flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оцінювання роботи суду 2019 рік

Вік. За віком опитані відвідувачі Харківського окружного адміністративного суду розподіляються наступним чином: «18-25 років» - 17,86%; «26-39 років» - 55%; «40 59 років» - 22,14%; «60 років 1 старші» - 5%.

Стать. 50,71% опитаних становлять чоловіки; 49,29% - жінки.

Освіта. 2,86% респондентів мають середню та неповну середню освіту; 97,14% - вищу та неповну вишу освіту.

Майновий статус. За майновим статусом 88,58% респондентів відносять себе до групи осіб середнього статку, 8,57% - високого статку, а 0,71% ідентифікують себе як бідних.

Місце проживання респондентів. 80,71% опитаних виявилися жителями міста Харків, решта (19,29%) – жителі інших населених пунктів.

Процесуальний статус. 42,86% респондента представляють у суді особисто себе; 49,29% - іншу особу; 7,14% - не е учасниками судових проваджень. Серед опитаних майже всі є учасниками адміністративного процесу - 97,86%, решта 2,14% - учасники справ про адміністративні правопорушення.

За 5-бальною шкалою середня оцінка якості роботи суду становить 4,45 бали.

А середній інтегральний показник за вимірами якості становить 4,43 бали.

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1. - Оцінки якості роботи Харківського окружного
адміністративного суду за основними вимірами

 

 

Виміри якості

Харківський окружний адміністративний суд

Загальна оцінка 2019

Оцінка за 2015 рік

Найвищі оцінки по Харківській області

Доступність суду

4,31

4,02

4,61

Зручність та комфортність перебування у суді

4,66

4,60

4,95

Повнота та ясність інформації

4,48

4,61

4,92

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду

4,07

4,53

4,63

 

Дотримання термінів судового розгляду

4,43

4,38

4,71

 

Сприйняття роботи судді

4,65

4,20

4,89

 

 

 

Порівнюючи показники 2015 і 2019 років, спостерігаємо покращення багатьох показників. Найбільш суттєво покращився показник «Сприйняття роботи судді» (4,65) та «Доступність суду» (4,31). При цьому, найвищим став показник «Доброзичливість, повага та бажання допомогти» (4,74).

Також, у Харківському окружному адміністративному судом найкраще забезпечуються «Зручність та комфортність перебування у суді» (4,66), досить високу оцінку мають показники «Вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)» (4,72) та «Чистота та прибраність приміщень) (4,71).

Показники «Старанність працівників» та «Сприйняття роботи працівників апарату суду» респонденти оцінили (4,51) та (4,07) відповідно.

Аналіз результатів опитування та їх обговорення суддями та працівниками апарату суду дозволив розробити наступні рекомендації: