flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік

 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на  2015 рік

ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД   34390710

        Орієнтовний   
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для Очікувана Процедура  початок  Примітка
  бюджетних вартість закупівлі проведення  
  коштів) предмета   процедури  
    закупівелі   закупівлі  
1 2 3 4 5 6
Одяг робочий, інший (мантіі суддівські, форма суд.розпорядника)ДК 016:2010 14.12.3 (14.12.30-13.00,14.12.30-23.00) 2210 37 200,00 грн. (Тридцять сім тисяч двісті гривень 00 копійок)      
Одяг робочий, інший ДК 016:2010 14.12.3 2210 122,50 грн. (Сто двадцять дві гривні 50 копійок)      
Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і подібні вироби; вироби шкіряні інші (сумки господарські) ДК 016:2010 15.12.1 (15.12.12-50.00) 2210 5000,00  грн.(П'ять тисяч гривень 00 копійок)      
Папір і картон оброблені ДК 016:2010 17.12.7 2210 93 744,00 грн. (Дев'яносто три тисячі сімсот сорок чотири гривні 00 копійок)      
Конверти паперові чи картонні ДК 016:2010 17.23.1 (17.23.12-30.00) 2210 49 747,52 грн.(Сорок дев'ять тисяч сімсот сорок сім гривень 52 копійок)      
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні ДК 016:2010 19.20.2 2210 99 600,00 грн.(Дев'яносто дев'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок)      
Мило, засоби мийні та засоби для чищення ДК 016:2010 20.41.3 (20.41.31-80.00) 2210 22 900,00 грн.(Двадцять дві тисячі дев'ятсот гривень 00 копійок)      
Препарати фармацевтичні, інші ДК 016:2010 21.20.2 2210 1 000,00 грн. (Одна тисяча гивень 00 копійок)      
Препарати фармацевтичні, інші ДК 016:2010 21.20.2 2210 5 000,00 грн. (П'ять тисяч гривень 00 копійок)      
Шини та камери ґумові нові ДК 016:2010 22.11.1 (22.11.11-00.00) 2210 6 000,00 грн. (Шість тисяч гривень 00 копійок)      
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові ДК 016:2010 22.23.1 2210 733,86 грн.(Сімсот тридцять три гривні 86 копійок)      
Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове ДК 016:2010 22.29.2 (22.29.25-00.00) 2210 68 640,23 грн.(Шістдесят вісім тисяч шістсот сорок гривень 23 копійок)      
Вироби господарські ДК 016:2010  23.41.1 2210 9000,00 грн.(Дев'ять тисяч гривень 00 копійок)      
Замки та завіси ДК  016:2010 25.72.1 2210 2 453,80 грн.(Дві тисячі чотириста п'ятдесят три гривні 80 копійок)      
Інструменти ручні, інші (відкрутки) ДК 016:2010 25.73.3 (25.73.30-63.00)   300,00 грн.(Триста гривень 00 копійок)      
Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів ДК 016:2010 25.73.4 (25.73.40-31.00) 2210 138,50 грн.(Сто тридцять вісім гривень 50 копійок)      
Вироби з недорогоцінних металів, інші (нагрудні знаки) ДК 016:2010 25.99.2 2210 5 000,00 грн. (П'ять тисяч гривень 00 копійок)      
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них ДК 016:2010 26.20.1 (26.20.16-40.00) 2210 50 000,00 грн.(П'ятдесят тисяч гривень 00 копійок)      
Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої ДК 016:2010 26.20.2 2210 15000,00 грн.(П'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок)      
Блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші ДК 016:2010 26.20.3 2210 26 400,00 грн.(Двадцять шість тисяч чотириста гривень 00 копійок)      
Частини та приладдя до обчислювальних машин ДК 016:2010 26.20.4 (26.20.40-00.00) 2210 7 200,00 грн.(Сім тисяч двісті гривень 00 копійок)      
Частини та приладдя до обчислювальних машин ДК 016:2010 26.20.4 (26.20.40-00.00)   3 980,00 грн.(Три тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок)      
Акумулятори електричні та частини до них ДК 016:2010 27.20.2 2210 2 000,00 грн.( Дві тисячі гривень 00 копійок)      
Лампи та світильники (лампи) ДК 016:2010 27.40.2 (27.40.21-00.00) 2210 6 750,00 грн.(Шість тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок)      
Штемпелі для проставляння дат, запечатування чи нумеруванння, ручні ДК 016:2010 32.99.1 (32.99.16-30.00) 2210 250,00 грн.(Двісті пятдесят гривень 00 копійок)      
Журнали та періодичні видання друковані ДК 016:2010 58.14.1 (58.14.19-00.000 2210 30 500,00 грн.(Тридцять тисяч пятсот гривень 00 копійок)      
Продукція друкована, інша ДК 016:2010 58.19.1 (58.19.19-00.00) 2210 30 000,00 грн.(Тридцять тисяч гривень 00 копійок)      
Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (марки поштові) ДК 016:2010 58.19.1 (58.19.14) 2210 60 950,41 грн.(Шістдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень 41 копійок)      
Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (марки поштові) ДК 016:2010 58.19.1 (58.19.14-00.00) 2210 39 039,59 грн.(Тридцять дев'ять тисяч тридцять дев'ять гривень 59 копійок)      
Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг (маркувальна машина) ДК 016:2010 53.10.1 (53.10.12-00.00) 2240 60 000,00 грн. (Шістдесят тисяч гривень 00 копійок)      
Продукти хімічні різноманітні (перезарядка вогнегасників) 20.59.5 (20.59.52-50.00) 2240 4 700,00 грн.(Чотири тисячі сімсот гривень 00 копійок)      
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності ДК 016:2010 33.12.1 2240 10 000,00 грн.(Десять тисяч гривень 00 копійок)      
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування ДК 016:2010 38.11.2 (38.11.21-00.00) 2240 6541,56 грн.(Шість тисяч п'ятсот сорок одна гривня 56 копійок)      
Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів ДК 016:2010 38.12.2 2240 10872,29грн.(Десять тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 29 копійок)      
Роботи електромонтажні ДК 016:2010 43.21.1 2240 4752,00 грн.(Чотири тисячі  сімсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок)      
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і малован-тажних автотранспортних засобів ДК 016:2010 45.20.1 (45.20.11-00.00, 45.20. 12-00.00, 45.20.13-00.00, 45.20.14-00.00) 2240 18 000,00 грн.(Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок)      
Миття, полірування автомобілів і подібні послуги ДК 016:2010 45.20.3 (45.20.30-00.00) 2240 4 000,00 грн. (Чотири тисяч гривень 00 копійок)      
Послуги поштові та кур’єрські, інші (авансова книга) ДК 016:2010 53.20.1 2240 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копійок)      
Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням ДК 016:2010 58.29.5 (58.29.50-00.00) 2240 11 664,00 (Одинадцять тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 00 копійок)      
Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги місцевого телефонного зв'язку) ДК 016:2010 61.10.1 (61.10.11-00.00) 2240 25 000,00 грн.(Двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок)      
Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку ДК 016:2010 61.10.3 (61.10.30-00.00) 2240 12 000,00 грн.(Дванадцять тисяч гривень 00 копійок)      
Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій ДК 016:2010 62.01.1 (62.01.11-00.00) 2240 9 600,00 грн.(Дев'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок)      
Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення ДК 016:2010 62.02.2 (62.02.20-00.00) 2240 36 763,20 грн.(Тридцять шість тисяч сімсот шістдесят три  гривні 20 копійок)      
Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н.в.і.у. ДК 016:2010 62.09.2 (62.09.20-00.00) 2240 58 597,20 грн.(П'ятдесят вісім тисяч п'ятсот дев'яносто сім гривень 20 копійок)      
Послуги щодо страхування автотранспорту ДК 016:2010  65.12.2 2240 1 600,00 грн.(Одна тисяча шістсот гривень 00 копійок)      
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек(страхування пріміщень) ДК 016:2010  65.12.4 (65.12.49-00.000 2240 2005,89 грн. (Дві тисячі п'ять  гривень 89 копійок)      
Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості ДК 016:2010 68.20.1 2240 2,00 грн.(Дві гривні 00 копійок)      
Послуги нотаріальні ДК 016:2010 69.10.1 (69.10.16.-00.00) 2240 300,00 грн.(Триста гривень 00 копійок)      
Послуги інженерні ДК 016:2010 71.12.1 2240 - 300,00 грн.(Триста гривень 00 копійок)      
Послуги щодо письмового та усного перекладів ДК 016:2010 74.30.1 (74.30.11-00.00, 74.30.12-00.00) 2240 387,40 грн.(Триста вісімдесят сім гривень 40 копійок)      
Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів(оренда автомобіля) ДК 016:2010 77.11.1 (77.11.10-00.00) 2240 14 400,00 грн.(Чотирнадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок)      
Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин (оренда веб-моніторингу) ДК016:2010 77.33.1 2240 3 132,00 грн.(Три тисячі сто тридцять дві гривні 00 копійок)      
Послуги систем безпеки ДК 016:2010 80.20.1 2240 20 537,42 грн.(Двадцять тисяч п'ятсот тридцять сім гривень 42 копійок)      
Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання ДК 016:2010 95.11.1 2240 22590,74 грн.(Двадцять дві тисячі п'ятсот дев'яносто гривень 74 копійок)      
Ремонтування інших предметів особистого вжитку та господарсько-побутових виробів, н.в.і.у.ДК 016:2010 95.29.1 (95.29.19-00.00) 2240 664,19 грн.(Шістсот шістдесят чотири гривні 19 копійок)      
Пара та гаряча вода ДК 016:2010 35.30.1 (35.30.12-00.00) 2271 38 931,44 грн.(Тридцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять одна гривня 44 копійок)      
Пара та гаряча вода ДК 016:2010 35.30.1 (35.30.12-00.00) 2271 474020,46 грн.(Чотириста сімдесят чотири тисячі двадцять гривень 46 копійок)      
Обробляння та розподіляння води трубопроводами ДК 016:2010 36.00.2 2272 8  200,00 грн. (Вісім тисяч двісті гривень 00 копійок)      
Обробляння та розподіляння води трубопроводами ДК 016:2010 36.00.2 2272 11 700,00 грн.(Одинадцять тисяч сімсот гривень 00 копійок)      
Розподіляння електричної енергії  ДК 016:2010 35.13.1 (35.13.10-00.00) 2273 21 969,40 грн.(Двадцать одна тисяча дев'ятсот шістдесят дев'ять гривень 40 копійок)      
Розподіляння електричної енергії  ДК 016:2010 35.13.1 (35.13.10-00.00) 2273 11 214,18 грн. (Одинадцять тисяч двісті чотирнадцять гривень 18 копійок)      
Розподіляння електричної енергії  ДК 016:2010 35.13.1 (35.13.10-00.00) 2273 7 532,41 грн.(Сім тисяч пятсот тридцять дві гривні 41 копійок)      
Послуги освітянські, інші, н.в.і.у.ДК 016:2010 85.59.1  2282 4 498,00 грн.(Чотири тисячі чотириста девяносто вісім гривень 00 копійок)      
Затвердженний рішенням комітету з конкурсних торгів  від  27.03.2015  №19