flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила поведінки громадян в будівлях (приміщеннях) Харківського окружного адміністративного суду

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

зборами суддів Харківського

окружного адміністративного суду

від «18» травня 2018 року

 

 

 

 

                                                                   

П Р А В И Л А

поведінки громадян в будівлях (приміщеннях)

Харківського окружного адміністративного суду

 

Ці Правила визначають норми поведінки громадян при відвідуванні ними будівель суду і розташованих в них приміщень і направлені на забезпечення встановленого порядку і ефективної роботи суддів, помічників суддів патронатної служби та працівників апарату Харківського окружного адміністративного суду (далі – суд). Правила поведінки в суді розроблені відповідно до норм законодавства, які регламентують процедуру відправлення правосуддя судами на території України, та в цілях більш повної реалізації конституційного права громадян на судовий захист.

Зміст цих Правил доводиться до відома суддів та працівників апарату суду. Дані правила вивішуються для загального ознайомлення в приміщеннях суду на інформаційних стендах.

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Під будівлями або приміщеннями суду слід розуміти окремі будівлі (будови) або частину приміщень, що в них знаходяться, в яких постійно розташовуються та здійснюють свої функції судді, помічники суддів патронатної служби та працівники апарату суду. До числа судових відносяться приміщення, призначені для зберігання судових справ (канцелярії і архіви суду), документації і матеріально-технічних цінностей суду, і місця загального користування (коридори, холи, туалети, сходові марші тощо).

1.2. Відвідувачем суду признається будь-яка фізична особа, що тимчасово знаходиться в будівлі (приміщенні) суду, для якої суд не є місцем роботи. Малолітні особи у віці до 14 років можуть знаходитися в будівлях (приміщеннях) суду тільки у супроводі батьків (близьких родичів, опікунів або педагогів).

1.3. Під встановленим порядком в будівлях (приміщеннях) суду слід розуміти сукупність вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що регламентують:

а) процедуру здійснення правосуддя;

б) діяльність суддів, не пов'язану з розглядом судових справ;

в) діяльність помічників суддів патронатної служби та працівників апарату суду;

г) норми поведінки в громадських місцях.

  1.4. В судовому засіданні відповідно до вимог КАС України головуючий суддя вживає необхідних заходів щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку, в той час як судовий розпорядник забезпечує виконання учасниками судового процесу та іншими особами, присутніми в залі судового засідання, розпоряджень головуючого та у разі необхідності взаємодіє з підрозділами Національної поліції України (до початку виконання в повному обсязі повноважень відомчої воєнізованої охорони ДСА України) щодо підтримання громадського порядку в залі судового засідання та в приміщенні суду.

1.5. Підтримка громадського порядку відносно відвідувачів суду покладається на підрозділи Національної поліції України (до початку виконання в повному обсязі повноважень відомчої воєнізованої охорони ДСА України), та судових розпорядників, які забезпечують встановлений порядок діяльності суду.

1.6. Пропуск осіб до приміщення суду здійснюється з наступних підстав:

         - для участі в судовому розгляді справ, у випадках, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України;

- для реалізації процесуальних прав, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України;

- для реалізації права на особистий прийом, в порядку, визначеному наказом голови суду від 03.11.2017 № 04-07/31.

У разі наявності інших підстав, не передбачених цими Правилами, особа, що бажає  відвідати Харківський окружний адміністративний суд, має надати черговому підрозділу Національної поліції України (до початку виконання в повному обсязі повноважень відомчої воєнізованої охорони ДСА України) документ, що посвідчує особу, та повідомити мету відвідання.

1.7. Працівники апарату суду, відвідувачі, та інші особи, зобов’язані дотримуватись вимог цього положення.

 

  1. Права відвідувачів суду

 

2.1. Крім прав, передбаченим Кодексом адміністративного судочинства України, відвідувачі суду мають право:

- з’являтись на прийом до голови суду, його заступників, керівника апарату суду, керівників структурних підрозділів, до відділу з надання судово-адміністративних послуг (канцелярія суду) в дні і години прийому, встановлені наказом голови суду, як для подачі в суд позовних заяв і інших документів, так і для отримання таких;

- користуватися стендом зразків судових документів, інформаційним стендом, та одержувати інформацію про день і час розгляду тих або інших судових справ, що знаходяться у провадженні суду;

- знаходитись в суді у робочі дні, тобто з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00 години, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 години. На вимогу судді або помічників суддів патронатної служби та працівників апарату суду, працівників підрозділу Національної поліції України (до початку виконання в повному обсязі повноважень відомчої воєнізованої охорони ДСА України) відвідувач зобов’язаний залишити службові приміщення на час обідньої перерви з 13.00 до 13.45 години, та до початку і після закінчення робочого часу.

 

  1. Обов'язки відвідувачів суду

 

3.1. Відвідувачі, під час перебування в приміщеннях суду, зобов'язані:

- дотримуватись встановленого порядку діяльності суду і норм поведінки в громадських місцях;

- не допускати проявів неповаги до суддів, працівників апарату суду, судових розпорядників та інших відвідувачів суду;

- виконувати законні вимоги і розпорядження суддів, помічників суддів патронатної служби та працівників апарату суду (у тому числі судових розпорядників), працівників підрозділів Національної поліції України (до початку виконання в повному обсязі повноважень відомчої воєнізованої охорони ДСА України);

- не перешкоджати виконанню суддями, працівниками апарату суду та судовими розпорядниками їх обов'язків;

- дотримуватись черговості на прийомі голови суду, заступників голови суду, керівників структурних підрозділів та у відділі з надання судово-адміністративних послуг  (канцелярія суду), за винятком осіб, яким надано чинним законодавством право позачергового відвідання прийому в державних установах;

- дбайливо відноситись до майна суду, підтримувати чистоту, тишу і порядок в будівлях (приміщеннях) суду.

3.2. В будівлі (приміщенні) суду відвідувачам забороняється:

- відвідування приміщень суду громадянами для поза процесуального спілкування з суддями, помічниками суддів патронатної служби та працівниками апарату суду з метою з’ясування позицій та перспектив розгляду конкретних справ, здійснення впливу на суддів та працівників суду, отримання консультацій та порад у суддів та працівників суду з питань здійснення правосуддя чи правових питань;

- проведення в приміщеннях та на території суду фото- та відеозйомки будь-яких осіб без їх на це дозволу (ст. 307 Цивільного Кодексу України);

- під час розгляду справи присутнім та учасникам процесу користуватися мобільними телефонами;

- виносити за межі приміщення документи, отримані для ознайомлення;        

- вилучати зразки судових документів із стендів, а також розміщати на них оголошення особистого характеру;

- голосно розмовляти, вчиняти сварки між собою та з працівниками суду чи співробітниками підрозділів Національної поліції України (до початку виконання в повному обсязі повноважень відомчої воєнізованої охорони ДСА України), у будь-який спосіб перешкоджати нормальній роботі суду (суддів та працівників апарату суду);

- висловлювати образи на адреси суддів, помічників суддів патронатної служби, працівників апарату суду та співробітників підрозділів Національної поліції України (до початку виконання в повному обсязі повноважень відомчої воєнізованої охорони ДСА України);

- розпивати спиртні напої та знаходитись в будівлях (приміщеннях) суду в стані алкогольного, наркотичного і токсичного сп'яніння;

- приносити в будівлі (приміщення) суду вогнепальну і холодну зброю, крім випадків, встановлених чинним законодавством, колючі предмети і вибухові речовини, спиртні напої, наркотичні засоби;

- палити в місцях, спеціально не відведених для цієї мети.

 

  1. Відповідальність відвідувачів суду за порушення цих Правил

 

4.1. У разі порушення відвідувачем громадського порядку чи вимог даних Правил поведінки у приміщеннях суду та залах судового засідання за розпорядженням голови суду, заступників голови суду, суддів та головуючого відносно осіб, які відмовляються виконувати їх законні вимоги, проявляють неповагу до суду, порушують громадський порядок у приміщенні суду та процесуальний порядок здійснення судочинства тощо може бути складено протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ст.185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4.2. У випадку скоєння відвідувачами суду діянь, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, в тому числі й передбачену ст. 376, 377, 378, 379 Кримінального Кодексу України, винні особи підлягають притягненню до кримінальної відповідальності в установленому законом порядку.