни віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської  катастрофи;

      - 355 395 грн. - інваліди I та II груп, законні представники дітей - інвалідів і недієздатних інвалідів;

      - 355 395  грн. - інваліди  Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти і прирівняні до них у встановленому порядку  особи;

      - 204 076 грн. - учасники бойових дій, Герої України  - у справах пов’язаних з порушенням їх прав;

      - 122 222 грн. - позивачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

       - 58 498 грн. - позивачі у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

       Щодо повернення помилково сплаченого судового збору то варто відзначити, що відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 827 від 19.09.2016 «Про затвердження змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів»  повернення помилково сплаченого судового збору  повинно здійснюватись судами загальної юрисдикції.

       Оскільки позовні заяви до Суду позивачами  не подавались, або помилково сплачено не на визначений рахунок Суду, повернення помилково сплаченого судового збору фізичним та юридичним особам проводиться органами  Державної казначейської служби України за поданнями Суду.

      В поточному 2018 році Харківським окружним адміністративним судом винесено 88 подань про повернення помилково сплаченого судового збору, на загальну суму                        321 821 грн., в минулому 2017 році цей показник був втричі менший та складав: 27 подань на загальну суму 77 022 грн.

ВИСНОВКИ

 

         За результатами аналізу даних судової статистики можна стверджувати, що протягом кількох років якісні і кількісні показники роботи суддівського корпусу та працівників апарату Суду загалом утримуються на належному рівні.

        Однак це не виключає можливості забезпечення всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ  і матеріалів при дотриманні строків їх розгляду.

        За основними показниками по відправленню правосуддя, судді не допускали погіршення своєї роботи, а навіть більшість показників суттєво  покращені, незважаючи на збільшення навантаження в поточному 2018 році на працюючих суддів, що є об’єктивною обставиною, оскілки кількість суддів, повноважних відправляти правосуддя,   у  звітному періоді складає  - 29  (за штатним розписом - 40).

        За підсумками проведеного аналізу статистичних даних за 12 місяців у 2018 році можна зробити висновок, що у звітному періоді майже вдвічі збільшилась кількість надходження та кількість розглянутих адміністративних справ і матеріалів в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 року і основною причиною є суттєве збільшення надходження справ категорії зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян.  

        Для покращення результатів роботи Суду залишається актуальним продовження проведення моніторингу за своєчасністю розгляду справ; обґрунтованістю причин відкладення судових засідань; зупинення провадження; підвищення вимог до своєчасного та якісного виготовлення судових рішень; продовження роботи з підвищення професійного рівня суддів шляхом проведення семінарських занять з вивчення змін у чинному законодавстві, судової практики по окремих категоріях адміністративних справ; застосовання практики Верховного Суду, Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а також практики Європейського суду з прав людини.

 

 

Голова суду                                                                                                         О.В.Панченко